Hatodik alkalommal rendezte meg a Magyar Kukorica Klub a Kukorica Termésversenyt. A Termésverseny eredményeit és a 2014-es gazdálkodási év sajátosságait idén is szakmai tanácskozás- és sajtótájékoztató keretén belül értékelte ki a Magyar Kukorica Klub tagsága.

VI. Kukorica Termésverseny

Minden eddiginél később, 2014. november 23-án fejeződött be a VI. Kukorica Termésverseny versenyparcelláinak betakarítása. Az összesen két tanúsítási kéréssel együtt 68 bejelentett parcellából végül 63-ról készült betakarítási jegyzőkönyv. A két tanúsítási kérelemmel érkezett bejelentés mellé még két parcella csatlakozott területhiány miatt (a parcella összterülete nem érte el az 50000 m2 –t, illetve a betakarított terület alatta maradt a megkívánt 16667 m2minimumnak.  6 parcella betakarítása valamilyen egyéb okból meghiúsult.)

Termésszintek - legmagasabb átlagokkal

A termésversenyek történetében 2014-ben érték el a versenyzők a legmagasabb termésátlagokat. Az igaz, hogy az eddigi rekordot nem sikerült megdönteni, vagy akár csak megközelíteni sem, de az elért termésátlagok döntő többsége a 12 tonna/hektár feletti tartományban helyezkednek el.

Kategóriák és alkategóriák

Az időjárás kiegyenlítettségére utal, hogy a termésátlagok átlagtól való eltérése szokatlanul kicsiny. A megállapítás igaz az öntözetlen és öntözött, a szántással-szántás nélkül műveltek, és az egyes régiók összehasonlítására is. Az önmagában is nagy jelentőségű, hogy a betakarított 51 versenyparcella átlagtermése 13 tonna feletti. A Nagyalföld egyes részein uralkodó nyár-eleji szárazság a jelentkezések elmaradását eredményezte, ezért a termésversennyel kapcsolatos kimutatásokban az erre vonatkozó információ hiányos.

Hibridek

A VI. Kukorica Termésversenyben 22 hibrid vett részt, közülük 8 egynél több parcellán. Legnépszerűbbnek bizonyult az elmúlt 2 évben „Év Kukoricája” címet is nyert és sok éven át a Top20 kísérletekben legtermékenyebb DKC5276 hibrid, 12 parcellával. Őt a DKC4717 követi 9 parcellával, s úgy tűnik méltán, hiszen vele sikerült elérni a legnagyobb terméseredményt.

A VI. Kukorica Termésversenyben szereplő hibridek elért termésátlagai és legnagyobb termései
undefinedundefined

Összevont értékelés

A 2014. év eddigi tapasztalatai azt bizonyítják, hogy az aggasztó koratavaszi-tavaszi helyzet még egy viszonylag kedvezőtlen vetési periódus után is jóra fordulhat, s a termésátlag szempontjából akár rekord-évet is produkálhat. Mind a versenyzők, mind a bíráló bizottság azt tapasztalta, hogy a nagy termés ellenére számos olyan tényező is közrejátszott, amely érzékelhető korlátot jelentett a termés valódi kiteljesedéséhez.

Talán legjellemzőbb korlátozó tényező volt a tőhiány. Tudatosan nem egyenetlen tőeloszlásról beszélünk, mert az egyenetlenség itt abból fakadt, hogy adott helyről ténylegesen hiányzott egy olyan növény, amely teljes termést hozhatott volna, szomszédja korlátozása nélkül.  Az ok a vetőmag minőségére, a vetőgép beállítására és a vetési sebesség helytelen megválasztására, talaj-előkészítési hiányosságokra és nem egy esetben talajlakó kártevők tevékenységére vezethető vissza. Említhetők a tápanyag gazdálkodás hiányosságai és a tápanyag felhasználás módja is. Magyarországon általános gyakorlat az „éheztetéses kukoricatermesztés”, s ettől a jelenségtől nem mentes egyelőre a termésverseny sem. Ebben az évben különösen jellemző volt a nitrogén kimosódás, amely a jelentős, olykor intenzív csapadékhullásnak tudható be. Terméskorlátozó tényezőként említhető a metolaklór tartalmú gyomirtó szerek posztemergens használatának gyakorlata, amely a mögöttünk lévő tenyészidő kezdetén általánosan, de a lazább talajokon különös erővel fejeződött ki. Meg kell említeni a kukoricabogár lárvát, amely a kukorica – kukorica sorrendben vetett táblákban jelentkezett, s az ezt az utat választókat – mondhatjuk - megmentette a sok csapadék. Végül, de nem utolsó sorban 2014-ben is a tapasztalat világított rá a tudományos műhelyekben és fényes irodákban folytatott meddő vitákra arról, hogy jelenthetnek-e a toxikus gombabetegségek kockázatot a kukoricában, vagy sem. Valószínűleg sokan tapasztalják saját bőrükön, hogy ezen a területen nem teoretikus vitákat kell folytatni, hanem ki kell dolgozni a kockázatcsökkentés kötelezően végrehajtandó lépéseit. Éppen a gondosan kezelt versenyparcellákon lehetett szemmel látható bizonyítékait látni a végrehajtott rovar- és gombaölő szeres védekezések eredményességének.

Az összevont értékelés végezetéül dr. Szieberth Dénes, a Magyar Kukorica Klub elnöke megköszönte versenyzőinek a kiállást, amellyel számszerűen és bizonyíthatóan mutatták be a termesztési módszereiket, s vállalták a nyilvánosságot. A versenyzők fáradságos, költséges, többlet kapacitásokat igénybe vevő tevékenységükkel hatványozottan hozzájárultak az ágazat sikerességéhez.

A VI. Kukorica Termésversenyben szereplő versenyzők és eredményeik régiók és kategóriák szerint