Akár 1,5 millió tonna napraforgómag-termésre is számíthatunk az idén Magyarországon, a hazai feldolgozás igényeit figyelembe véve így közel 700-800 ezer tonna napraforgómagnak kell a külpiacon helyet találni.

Az AKI PÁIR adatai szerint az újtermésű napraforgómagot valamivel 90 ezer forint/tonna alatt kínálták a gazdák szeptemberben és október elején.
A londoni árutőzsdén a fehércukor legközelebbi határidőre szóló jegyzése 513,8 dollár/tonna volt október közepén, ami 6,7 százalékos emelkedést jelent az egy hónappal korábbi árhoz képest. A New York-i árutőzsdén a nyerscukor 2014. márciusi határidőre szóló jegyzése 11,5 százalékkal 430 dollár/tonnára, a 2014. májusi határidőre szóló jegyzése 10,3 százalékkal 424 dollár/tonnára emelkedett október közepén.

A chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) megszakadt a szeptember közepe óta tartó trend, október kezdetétől nem nőtt tovább a búza tőzsdei ára. A termény fronthavi jegyzése ugyanakkor csökkenni sem kezdett, hanem inkább 250-255 USD/tonna között hullámzott a hónap első felében. Ennek oka, hogy a búza árára pozitív és negatív tényezők egyaránt hatottak a vizsgált időszakban.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában a szeptember eleje óta tartó stagnálást követően – az európai változásokat követve – 2 százalékkal 47 ezer forint közelébe nőtt a decemberi szállítású búza jegyzése. Az AKI PÁIR adatai szerint a magyarországi fizikai piacokon tonnánként 45 ezer forintért kínálták az étkezési búzát 2013. október 7-13. között, az egy évvel korábbi ár 68 százalékáért. A takarmánybúza termelői ára 43 ezer forint/tonna volt ugyanekkor, 35 százalékkal alacsonyabb, mint a múlt év azonos időszakában.A kukorica legközelebbi lejáratra szóló ára – kisebb megszakításokkal – továbbra is mérséklődik: a termény kontraktusaival 175 USD/tonna alatt kereskedtek október közepén Chicagóban. Az USA-ban ugyanis a száraz időjárás miatt gyors ütemben zajlik a kukorica betakarítása, a termény hozama pedig úgy tűnik, a korábbi várakozásoknál kedvezőbben alakul. Egyes előrejelzések akár 10 tonna/hektár termésátlagot sem tartanak kizártnak az USA mezőgazdasági minisztériuma (USDA) hivatalos, 9,75 tonna/hektár előrejelzésével szemben. Így akár a rekordnak számító 362 millió tonnát (tavaly 274 millió tonna) is meghaladhatja a raktárakba kerülő kukorica mennyisége az észak-amerikai országban. A gazdák azonban ilyen alacsony áron vonakodnak értékesíteni a terményt és a betakarítás során is inkább a sokkal kedvezőbb árú szójababot részesítik előnyben. Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi vitája miatt leálló közigazgatási intézmények (többek között az USDA) adatszolgáltatásának elmaradása miatt csökkent a piac átláthatósága, így a kukorica piaci árának alakulásában ezek az információk kisebb szerepet töltöttek be október első felében. Feltételezések szerint Kína, kihasználva a terményforgalom hivatalos nyomon követésének a hiányát, valamint az alacsony kikötői árakat, hatalmas mennyiségű árut vásárolt fel a Mexikói öbölben. A vizsgált időszakban a kukorica tőzsdei árára nyomást gyakorolt az a hír is, amely szerint az USA Környezetvédelmi Hivatala (EPA) előreláthatóan 10 százalékkal csökkenteni fogja az etanol kötelező bekeverési arányát 2014-ben. Ez a számítások szerint akár 13 millió tonna keresletkiesést is jelenthet a bioetanol-üzemek részéről. A MATIF-on a kukorica fronthavi jegyzése 4 százalékkal 174 euró/tonnára emelkedett október 2-17. között. Nagyon élénk a terményforgalom az európai kikötőkben, az Európai Bizottság 2013. július 1. és október 15. között 1,3 millió tonna kukorica kivitelére adott engedélyt, közel 1 millió tonnával többre, mint egy évvel korábban.
A BÉT-en az európai trendet követve a kukorica novemberi jegyzése tonnánként 2 ezer forinttal (5 százalék) 42,5 ezer forint/tonnára emelkedett október 1-17. között. Magyarországon ugyanakkor a vártnál kedvezőbb eredményeket mutat a kukorica betakarítása: a Strategie Grains a korábbi 5,8 millió tonnára becsült kibocsátást 6,3 millióra korrigálta az októberi jelentésében, míg a Coceral 6,7 millió tonnára jelezte hazánk ez évi kukoricatermését.Az AKI PÁIR adatai szerint a takarmánykukorica termelői ára a fizikai piacokon a 40. héten (2013. szeptember 30. – október 6.) érte el a legalacsonyabb szintjét, ekkor tonnánként 38 ezer forintért (egy évvel korábban 64 ezer forint/tonna) vásárolták fel a terményt a gazdáktól. Egy héttel később már 4 százalékkal magasabb áron, 40 ezer forintért lehetett beszerezni a takarmánykukoricát, ami az előző év azonos időszakához képest még mindig 37 százalékkal alacsonyabb árat jelent. Javában zajlik a napraforgómag betakarítása Magyarországon.

