fazekas sándor

Fazekas Sándor (Karcag, 1963. május 3. – ) magyar jogász, jogtanácsos, politikus (Fidesz). 1990-től 2010-ig Karcag polgármestere. 1998 és 2002 között, valamint 2006-tól országgyűlési képviselő. 2010-től a második Orbán-kormány vidékfejlesztési minisztere.

Kapcsolódó címkék: mezőgazdaság, vidékfejlesztési minisztérium.hu,

Hozzászólások

 • Mezőgazdasági közlemények » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | gazsi 1

  Itt a kormány vidékfejlesztési programja! 2010.06.16. A kormány vidékfejlesztési programjának lényege, hogy a vidék életminőségben, munka- és népességmegtartó erejében, környezeti állapotában versenyképes legyen a nagyvárosokkal és más országok vidéki körzeteivel - mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter hétfőn Budapesten a kormányszóvivői tájékoztatón. "Ennek érdekében az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) forrásainak elosztási arányait és a forrásokhoz való hozzáférés szabályait úgy alakítjuk át, hogy azok a kis- és közepes gazdaságok erősítését, a családi gazdálkodás folytonosságát, a generációváltás gyorsítását, a vidéki életminőség javítását szolgálják" - jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter. Vidéken a gazdaságátadás, valamint minden ehhez köthető tranzakció illetékmentes lesz - jelentette be Fazekas Sándor a kormány illetéktörvény módosításra vonatkozó terveit felfedve. A miniszter megerősítette, hogy a kormány bevezeti a másodlagos élelmiszer vizsgálatot, azaz a termékeket nem csak az előállítás helyén, hanem a kereskedelmi láncok állomásain is ellenőrizni fogják, hogy ne áramolhasson be akadálytalanul Magyarországra "Európa élelmiszer hulladéka". Természetesen a magyar élelmiszereket is rendszeresen vizsgálja majd az illetékes hatóság - mondta a miniszter. A kormány megkönnyíti a magyar kistermelők élelmiszer termelési, -feldolgozási és értékesítési feltételeit. A gazdák saját maguk is értékesíthetik majd a vágóhidakon levágatott állataikat, eladhatják a nyers húst a környező kereskedelmi, vendéglátó helyeknek. A kistermelő az élelmiszer előállítás mellett olyan szolgáltatásokat is végezhet majd, amelyek a hagyományos magyar élelmiszerek megőrzését segítik. Ilyen például a füstölés, aszalás, szárítás, terméktisztítás. Újra vághatnak disznót is a gazdák, s értékesíthetik a házilag előállított füstölt árukat. Az új rendelkezés biztosítja az olyan hagyományok megőrzését, mint az ökör-, birka-, kecske- és disznóvágás, disznótor - fejtette ki a vidékfejlesztési miniszter. A kormány lehetővé teszi, hogy a kistermelők a saját kertjükben megtermelt gyümölcsből vagy a kipréselt szőlő törkölyéből legálisan, szabályozott keretek között pálinkát főzhessenek. Erősíti továbbá a falusi vendégasztal intézményét és megnyitja a lehetőséget a gazdapiacok előtt, közölte, hozzátéve, hogy a kormány befejezi a már előkészítés alatt lévő, hungarikumokra vonatkozó törvényt. A környezetvédelemről szólva kiemelte, hogy a jelenlegi 40-hez képest kevesebb engedélyhez kötik majd a beruházásokat. Így például eltörlik az egyedi hulladékgazdálkodási terv benyújtási kötelezettséget, könnyítik a szennyezett területekre vonatkozó monitoring kutak felállítását, eltörlik az öntözési berendezések engedélyezését, támogatják a tényleges munkához mért díjfizetés megállapítását a hatósági eljárásoknál - sorolta a miniszter. A kormányzat a vidékfejlesztési program keretében javítja a helyi szolgáltatásokat, átalakítja és ügyfélközpontúbbá teszi a köz- és mezőgazdasági igazgatási intézményrendszert. "Ez ügyben bőven van teendő. A kialakult gyakorlatot az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) vonalán teljesen át kell értékelni" - fogalmazott a vidékfejlesztési miniszter. A kormány áttekinti a Leader program és intézményrendszere működését és azt a helyi közösségek, a vidék tényleges fejlesztési igényeinek szolgálatába állítja. Megerősíti továbbá a falu- és tanyagondnoki szolgálatokat. A vidék gazdaságát több lábra állítja: erőteljesen támogatja a vidéki jellegű, nem mezőgazdasági tevékenységeket. Újragondolja a kormány az erdő- és mezőgazdasági melléktermékek, a kommunális és egyéb hulladékok, a biomassza energetikai hasznosításának lehetőségeit - közölte a miniszter. Ösztönzi és támogatja a falvak különböző tevékenységeit összefogó, Hangya típusú szövetkezetek, társulások, TÉSZ-ek (termelői értékesítő szervezetek) létrehozását és működését. Összekapcsolja a helyi élelmiszer előállítás, feldolgozás és értékesítés rendszereit, valamint a helyi intézményeket (bölcsődéket, óvodákat, iskolákat, hivatalokat, a helyi konyhákat, illetve a közétkeztetést). A termelés biztonsága érdekében vagyonbiztonsági és kárenyhítési kockázatcsökkentési rendszert alakít ki a kabinet. "A föld- és birtokpolitikai területén mindent megteszünk azért, hogy a termőföld nemzeti hatáskörben, a gazdálkodó családok kezében maradjon, illetve hozzájuk kerüljön. A birtokpolitika középpontjában a családi gazdaságok és azok társulásai állnak" - jelentette ki Fazekas Sándor. A miniszter szerint az agrárszerkezetnek és -politikának a vidék gazdaságát erősítő, ezáltal társadalmát, helyi közösségeit stabilizáló, többfunkciós mezőgazdasági, minőségi termelési, élelmezési és élelmiszer-biztonsági, energetikai, környezetbiztonsági és foglalkoztatási céljait kell szolgálnia. Forrás: MTI

