A felhasználhatósági idő megadása a forgalombahozatali engedéllyel rendelkező cég, illetve személy felelőssége, aki ezt a határidőt meghosszabbíthatja.

A meghosszabbítás feltétele az, hogy a szabvány előírása szerint vett mintát egy független akkreditált laboratórium megvizsgálja, és igazolja annak a megfelelő minőségét. A vizsgálati bizonyítványt 5 évig kell megőrizni. Az új felhasználhatósági időt újracímkézéssel vagy kiegészítő címkével - jól látható módon - a csomagoláson fel kell tüntetni.

Illusztráció: Felsőfokon