A kukoricabogár elleni vizsgálatokat a Syngentanál 1993-ban kezdtük Mezőhegyes térségében majd évrôl évre léptünk tovább más-más területekre. Törekedtünk arra, hogy minden kukoricatermesztési körzetben jelen legyenek a kísérletek, ezáltal a megyei sajátosságokból eredô különbségeket is demonstrálni tudjuk. Úgy tapasztaltuk fontos az, hogy minden évben kerüljenek beállításra kísérletek, hiszen minden év más és más, az évjáratok sajátosságait és az ebbôl eredô tanulságokat így tudtuk levonni.