Mivel a magyar mezőgazdaságban a családi gazdaságok kiemelt szerepet töltenek be, a kormány agrárpolitikájának egyik alaptézise a családi gazdaságok középpontba állítása, ezért is vállalta Magyarország a Családi gazdaságok világfórumának megszervezését.

Az eseményen több mint 100 ország szakértő küldötte vesz részt, a napirendi programok között pedig megvitatják a családi gazdálkodással összefüggő kérdésköröket, a fejlesztési lehetőségektől a nők és fiatalok helyzetéig a családi gazdaságokban.

A plenáris ülések mellett fórumokat és különböző panelbeszélgetéseket, valamint szekcióüléseket is tartanak. Ez utóbbiakon lesz szó többek között a családi gazdaságok és a fenntarthatóság összefüggéseiről, továbbá a fejlesztés lehetőségeiről és irányairól, valamint a nők és a fiatalok részvételéről a családi gazdaságok munkájában. A szakértők e témák gazdasági, szociális és környezeti vonatkozásait egyaránt megvitatják.

A budapesti világfórum megrendezésének gondolata Magyarországon fogalmazódott meg, és a rendezvény megtartását támogatta az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) is. Az esemény az év egyik fontos mezőgazdasági találkozója lesz az ENSZ Családi Gazdálkodások Nemzetközi Évének. Ezt az is jelzi, hogy a fórumon részt vesz Graziano da Silva, a FAO főigazgatója. A rendezvényt hivatalosan Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter nyitja meg március 5-én.