Módosult a növényvédelmi tevékenységről szóló FVM rendelet. A 2016. január 1-től hatályos változat meghatározza az időszakos felülvizsgálat menetét, amelyről az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket.

2016. november 26. után a három évnél idősebb, nem felülvizsgált, vagy felülvizsgálaton nem megfelelt növényvédelmi géppel növényvédelmi tevékenységet végezni tilos!
• a növényvédelmi gépeken háromévente időszaki felülvizsgálatot kell végezni
• a gépek felülvizsgálatát kérelemre a Növényorvosi Kamara által üzemeltetett felülvizsgáló állomások végzik el, a tulajdonosnak a növényvédelmi gép működési engedélyének lejártát megelőzően kell jelentkeznie. A jelentkezést az állomás címére kell beküldeni, amely értesíti a növényvédelmi gép tulajdonosát a felülvizsgálat időpontjáról
• a felülvizsgáló állomások jegyzéke a NÉBIH honlapján található
• ha a felülvizsgálat eredménye megfelelő, az állomás kiadja a működési engedélyt igazoló matricát, amely az alábbiakban látható:

működési engedélyt igazoló matrica

A működési engedélyt igazoló matrica tervezett képe.

Ellenőrzés és szankció
Növényvédő szer felhasználás során, – amely a kijuttatásra is kiterjed – elkövetett jogszabálysértés esetén, amennyiben a NÉBIH a kockázatbecslése során olyan elfogadhatatlan kockázatot állapít meg az ember, az állat egészségére vagy a környezetre vonatkozóan, amely nem kezelhető kockázatcsökkentő intézkedésekkel, a megyei kormányhivatal elrendeli a kifogásolható növényi kultúra megsemmisítését, illetve álló kultúra esetén az azévi termés megsemmisítését.