A hírek szerint akár 1,5 millió tonna rekordtermésre is számíthatunk, a hazai feldolgozás igényeit
figyelembe véve így közel 700-800 ezer tonna napraforgómagnak kell a külpiacon helyet találni. A korábbi éveket tekintve piaci pozíciónk kedvezőnek tűnik – az első három helyet foglaljuk el az EU beszállítóinak rangsorában –, annak ellenére, hogy részesedésünk az adott ország importjából olykor erősen ingadozik. Piaci lehetőségeinket főként a versenytársnak tekinthető romániai és a bulgáriai napraforgótermés alakulása fogja meghatározni, amely a statisztikák alapján igen biztató. Romániában az 1 millió hektárról közel 2 millió tonnát takaríthatnak be, míg Bulgáriában is megközelíti a termés az 1,9 millió tonnát. Ez az előző évihez képest a két ország részéről 1,4 millió tonnával nagyobb termést jelent. Mindkét ország jelen van a legnagyobb piacunknak számító Hollandiában, ahova évente 100-250 ezer tonna mennyiségben szállítunk magot. Az idei termésből az export várhatóan inkább az alsó határt közelítheti meg, hiszen az említett két ország exportpotenciálja is jelentősen megnőtt. Második legjelentősebb partnerországunk Németország, itt Franciaországot követően a második legnagyobb exportőrök vagyunk az évi 50-150 ezer tonna közötti mennyiséggel, és leginkább Bulgária exportja csökkentheti kilátásainkat. Olaszországba irányuló kivitelünk minden évben a felére csökkent az előző évihez képest 2009 óta, alig 30-40 ezer tonna magot szállítunk már ki, miközben Románia és Ukrajna egyre jelentősebb beszállítóvá lépett elő. Romániába évente 60 ezer tonna napraforgót viszünk ki, az idei évben viszont exportunk jelentősen visszaeshet. Legstabilabb piacunk jelenleg Ausztria, ahova évente 40 ezer tonna mag kerül ki a feldolgozóüzemekbe.

A hazai napraforgómag-feldolgozást illetően legfeljebb 700-800 ezer tonna maggal számolhatunk, ami 300-350 ezer tonna napraforgóolaj termelését jelenti. Egyre nagyobb arányt képvisel a hazai 120 ezer tonna napraforgóolaj-felhasználásban a növekvő, jelenleg már 45 ezer tonnát is meghaladó import, amely főként Romániából és Ukrajnából érkezik. Romániában, Németországban és Szlovákiában egyelőre kedvezőek a kilátások, a szomszédos országokban a beszállítók közül 60-70 százalékos részesedéssel az exportőrök ranglistájának első helyén állunk. Németországban is javultak lehetőségeink az elmúlt évben, ugyanis megelőztük a korábbi évek legnagyobb beszállítójának számító Hollandiát.

Napraforgódarából évente 148 ezer tonna mennyiséget kell elhelyezni a külpiacokon, mivel belső felhasználásunk alig 300 ezer tonna és még 50 ezer tonna import is érkezik hazánkba. A magyarországi napraforgódara évek óta stabil felvevőpiacának számít Olaszország, Németország, Lengyelország és Szlovénia, és várhatóan ezek a lehetőségek adottak lesznek.
A mértékadó prognózisok az olajnövények termelését rekord mennyiségűre várják a 2013/2014. gazdasági évre, ami akár túlkínálatot is okozhat a világpiacon. Ezért a napraforgómag exportára 2013. augusztus közepéig 365-380 USD/tonnára (82-85 ezer forint/tonna) csökkent a fekete-tengeri régió kikötőiben. A FÁK országokban az újtermés hozamkilátásait azonban az augusztusi szárazság és a szeptemberi extrém mennyiségű csapadék rontotta, így a termény ára ősszel emelkedni kezdett. Október közepén már 420-430 USD/tonna (92-94 ezer forint/tonna) áron kínálták a napraforgómagot a régió kikötőiben. A napraforgómag árának a változását követve a napraforgóolaj exportára az augusztusi stagnálás után 865-880 USD/tonnára (189-192 ezer forint/tonna) növekedett október 15-ére.

