Megjelent a Magyar Államkincstár közleménye a május hónapban teljesítendő adatszolgáltatásról és a kompenzációs kérelem benyújtásáról.

A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet alapján a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez önkéntesen csatlakozott mezőgazdasági termelő a csatlakozási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalta, hogy  adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben teljesíti.

Ennek megfelelően – első alkalommal a csatlakozási kérelem benyújtásának évében, majd azt követően évente – a mezőgazdasági termelőnek adott tárgyév május 2-ától május 31-éig – a tárgyévet megelőző év tekintetében meg kell adnia

  • az éves átlagos állatállományi létszámra vonatkozó adatokat,
  • a mezőgazdasági jövedelem adatokat,
  • valamint a készletnyilvántartás adatait.

A teljesített adatszolgáltatásokra is figyelemmel állapítja meg a Magyar Államkincstár tárgyév szeptember 15-ig a mezőgazdasági termelő krízisbiztosítási hozzájárulás-fizetési kötelezettségének összegét, valamint tárgyév november 30-ig a referenciajövedelmét.

A krízisbiztosítási rendszerben tagsági jogviszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelő a csatlakozás évét követő év május 2-ától május 31-éig krízisbiztosítási kompenzációs kérelmet nyújthat be a Kincstárhoz.

A Kincstár a kompenzációra való jogosultság megállapításáról és a jóváhagyott kompenzáció összegéről a Rendelet szerint legkésőbb a csatlakozás évét követő év október 31-éig határozatban értesíti a mezőgazdasági termelőt, továbbá a forrás rendelkezésre állása esetén intézkedik annak kifizetéséről.

További részletek a Kincstár közleményében.

A négypilléres mezőgazdasági kockázatkezelési rendszernek csak egyik eleme a krízisbiztosítás, a rendszer további elemeiről ebben az összefoglalóban írtunk.

Indexkép: Shutterstock