Az árutermelő zöldségtermesztésben, de tágabb értelemben a saját célú ellátásra történő gazdálkodásban is,

úgy a jövedelmezőséget, mint a termésbiztonságot alapvetően az öntözhetőség határozza meg.

Lehetnek jó fajták, bőséges növényvédőszer- és műtrágyakínálat, ha a növényeink vízhiányban szenvednek – márpedig a mi arid jelegű éghajlatunkon ha nem öntözünk, ennek nagy az esélye –, elmaradnak a várt eredmények.

zöldség öntözése

A jövedelmezőséget és a termésbiztonságot alapvetően az öntözhetőség határozza meg – fotó: Pixabay

Az évente természetes csapadék formában lehulló 500-600 mm vízmennyiség a legtöbb zöldségfaj vízigényét megközelítőleg fedezné, ha a csapadék kedvezőbb elosztású lenne, és nagyobb hányada a tenyészidőszakban hullana le. Sajnos a legmelegebb nyári hónapokban, amikor a legtöbb vízre lenne szüksége a zöldségféléknek, akkor legnagyobb a szárazság. Márpedig ez a tény megkerülhetetlenné teszi a mesterséges vízutánpótlást.

A klímakutatások során egyre inkább igazolódni látszik, hogy a hőmérséklettel és a besugárzással nem fog arányosan növekedni a csapadék mennyisége, különösen nem a vegetációs időszakban, ezért

az eddiginél súlyosabb és fokozódó szárazsággal, légköri aszállyal kell számolni!

Mitől függ a növény vízigénye?

A vízigényt alapvetően a növényfaj, illetve kisebb mértékben a fajta határozza meg, amit a termesztési eljárások (technológiák) is módosítanak. Nem azonos a vízigény az egyes fejlődési (fenológiai) fázisokban sem, de Liebig minimumtörvényének szélesebb körű értelmezéséből az is következik, hogy a többi környezeti tényező is befolyásolja a növény vízfelhasználását (hőmérséklet, fényviszonyok stb.). Ebből adódóan pontos választ arra vonatkozóan mondani, hogy mikor, hol és mennyit kell öntözni, nehéz.

öntözés

A vízigényt alapvetően a növényfaj, illetve kisebb mértékben a fajta határozza meg – fotó: Shutterstock

Fajok és fajták vízigénye

A nálunk termesztett közel 50 zöldségfaj és több száz fajta vízigénye, illetve öntözése nagyon eltérő. Egyes fajoknak, mint például az étkezési paprikának vagy a padlizsánnak a termesztése öntözés nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencében, ezzel szemben csapadékos években egyes fajok (pl. borsó, néhány salátaféle) megtermeszthetők, bár a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban szükséges ezeknél is a természetes csapadék pótlása.

Egy-egy zöldségfajon belül is jelentős különbség lehet az öntözés szükségessége és a vízigény vonatkozásában. Így a korai fajták (pl. korai káposztafélék, rövid tenyészidejű sárgarépa, tavaszi saláta stb.) részben rövid tenyészidőből, valamint a tavaszi hűvösebb és csapadékosabb időjárásból adódóan nem vagy csak kevés öntözést igényelnek, szemben a nyáron termesztett, kései betakarítású, hosszú tenyészidejű fajtákkal, amelyek csak rendszeres vízutánpótlás mellett termeszthetők (tárolási és ipari káposztafélék, gyökérzöldségek stb.). Fajta példánál maradva, gyenge eredménnyel a fűszerpaprika is termeszthető öntözés nélkül, szemben az étkezési fajtákkal (pl. TV paprika), amelyek még csapadékos évjárat esetén is öntözés nélkül pusztulásra vannak ítélve.

Termesztéstechnológia és vízigény

A termesztéstechnológiáktól függően is módosul a vízigény. A helyrevetett növények – tekintettel arra, hogy mélyre nyúló és erősebb gyökérzetet fejlesztenek – jobban hasznosítják a talaj vízkészletét, szemben a palántázottakkal, amelyek megszaggatott gyökérzete a talaj felső sekélyebb részén, „bojtos jelleggel” helyezkedik el (pl. fejes saláta, fejes káposzta, uborka stb.).