 • Darányi-Terv » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | BNC

  Válasz #1 hozzászólásra Ott van egy szerkesztő kollégám és jelentkezik egy összefoglalóval. Én is kiváncsi vagyok. Itt találtam már egy inf-t ezzel kapcsolatban: Orbán: Agrárország vagyunk A kormány idén kidolgozná a Darányi-terv minden stratégiai programját. Célja a vidék életminőségének javítása - mondta a kormányfő. Magyarország eredendően agrárország, és visszatekintve mindig akkor volt erős az ország, amikor virágzott a mezőgazdaság - igaz, emellett erős iparra, stabil pénzügyi rendszerre is szükség van, azonban utóbbiak megteremtését nem a mezőgazdaság háttérbeszorítása árán kell elérni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Vidékfejlesztési Minisztérium által készített nemzeti vidék stratégia megvalósítását célzó Darányi Ignác-tervet bemutató konferencián. Szavai szerint a magyar vidéken naponta látni a hanyatlás jeleit - például, hogy már a falusiak is boltban veszik a korábban általuk megtermelt zöldségeket -, a Darányi-terv azonban összefoglalva a vidéki életminőségét javítaná. A kormány ehhez az uniós és a hazai anyagi források biztosítása mellett az életszerű, betartható szabályozás megteremtésével tud hozzájárulni. Tavaly az alkotmány létrehozásával, a sarkalatos és egyéb törvények elfogadásával lezártuk az átmenet 20 zavaros évét, megalkottuk az ehhez szükséges kereteket, most a konszolidáció, a kialakított rendszer megszilárdítása kezdődik - mondta Orbán Viktor. Hozzátéve, hogy nem lesz egyszerű a megvalósítása, azonban a nemzet élelmiszer önrendelkezése, a vidék felemelkedése érdekében mielőbb neki kell látni a megvalósításnak, mivel így megőrizhetőek a vidéki emberek, a földműveléshez kapcsolódó időtlen értékek, és a minőségi élelmiszer termelés révén kiszoríthatóak a silány importtermékek. Szükség lesz a vidéki emberek gondolkodásának, tudásának megújítására is. Biztos vagyok benne, hogy a vidék mai népessége képes megbirkózni az előttünk álló kihívásokkal - hangsúlyozta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a stratégia főbb céljainak ismertetésekor. A stratégiai célok között említette a természeti erőforrások megőrzése mellett például a növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlyának megőrzését is. Ezt egyebek között az ország földbirtok politikájának megújításával, a demográfiai földprogram kidolgozásával szeretnék elérni. A kormány a terv céljainak érdekében még az idén kidolgozná, és lehetőség szerint elindítaná a Darányi-terv minden stratégiai programját. A szabályozás kialakítása érdekében még a tavaszi jogalkotási időszakban kialakítaná az új földtörvényt, megújítaná az üzemszabályozást és birtokpolitikát, felülvizsgálná a szövetkezeti törvényt, elfogadná az agárkamarai és a hungaricum törvényt. Várhatóan hatályba lép a magyar termékrendelet, felülvizsgálják a Magyar Élelmiszerkönyvet, a közbeszerzési törvényt a közétkeztetés terén, annak érdekében, hogy minél több helyi termék kerülhessen az asztalokra. Elfogadnák a hulladékgazdálkodási törvényt is. Megújítanák a kitermelt erdészeti termékek nyomon követési rendszerét. Előkészítenék a szakmaközi szervezetekről szóló törvényt, valamint az árapasztó tározók igénybevétele esetére a gazdáknak járó kártalanításról szóló kormányrendeletet. A kabinet tervei között szerepel az MFB TÉSZ Forgóeszköz hitelprogramja esetében a hitelfelvevő szövetkezetek tőketörlesztésre kapott türelmi idejének két évvel való meghosszabbítása érdekében. Emellett megújítanák az MFB Agrár Forgóeszköz programját is, annak érdekében, hogy a hitelt tenyész- és hízóállat vásárlására is föl lehessen használni. Darányi Ignác a XIX-XX. század fordulójának agrárpolitikusa volt. Földművelésügyi miniszterként 1895-1903, valamint 1906-1910 között alakította a magyar mezőgazdaság lehetőségeit.

