2016. május 11-én megjelent a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztését támogató felhívás. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 49,5 milliárd forint volt. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. augusztusig van lehetőség. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: vízvisszatartás, szűrőmezők, meliorált utak kialakítása, öntözőberendezések korszerűsítése, újak beszerzése, mindez az energiahatékonyság és a víztakarékosság jegyében.

A pályázati felhívás egyéb pontosítások mellett az alábbiak szerint módosult:

1. Lehetőség nyílt a 12 évnél fiatalabb ültetvények öntözésére.

2. A műszaki és szakmai elvárások fejezet kiegészítésével: nem minősül öntözött terület növekedését eredményező projektnek az a projekt, amely olyan területen valósul meg, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 évben – bármilyen időtartamig – öntözésre jogosító vízjogi engedéllyel rendelkeztek, és amelyet legalább egyszer ténylegesen öntöztek, de a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az öntözéssel már ténylegesen felhagytak, azaz annak vonatkozásában nem rendelkeznek öntözésre jogosító hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

öntözés

A kérelmeket 2020. augusztusig lehet benyújtani – fotó: Shutterstock

3. Fenntartási kötelezettség fejezetben szereplő „pénzügyi befejezésétől” kifejezés „megvalósítás befejezésétől” kifejezésre módosult.

4. A mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó szabályozás szerint is igazolhatják a jogosultsági feltételek teljesítését.

5. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet kiegészült a következőkkel: „Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére aki, vagy amely a VP-2-4.1.3.2.-16 „Kertészet korszerűsítése - Ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című pályázati felhívás keretében ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon projekt kapcsán már támogatásban részesült.”

6. A felhívásban egységesen módosult a „Támogatói Okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre, továbbá a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások is átvezetésre kerültek.

7. A 2. számú mellékletben a támogatható tevékenységek maximális elszámolható kiadásait aktualizálták. (Általános 20 % emelés!)

8. A Fogalomtár c. mellékletből törölve lett az öntözött területek nettó növekedésére vonatkozó meghatározás.

9. A Jogkövetkezmények c. mellékletet a tartalmi értékelési szempontokban vállalt kötelezettségekhez kapcsolódóan több pontban pontosították.

10. A fenti módosításokkal összhangban módosult a támogatói okirat is!

A pályázati felhívás módosítása itt elérhető.