Napjainkban növényvédelmi okokból kifolyólag egyre többen választják az oltott palántákat (dinnye, paprika, paradicsom), amelyek – tekintettel arra, hogy az alanyok igen intenzív és agresszív gyökérzetet fejlesztenek – nemcsak a talaj tápanyag-, de a talaj vízkészletét is jobban hasznosítják. Talajtakarási technológiával csökkenthető a talajpárologtatás és az ebből adódó vízveszteség, egyes becslések szerint talajtakaró anyagoktól és a takarás módjától függően akár 20-30%-kal is több víz takarítható meg (1. és 2. kép).

növény

Fóliával és természetes anyaggal, szalmával takart talajfelület. Talajtakarással akár 20-30%-kal csökkenthető a vízfelhasználás – A szerző felvétele

Fenológiai fázisok és vízigény

A gyakran megfogalmazott vízigény (zöldségfaj mm/év) csak részben tükrözi a növény vízfelhasználását, arra vonatkozóan nem ad információt, hogy a növény az egyes fejlődési szakaszaiban mennyi vizet igényel.

A növény fejlődésében vannak olyan időszakok (fenológiai fázisok), amikor különösen érzékeny a vízhiányra, azt is mondhatnánk, hogy a termesztés sikere szempontjából léteznek kritikus fejlődési szakaszok, amikor döntő a megfelelő vízellátás. Néhány példát említve ilyennek számítanak:

• a brokkoli és a karfiol a rózsaképzés idején igényel sok vizet,
• fejes káposztánál a fejesedéstől a betakarítás előtti 2-4 hétig fontos az egyenletes vízellátás, a később adott nagy mennyiségű öntözővíz a tárolhatóságot rontja, a fejrepedést elősegíti,
• babnál és borsónál a virágzás és a hüvelyképzés kezdete számít kritikus szakasznak,
• hagymánál a hagymafejek növekedésének időszaka,
• paprikánál, padlizsánnál és paradicsomnál a virágzás és a terméskötődés után szükséges sok víz, ugyanakkor a virágzás és kötődés előtt adott nagy mennyiségű víz (túlöntözés) virág- és terméselrúgást eredményezhet,
• csemegekukoricánál a szemképződés időszaka kritikus vízellátás szempontjából, illetve 
• a görög- és sárgadinnyénél a virágzás és a termésképzés kezdete.

Mennyi vizet igényelnek a zöldségfélék, mennyi vizet juttassunk ki egy-egy alkalommal?

A vízigény jellemzésére gyakran használt érték az evapotranszspirációs együttható* (ET), jól mutatja az egyes zöldségfélék közötti jelentős különbséget (1. táblázat – Ombódi, 2007 nyomán), ilyen vonatkozásban négyszeres különbség is mérhető!

Eltérő tenyészidejű zöldségnövények átlagos vízigénye

Tenyészidő

Evapotranszspiráció (mm)

Rövid tenyészidejűek (30 nap)

82

Középhosszú tenyészidejűek (60 nap)

178

Hosszú tenyészidejűek (80 nap)

247

Tárolási fajták, extrém hosszú tenyészidejűek (100 nap)

326

*Evapotranszspirációs együttható (ET), a kétféle vízmennyiség, a növény által párologtatott és a talaj felületéről elpárolgó vízmennyiség összege.

Más mérőszámokat is szokás használni a vízigény jellemzésére, például transzspirációs együttható, vízfogyasztási együttható. A transzspirációs együttható** a növény pillanatnyi, adott időben mért vízfogyasztására utal. A fiatalabb növényeknek jobb a vízhasznosítása (pl. fiatal paprikanövény 150-200) szemben idősebb korban, amikor már nagy a „vízpazarlás” (500-600), de kedvezőtlen termesztési körülmények között ez az érték elérheti a 600-800-t  is. (**Transzspirációs együttható: egységnyi szárazanyag előállítására felhasznált vízmennyiség.
**Vízfogyasztási együttható: egységnyi termés előállítására használt vízmennyiség.)

Az öntözővíz mennyiségére vonatkozóan általánosan használt mértékegység a „mm”. Jelentése: egységnyi területre kijuttatott öntözővíz-mennyiség milyen magasságban lepi el a területet. 1 liter vizet, ha 1m2-t öntünk ki, azzal 1 mm vízszintmagasságot érünk el. Általánosan elfogadott érték, hogy 1-2 mm, azaz 1-2 liter/m2 víz ~1-2 cm mélységben áztatja át a talajt.

öntözés

Az egy-egy alkalommal kijuttatandó vízmennyiséget alapvetően az öntözés célja határozza meg – fotó: Pixabay

Az egy-egy alkalommal kijuttatandó vízmennyiséget alapvetően az öntözés célja határozza meg. Ilyen vonatkozásban beszélünk:
• kelesztő öntözésről,
• beiszapoló öntözésről,
• vízpótló öntözésről,
• párásító öntözésről,
• frissítő öntözésről,
• trágyázó öntözésről vagy tápoldatozásról, ritkábban,
• átmosató öntözésről,
• fagyvédelmi öntözésről és
• tartalékoló öntözésről.

