A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) központjában a múlt hét második felében megalakult az Országos Szövetkezeti, Integrációs és Agrárgazdasági Szolgáltatási Osztály. Az országos osztály tagjai a megyei osztályvezetők, az osztályba bejelentkezett országos küldöttek, valamint az osztály 5 évre megválasztott vezetője, Patay Vilmos.

Az alakuló ülés ifj. Hubai Imre, a NAK vidékfejlesztésért felelős országos alelnökének köszöntőjével és ismertetőjével vette kezdetét, ezt követően Patay Vilmos tájékoztatta a tagokat a következő időszakra kitűzött feladatokról. A napirendi pontok ismertetése és elfogadása után a jelen lévő megyei osztályvezetők és országos küldöttek megválasztották az országos osztály vezetőségi tagjait.

A tagok megvitatták, majd megszavazták az osztály 2013-2014. évi munkaprogramját.
Az ezt követő kerekasztal-beszélgetésen szó esett az ágazatot jellemző sajátosságokról, problémákról és a legfontosabb célokról, cselekvési pontokról.

A tagok egyetértettek abban, hogy az osztályt érintő tevékenységek országos helyzetének folyamatos elemzése érdekében megyénként szükséges a termelői együttműködések, az integrációs tevékenységet végzők és az agrárgazdasági szolgáltatást nyújtók teljes körű felmérése, és az erre vonatkozó információs rendszer kialakítása és működtetése. Emellett a nemzetközi versenyképesség javítása érdekében a 2014-2020 közötti időszak fejlesztési javaslatainak, valamint az osztály tevékenységi körét érintő jogszabályoknak a véleményezésében, véglegesítésében való részvételt is kiemelt célként határozták meg a jelenlévők.

Az országos osztály vezetője kiemelte, hogy egy erős kamara rengeteg új lehetőséget teremthet a tagjai számára, azonban ez csak kitartó, minőségi munkával elérhető, melyre az osztály tagjait is felkérte.

Az ülésen Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató teljes körű együttműködéséről biztosította a jelenlévőket, és hangot adott azon meggyőződésének, hogy az osztály tagjai, illetve az igazgatóság szakértői bázisa egymással együttműködve sikeresen elérheti a kitűzött célokat.

A napokban megtartotta alakuló ülését a NAK Agrár-környezetgazdálkodási, Vízgazdálkodási és Innovációs Országos Kamarai Osztálya is.

Az ülést ifj. Hubai Imre vidékfejlesztésért felelős országos alelnök vezette le. A rendezvényen részt vett Papp Gergely szakmai főigazgató-helyettes és Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató is.

Az ülésen megválasztották az országos kamarai osztály vezetőségét, valamint a tagok elfogadták a Balla Iván országos osztályvezető által előterjesztett 2013/2014. évi munkaprogramot.

Az osztály már az alakuló ülésen megkezdte az operatív munkát, tekintettel arra, hogy a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó támogatási programok tervezésével kapcsolatosan több kérdést is meg kellett vitatni.

Az alakuló ülésén a tagok megerősítették: az osztály hatáskörébe tartozó témák széleskörű érdeklődésre tartanak számot, hiszen számos gazdálkodó érintett az agrár-környezetgazdálkodás, vízgazdálkodás és innováció témákban.