A legfrissebb pályázati kiírás IDE kattintva érhető el. Felhívjuk figyelmét, hogy a tömörített segédletek fájl letöltésére is különös gondot fordítsanak, mert ebben találhatók a fontos kiegészítő dokumentumok!

lucerna

2015. december 4-én másodszor módosult a VP öko pályázati felhívás – fotó: Shutterstock

A legújabb módosítás a november 13-ai verzióhoz képest az alábbi változásokat tartalmazza:

 • A pályázati felhívás 3.2. pontja II. Kötelezettségvállalások Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek (4) alpontjában a 2015. december 10. 2015. december 31-re változott.
 • A pályázati felhívás 3.2. pontja IX. Ellenőrzés (14) alpontjában a következő került megfogalmazásra: „Ezen túlmenően a 2016-os évben a beérkezett támogatási kérelmek elbírálásához az ökológiai tanúsító szervezet az MVH adatszolgáltatását követő 45 napon belül tájékoztatást nyújt a támogatást igénylő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeinek az ökológiai tanúsító szervezet nyilvántartásában szerepléséről, ökológiai státuszáról, a legutolsó átállás kezdetének dátumáról.”
 • A pályázati felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja (1) alpontjában a támogatási kérelmek beadási határideje 2015. december 31-ig meghosszabbításra került.
 • A pályázati felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja (13) alpontjának 6. pontjában http://www.e-cegjegyzek.hu honlapcím került pontosításra.
 • A pályázati felhívás 4.4. pontja 3. A támogatási kérelem bírálása (13) alpontjába a következő került megfogalmazásra: „Amennyiben a támogatást igénylőnek 2015. évben nem volt egységes kérelme, úgy a gazdaság méretére, valamint a földhasználati kategóriákon belül az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevitt területek vonatkozásában a maximálisan adható pontszám kerül meghatározásra.”
 • A pályázati felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 6. pontjában http://www.e-cegjegyzek.hu honlapcím került pontosításra.
 • Az 1. számú melléklet a földterületek beazonosításának útmutatójában a 2. Területek elkülönítése rész pontosításra került.
 • A 7. sz. melléklet szankciós táblázat Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei rész 1. pontja következőképpen került megfogalmazásra: „Amennyiben a gazdálkodó állatot tart és a gazdaság nem rendelkezik a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat szerinti trágyatárolóval, akkor az adott évi teljes kifizetési kérelme elutasításra kerül.”
 • A 8. sz. mellékletben a fogalomjegyzékben a pótlás és a zöldugar fogalma pontosításra került.
 • A 9. számú melléklet jogszabályok gyűjteményébe új jogszabály került felvezetésre.
 • Az ÁSZF 7.3.a. pontja és a 3., 4. melléklete került módosításra.

További információkért látogasson el a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. weboldalára!