A kelesztő öntözés célja az elvetett magok számára a csírázáshoz szükséges nedves talaj biztosítása. Tekintettel arra, hogy a zöldségfélék vetési mélysége sekély, a talajtípustól és a vetőmag nagyságától függően 1,5-6 cm, a nedvesítés kisebb öntözési normával, azaz 4-6 mm-es vízadaggal megvalósítható.

A beiszapoló öntözés a palántáknak közvetlen az ültetés utáni beöntözésére vonatkozik. Célja a palánták gyökere környékéről a levegő kiszorítása, azaz a fiatal növények gyökerének beiszapolása a jobb eredés érdekében. Az ültetés mélységéből adódóan mennyisége hasonló vagy kicsivel több, mint a kelesztő öntözésé (5-8-10 mm).

A vízpótló öntözéssel biztosítjuk a tenyészidőben a növényeink vízigényét. A korábban ismertetett okok miatt a talaj típusától, a növény vízigényétől függően jelentősen változó, de mindenesetre egy nagyobb vízadag, 15-20 mm-től egészen 40-50 mm is lehet. Lényegében hasonló célból adjuk, és azonos adagot jelent a trágyázó (tápoldatozó) öntözés is, azzal a különbséggel, hogy nem tiszta vizet, hanem oldott műtrágyákat (tápoldatot) juttatunk ki. Vízpótló öntözések alkalmával arra törekedjünk, hogy a talaj a gyökerek mélységéig átnedvesedjen. De!

A zöldségfélék gyökeresedési mélysége nagyon eltérő, ebből adódóan különbözőek az öntözési adagok (öntözési normák) is. A hagyma, a karalábé, a hónapos retek, a spenót, a palántázott fejes saláta egészen sekélyen gyökeresedik, szemben a görögdinnyével vagy a sárgarépával, amelyek gyökérzete 50 cm-re is lehatol. Ennek megfelelően az öntözési norma meglehetősen tág határok között, növényenként 15-50 mm között változik.

A párásító öntözéseknél alkalmazott vízmennyiség nagyon csekély, mindössze 1-2 mm, amit általában nem a növényre, növényvédelmi okok miatt inkább a talajra célszerű juttatni. Főleg nyáron, nagy meleg és alacsony páratartalom idején alkalmazzuk, sajnos a gyakori légköri aszály miatt egyre gyakrabban.

A frissítő öntözés is csupán 1-2 mm-es vízadaggal történik, de ezt a növényre juttatjuk. Alkalmazása a déli, kora délutáni órákban esedékes, ha kókadnak a növények. Veszélyes, mert a felmelegedett levélzet a hideg víztől perzselődhet, továbbá a gombás és baktériumos fertőződések megjelenését is elősegíti.

Az átmosató öntözést elsősorban a hajtatásban olyan esetben végezzük, ha a gyökerek által átszőtt talajrétegben káros anyag vagy nem kívánt mértékű műtrágya-halmozódás van. Meglehetősen nagy vízmennyiség kerül ilyenkor kijuttatásra (80-120 mm), jelentősége a talaj nélküli termesztésre való átállás miatt nagymértékben csökkent.

Fagyvédő öntözés, mint a gyümölcstermesztésben is az áprilisi és májusi kisebb fagyok kivédésére alkalmas. Kis vízadagról, finom eloszlású, permetező öntözésről van szó, amelynek időtartama a fagy mértékétől, időtartamától is függ.

Tartalékoló öntözés viszonylag ritkán alkalmazott eljárás, abban az esetben szokták, főként nagyüzemek végezni, ha a rendelkezésre álló öntözéskapacitás nem képes a kritikus időben a növények vízigényét ellátni, ilyen esetben előre feltöltik a talajt vízzel. Öntözési norma: 30-50 mm.

A növény jelzi a vízellátottságot, amihez nem kell nagy gyakorlattal rendelkező szem, hogy felismerjük. Ha a hajtásvégek sötétebbek, mint a középtáji levelek, akkor szomjazik a növény, ha sokkal világosabbak, akkor túlöntöztünk.

paprika

Túlöntözés jellegzetes tünete paprikán, a vashiányra utaló hajtásvég-kivilágosodás – A szerző felvétele

A hervadás (alsó leveleken) már súlyos hiányra utal, amit nem szabad megvárni. A hervadáson kívül vannak fajokra jellemző súlyos tünetek, például kényszerérés, amelyek már nagyfokú vízhiányra utalnak.

paprika

Vízhiány következtében kényszerérett fűszerpaprika-termés – A szerző felvétele