 • Gazdatüntetés » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | Radocz

  Talán köze lesz a következő tüntetéshez. M E G H Í V Ó A Magyar Gazdák és Fogyasztók Önvédelmi Mozgalma /MAGFÖM / tiszafüredi szervezetének közreműködésével 2011. 03.10-én, csütörtökön Tiszafüreden a Kultúrházban, du. 13 órai kezdettel aktuális agrárpolitikai, vidékfejlesztési kérdésekkel kapcsolódó tanácskozást tart, melyre ezennel tisztelettel meghívjuk. Napirendi pontok: 1, A múlt évi természeti károk kezelése, vis major hitelek kérdése, belvízhelyzet, víztársulások , széles nyomtávú mezőgazdasági erőgépek útvonal engedély kérdése 2, A gabona árrobbanás hatása a mezőgazdasági termelésre, az élelmiszerek árára, valamint az abrakfogyasztó-sertés, baromfi- ágazatok helyzetére 3, A tejágazat jelenlegi helyzete, kilátások a húsmarha ágazat szempontjából 4, A Vidékfejlesztési Minisztérium válaszai, megoldási javaslatai, konkrét intézkedései a felmerült problémákkal kapcsolatban. A tanácskozásra meghívót kapnak mindazon személyek és szervezetek, akik az adott kérdésben illetékesek lehetnek. Meghívást kap: Dr Fazekas Sándor, Vidékfejlesztési Miniszter, Dr Varga Mihály, Miniszterelnöki Hivatal Államtitkára, Dr Illés Zoltán, VM Államtitkára, Font Sándor , az Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke, Hanó Miklós Országgyűlési Képviselő Reméljük, elfogadja meghívásunkat ! Tegyünk együtt magunkért és a magyar mezőgazdaságért is ! Márkus László Tiszafüredi Gazdák képviseletében Sákán Antal Magföm Társelnöke

