A Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal adatai szerint a legnagyobb szőlőtermő-területtel rendelkező Spanyolországban és Olaszországban csökkent a szőlő termőterülete 2012 és 2013 között. Ezzel szemben Portugáliában, Romániában, Görögországban és Ausztriában a termőterületek nagysága nem változott. Előzetes adatok szerint a közösségi szőlőterület 2012 és 2013 között 10-12 ezer hektárral csökkent. Ez feleakkora visszaesés, mint a 2012. évben tapasztalt 36 ezer hektáros szőlőültetvény-csökkenés volt.
Dél-Amerikában (Argentína, Chile, Brazília), ahol 2012-ben tovább bővültek a szőlőültetvények, a növekedés lelassult. Chilében a szőlővel beültetett területek nagysága nem változott 2013-ban az előző évihez képest.
A Dél-afrikai Köztársaság szőlőültetvényei 2006 óta enyhén csökkennek (évente néhány száz hektárral). Előzetes becslések szerint Ausztráliában a borszőlőültetvények területe 8 ezer hektárral zsugorodott 2012-ben.


A déli féltekén és az USA-ban is csökkent a borszőlő termőterülete, ugyanakkor az új-zélandi termőterületek lassú növekedésnek indultak 2013-ban. Amennyiben a kínai szőlőterületek (különösen a borszőlő) növekedési üteme tovább csökkenne, és a törökországi termőterületek zsugorodása folytatódna, akkor a világ szőlőterülete várhatóan csökken 2013-ban az előző évihez viszonyítva.
Ezt azonban visszafoghatja, hogy az EU-ban a szőlő termőterületének csökkenése lelassult az idén.
Becslések szerint a világ bortermelése (must és szőlőlé nélkül) 2013-ban 276,5 és 285,4 millió hektoliter (átlagban 281 millió hektoliter) között alakul. Így a bortermelés 7,1-10,5 százalék közötti mértékben emelkedhet 2013-ban a 2012. évihez képest. Átlagban 23 millió hektoliterrel lehet több a világ bortermelése, mint egy évvel korábban volt, amikor igen szerény, 258,3 millió hektoliter bort állítottak elő világszerte. Hasonló termelési adatok (282,6 millió hektoliter) utoljára 2006-ban voltak, amikor a világ szőlőterülete 7799 ezer hektárt tett ki, ami 300 ezer hektárral több, mint a 2013. évi becsült adat.Az EU 2013. évi bortermelése (szőlőlé és must nélkül) 163,9 millió hektoliter körül várható, ez 16 millió hektoliterrel, vagyis 11 százalékkal több, mint egy évvel korábban volt. Ez azt jelenti, hogy öt mérsékelt termésű évet (2007-2011), valamint egy rendkívül gyenge 2012. évi kibocsátást követően 2013-ban nőtt az EU bortermelése.

Spanyolországban az idei évben 40 millió hektoliter bort állítottak elő, ami igen jelentős mennyiségnek számít, és 23 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbi mennyiséget. A legnagyobb növekedés Romániában volt, ahol három nagyon gyenge termésű év után, 2013-ban a termelési potenciálnak megfelelő 6 millió hektoliter bort termeltek, ami 79 százalékos növekedést jelent a 2012. évihez viszonyítva.Franciaországban 44 millió hektoliter bor készült 2013-ban. A 2012. évi 41,2 millió hektoliterhez képest az idén 7 százalékkal több bort termeltek. Portugália bortermelése 2013-ban 7 százalékkal 6,7 millió hektoliterre nőtt a 2012-ben pincékbe került mennyiséghez képest. Olaszország bortermelése 2013-ban 2 százalékkal 45 millió hektoliterre emelkedett. Németország bortermelése továbbra is 9 millió hektoliter körül alakul. Görögország 3,7 millió hektoliteres bortermelése közepesnek számít. Horvátországban 1,4 millió hektoliter bort állítottak elő az idén.

Az USA-ban, különösen Kaliforniában, jelentősen nőtt a bortermelés 2013-ban, elérve a 22 millió hektolitert, szemben a 2012. évi 20,51 millió hektoliterrel. Dél-Amerikában növekvő tendencia figyelhető meg, annak ellenére, hogy Brazíliában már második éve 3 millió hektoliternél kevesebb bort termeltek. Chile 12,8 millió hektoliteres bortermelésével újabb rekordot állított fel.
Ez a termőre fordult telepítésekre vezethető vissza, ennek hatása már az előző évben is érzékelhető volt. Argentína bortermelése a 2012. évi szerény 11,8 millió hektoliter után, az idei évben 17 százalékkal 15 millió hektoliterre nőtt. Új-Zélandon közel 2,5 millió hektoliter bort termeltek. Ausztráliában becslések szerint 13,5 millió hektoliter bort termeltek 2013-ban, ami több, mint az egy évvel korábbi mennyiség. Ez annak köszönhető, hogy az idén magasak voltak a hozamok. A bormennyiség kiemelkedik a 2009-2012 közötti időszak eredményei közül, amikor a 12 millió hektolitert sem érték el. A Dél-afrikai Köztársaságban előrejelzések szerint 11 millió hektoliter bort (beleértve a desztillált bort és a brandy készítéséhez használt bort is) állítottak elő 2013-ban, ami 3,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbi mennyiséget.A világ borfogyasztása 2013-ban 238,4 és 252,1 millió hektoliter körül alakulhat. A termelés és a fogyasztás közötti különbség az idén évben 2007 óta most először magasabb lehet, mint a becsült ipari szükséglet, azaz a differencia átlagban 35,7 millió hektoliter lesz, szemben a 2012. évi 15,2 millió hektoliterrel.

A teljes agrárpiaci jelentés letölthető a cikk tetején, a nyomtatás ikonja melletti pdf dokumentumból.