Magyarországon a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci szekciójában a napraforgómag legközelebbi lejáratra szóló jegyzése – a nemzetközi trendnek megfelelően – 40 százalékkal 85 ezer forint/tonnára zuhant április 30. és augusztus 15. között. A betakarítás nyomására a termény határidős ára rövid ideig e szint alá csökkent szeptember végén, viszont október közepén 88-89 ezer forintért lehetett a napraforgómagra ügyletet kötni. A távolabbi határidőre vonatkozó jegyzések inkább a termény árának a stabilizálódását, mintsem a növekedését vetítik előre. A decemberi szállítású napraforgómag tonnánkénti ára 88 ezer forint, a 2014. márciusi terményé 90 ezer forint volt a hazai árutőzsdén október 15-én.

Az AKI PÁIR adatai szerint a magyarországi fizikai piacokon a napraforgómag termelői ára július végén, augusztus elején érte el a legalacsonyabb szintjét, ekkor 85 ezer forint/tonna körüli áron vásárolták fel a terményt.

Augusztus utolsó hetére – az ótermésű források apadásával – a napraforgómag termelői ára 107 ezer forint/tonnára emelkedett, az újtermésű napraforgómagot már valamivel 90 ezer forint/tonna alatt kínálták a gazdák, majd ez az ár stabilizálódott szeptemberben és
október elején.

A cukor világpiaci ára 2013 szeptemberében növekedésnek indult. A londoni árutőzsdén a fehércukor legközelebbi határidőre szóló jegyzése 513,8 dollár/tonna volt október közepén, ami 6,7 százalékos emelkedést jelent az egy hónappal korábbi árhoz képest. A New York-i árutőzsdén a nyerscukor 2014. márciusi határidőre szóló jegyzése 11,5 százalékkal 430 dollár/tonnára, a 2014. májusi határidőre szóló jegyzése 10,3 százalékkal 424 dollár/tonnára emelkedett október közepén.
A nemzetközi cukorárak egy évvel ezelőtti árszintre való erősödését az magyarázza, hogy Brazília legnagyobb kikötőjében, Santosban októberben tűz pusztított, amely során több mint 300 ezer tonna cukor megsemmisült, raktárépületek és rakodóberendezések rongálódtak meg, ami a későbbi kiszállítást gátolhatja.

A londoni székhelyű Czarnikow tanácsadó cég előrejelzése szerint a globális cukorkibocsátás az előző évi 185,8 millió tonnáról a 2013/2014. gazdasági évben 181,8 millió tonnára eshet vissza. A Rabobank legfrissebb jelentése szerint ugyanakkor a felhasználást továbbra is meghaladhatja a termelés, és a globális cukortöbblet a folyó gazdasági év végére előreláthatóan 5,4
millió tonna körül alakul.

Az Európai Bizottság adatai alapján az Unió cukortermelése várhatóan 7 százalékkal 16 millió tonnára csökken a folyó gazdasági évben (2013. október – 2014. szeptember). Franciaországban várhatóan 4,3 millió tonna, Németországban 3,5 millió tonna és Lengyelországban 1,4 millió tonna cukrot állítanak elő. A Franciaországi Mezőgazdasági Minisztérium az október elsején megjelent termésbecslésében az idei cukorrépatermésre vonatkozó előrejelzését 34,2 millió tonnáról 33,2 millió tonnára mérsékelte.

A kaposvári cukorgyárban 2013. szeptember 12-én az első cukorrépa szállítmányok fogadásával elindult az idei kampány, ami a 120. a gyár történetében. A Magyar Cukor Zrt. vezérigazgató-helyettese elmondta: a kedvezőtlen időjárás miatt, a tervezettnél mintegy 20 százalékkal kevesebb cukorrépára sikerült leszerződniük, így várhatóan 750-800 ezer tonna terményt dolgoznak fel.
A szükséges energiaigény nagy részét a társaság 100 százalékos tulajdonában lévő Biogáz Fejlesztő Kft. fermentorai biztosítják, a répaszeletek hasznosításával.A KSH adatai szerint Magyarországon a kristálycukor fogyasztói ára 267 forint/kg volt 2013 szeptemberében, ami az előző évinél 10 százalékkal alacsonyabb.

A teljes agrárpiaci jelentés letölthető a cikk tetején, a nyomtatás ikonja melletti pdf dokumentumból.