 • Gazdatüntetés » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | Radocz

  M E G H Í V Ó A Magyar Gazdák és Fogyasztók Önvédelmi Mozgalma /MAGFÖM / tiszafüredi szervezetének közreműködésével 2011. 03.10-én, csütörtökön Tiszafüreden a Kultúrházban, du. 13 órai kezdettel aktuális agrárpolitikai, vidékfejlesztési kérdésekkel kapcsolódó tanácskozást tart, melyre ezennel tisztelettel meghívjuk. Napirendi pontok: 1, A múlt évi természeti károk kezelése, vis major hitelek kérdése, belvízhelyzet, víztársulások , széles nyomtávú mezőgazdasági erőgépek útvonal engedély kérdése 2, A gabona árrobbanás hatása a mezőgazdasági termelésre, az élelmiszerek árára, valamint az abrakfogyasztó-sertés, baromfi- ágazatok helyzetére 3, A tejágazat jelenlegi helyzete, kilátások a húsmarha ágazat szempontjából 4, A Vidékfejlesztési Minisztérium válaszai, megoldási javaslatai, konkrét intézkedései a felmerült problémákkal kapcsolatban. A tanácskozásra meghívót kapnak mindazon személyek és szervezetek, akik az adott kérdésben illetékesek lehetnek. Meghívást kap: Dr Fazekas Sándor, Vidékfejlesztési Miniszter, Dr Varga Mihály, Miniszterelnöki Hivatal Államtitkára, Dr Illés Zoltán, VM Államtitkára, Font Sándor , az Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke, Hanó Miklós Országgyűlési Képviselő Reméljük, elfogadja meghívásunkat ! Tegyünk együtt magunkért és a magyar mezőgazdaságért is ! Márkus László Tiszafüredi Gazdák képviseletében Sákán Antal Magföm Társelnöke {:cowboy:}

 • Húsmarhatartás a Kárpát-medencében » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | kiskertész

  Indulhat a magyar marhahús export Algériába 2011. december 13. 10:13 A hízó- és vágómarhák állategészségügyi bizonyítványának kölcsönös elfogadásáról állapodott meg Kardeván Endre algériai kollégájával, Rachid Bougueddour országos főállatorvossal Algírban. Ezzel elhárult az utolsó akadály is a magyar marhahús export elől. A magyar élelmiszerbiztonságért felelős államtitkár a magyar-algériai agrár-külkereskedelem fejlesztése érdekében utazott az észak-afrikai országba. A tárgyaláson egyeszség született arról, hogy a jövőben gabonát, húsféléket, zöldség-gyümölcsöt, tejport, vetőmagot, mézet, fűszerpaprikát és számos magyar élelmiszer alapanyagot és feldolgozott terméket szállíthatunk Algériába. A magyar szakállamtitkárt kedden délután fogadja az algériai mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter is. Rachid Benaissa a 75., jubileumi Országos Mezőgazdasági Kiállításon októberben járt hazánkban, és mezőgazdasági együttműködési megállapodást írt alá Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterrel. A szerződés szerint Magyarország nagy genetikai értékű tenyészbikákat és szaporító anyagokat exportálhat Algírba, és magyar szakemberek bemutató-oktató bázis kialakításában, valamint közös kutatási programokban vehetnek részt. Algéria nagy mértékben szeretné növelni a baromfihús fogyasztását az országban. Ennek érdekében a szakminisztérium komoly beruházásokat tervez. A Budapesten aláírt megállapodás alapján magyar szakemberek közreműködnek és segítik az algériai baromfitenyésztés modernizálását és fejlesztését. Mindkét ország határozott célja, hogy a két ország vállalatai között erősödjenek a kereskedelmi kapcsolatok. A megállapodás értelmében magyar szakemberek erdőtervekkel, tapasztalatcserével vesznek részt a főváros, Algír természeti környezetét megóvó és helyreállító programban. A dokumentumban rögzítették azt is, hogy az algériai fél igényt tart mintagazdaságok víztakarékos és nem hagyományos öntözési berendezésekkel történő felszerelésére. Kardeván Endre a Budapesten aláírt megállapodás részleteiről tárgyal az algériai mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterrel. Ezt követően felkeresi a Mesterséges Megtermékenyítési és Genetikai Fejlesztési Országos Központot, az Állattenyésztési Műszaki Intézetet, és az Országos Állatorvosi Intézetet. (Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

Hírek

További híreink

Videók

Galériák

 • AGROmashEXPO 2012.

  AGROmashEXPO 2012.

  A 30. AGROmashEXPO mezőgazdasági gépkiállítás a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.

[bezárás x]