Az Európai Unióban a tejhasznú tehénállomány 23 millió egyed, a tejhozam 6 460 kg/tehén, a tejtermelés 152 millió tonna lehet 2013-ban, egyik tényező sem változik jelentősen a 2012. évihez viszonyítva. A 2012/2013. tejkvótaévben (április-március) a zsírtartalommal korrigált beszállítás 0,4 százalékkal 140 millió tonnára csökkent, míg a tejkvóta 0,9 százalékkal nőtt, így a kihasználtság 95,3 százalékról 94,1 százalékra romlott az előző tejkvótaévhez viszonyítva. A beszállítási tejkvótát 5 tagállam lépte túl, összesen 163 691 tonnával. A kvóta kihasználtsága 13 tagállamban nem érte el a 90 százalékot.

Magyarországon a beszállítási tejkvóta és a nyerstej felvásárlása egyaránt 0,6 százalékkal nőtt a 2012/2013. tejkvótaévben az előzőhöz viszonyítva, így a kihasználtság egy év alatt 74,4 százalékról 76,3 százalékra javult. Az Unióban a közvetlen értékesítési tejkvóta 0,5 százalékkal nőtt, míg a közvetlen értékesítés 3 százalékkal 2,4 millió tonnára csökkent, így a közvetlen értékesítési tejkvóta kihasználtsága 65,6 százalékról 63,3 százalékra romlott a 2012/2013. tejkvótaévben. A közvetlen értékesítési tejkvótát csak Hollandia lépte túl, 1 082 tonnával (+1,4 százalék), ezért 301 ezer euró büntetést kell fizetnie. Magyarországon a tej közvetlen értékesítési kvótája 0,6 százalékkal nőtt, míg a közvetlen értékesítés 7 százalékkal csökkent, így a közvetlen értékesítési kvóta kihasználása 40,6 százalékról 35,7 százalékra romlott.


Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 98,92 forint/kg volt 2013 szeptemberében, az előző havihoz képest 5 százalékkal emelkedett. A fehérjetartalom 0,12 százalékponttal, a zsírtartalom 0,15 százalékponttal nőtt egy hónap alatt. A felvásárlás az augusztusinál 8 százalékkal, az egy évvel korábbi mennyiségnél 11 százalékkal volt alacsonyabb.

A Trappista sajt feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 0,5 százalékkal, a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tejé és a tehéntúróé egyaránt 1 százalékkal, a tejfölé 1,5 százalékkal emelkedett szeptemberben az augusztusihoz viszonyítva. A KSH adatai szerint a Trappista tömbsajt fogyasztói ára stagnált, míg a pasztőrözött 2,8 százalék zsírtartalmú friss tejé 1 százalékkal nőtt ugyanebben az összehasonlításban.Az EU-ban a vaj és a sovány tejpor intervenciós készlete továbbra is üres, míg a vaj magántárolási készlete 31 százalékkal 56 728 tonnára csökkent október 17-én a szeptember 3-ai készletnagysághoz képest. Az Európai Bizottság októberi előrejelzése szerint az Európai Unióban a tejhasznú tehénállomány 23 millió egyed, a tejhozam 6 460 kg/tehén, a tejtermelés 152 millió tonna lehet 2013-ban, egyik tényező sem változik jelentősen a 2012. évihez viszonyítva. A régi tagállamokban 124 millió tonna mennyiségen stagnál, míg az EU-12-ben 2 százalékkal 27 millió tonnára csökken a tejkibocsátás. Az újonnan csatlakozó tagállamokban a termelés visszaesését a tehénállomány 2 százalékos fogyása okozza, mivel a tejhozam kismértékben emelkedik.

Az Európai Bizottság prognózisa szerint a Közösség sajttermelése 1 százalékkal, a kivitele 5 százalékkal nő 2013-ban a 2012. évihez viszonyítva. A régi tagállamokban 1 százalékkal, az újonnan csatlakozókban 3 százalékkal nő a sajt előállítása a fenti időszakban. A sajtkibocsátás 2014-ben további 1 százalékkal, a kivitel 3 százalékkal emelkedik. A régi és az új tagállamokban egyaránt 1 százalékkal termelhetnek több sajtot jövőre a 2013. évi mennyiséghez viszonyítva.

Magyarországon az érlelt, reszelt, őrölt és kék erezetű sajt importja 105 százalékkal, exportja 30,5 százalékkal nőtt, míg termelése és belföldi értékesítése egyaránt 5 százalékkal csökkent 2013 első félévében az előző év azonos időszakához viszonyítva az AKI Statisztikai Osztályának adatai szerint. Az import rendkívüli növekedése miatt élénkülő kül- és csökkenő belpiaci értékesítés következtében a féléves zárókészlet 47 százalékkal esett vissza.

Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az EU-ban a folyadéktej termelése 2013-ban 0,4 százalékkal csökken, majd 2014-ben várhatóan 0,5 százalékkal nő. Magyarországon a folyadéktej termelése 15 százalékkal, a belföldi értékesítése 8 százalékkal, exportja 120 százalékkal nőtt, míg importja 28 százalékkal csökkent 2013 első félévében az előző év azonos időszakához képest az AKI Statisztikai Osztályának adatai szerint. A folyadéktej importjának visszaesése miatt a kül- és belpiaci kereslet olyan erőteljesen nőtt, hogy a féléves zárókészlet 52,5 százalékkal csökkent.
Az AKI Statisztikai Osztályának adatai szerint Magyarországon az aludttej, tejföl, joghurt és más erjesztett natúr vagy ízesített tejtermékek termelése és belföldi értékesítése egyaránt 6 százalékkal, exportja 19 százalékkal csökkent 2013 első félévében. A kül- és belpiaci kereslet lanyhulása miatt a féléves zárókészlet 8 százalékkal emelkedett.A vaj termelése 6 százalékkal, exportja 77 százalékkal nőtt, míg belföldi értékesítése nem változott és importja 20 százalékkal csökkent 2013 első félévében. A vaj belföldi értékesítésének stagnálása mellett az export erőteljes növekedése következtében a féléves zárókészlete 18 százalékkal csökkent.

Az Európai Unióban a 2012/2013. tejkvótaévben (április-március) a zsírtartalommal korrigált beszállítás 0,4 százalékkal 140 millió tonnára csökkent, míg a tejkvóta 0,9 százalékkal nőtt, így a kihasználtság 95,3 százalékról 94,1 százalékra romlott az előző tejkvótaévhez viszonyítva. A beszállítás 21 százalékát Németország, 17 százalékát Franciaország, 10 százalékát az Egyesült Királyság, 8-8 százalékát Hollandia és Olaszország, 7 százalékát Lengyelország, 1 százalékát Magyarország adta. A beszállítási tejkvótát 5 tagállam lépte túl, összesen 163 691 tonnával. Ausztria túllépése 103 244 tonna (+3,59 százalék), Németországé 25 962 tonna (+0,09 százalék), Dániáé 18 478 tonna (+0,38 százalék), Lengyelországé 14 775 tonna (+0,15 százalék), Ciprusé 1 232 tonna (+0,8 százalék) volt. A kvótán felüli termelésért a tej 100 kg-ja után 27,83 euró, összesen 45,6 millió euró illetéket szabtak ki. A fennmaradó 22 tagállamban a beszállítási kvótától való elmaradás 9 024 305 tonna volt. A kvóta kihasználtsága 13 tagállamban nem érte el a 90 százalékot. Magyarországon a beszállítási tejkvóta és a nyerstej felvásárlása egyaránt 0,6 százalékkal nőtt a 2012/2013. tejkvótaévben az előzőhöz viszonyítva, így a kihasználtság egy év alatt 74,4 százalékról 76,3 százalékra javult.A KSH adatai szerint Magyarország a teljes nyerstej 23 százalékát Olaszországba, 21 százalékát Horvátországba, 17 százalékát Romániába szállította 2013 első félévében. A fölözött nyerstej 84 százaléka került Olaszországba. Olaszországban a nyerstej felvásárlása az év első hat hónapjában
3 százalékkal, a fölözött nyerstej importja 9 százalékkal, a teljesé 6 százalékkal csökkent 2012 hasonló időszakához viszonyítva. A felvásárlás és a nyerstejimport visszaesése a kereslet lanyhulására utal. Ugyanakkor a Magyarország nyerstejkivitele szempontjából meghatározó másik két célpiacon (Horvátország, Románia) a teljes nyerstej iránti külpiaci kereslet élénkülése figyelhető meg, amit a felvásárlás jelentős visszaesése okoz. Horvátországban a nyerstej felvásárlása 19 százalékkal csökkent, míg a teljes nyerstej importja több mint a hatszorosára emelkedett a 2013. január-június közötti időszakban az előző év azonos időszakához képest.
Az Unióban a közvetlen értékesítési tejkvóta 0,5 százalékkal nőtt, míg a közvetlen értékesítés 3 százalékkal 2,4 millió tonnára csökkent, így a közvetlen értékesítési tejkvóta kihasználtsága 65,6 százalékról 63,3 százalékra romlott a 2012/2013. tejkvótaévben. A közvetlen értékesítési tejkvótát csak Hollandia lépte túl, 1 082 tonnával (+1,4 százalék), ezért 301 ezer euró büntetést kell fizetnie.
A közvetlen értékesítés 39 százaléka Romániából, 17 százaléka Olaszországból, 14 százaléka Franciaországból, 5 százaléka az Egyesült Királyságból, 4 százaléka Hollandiából, 3 százaléka Magyarországról származott.Magyarországon a tej közvetlen értékesítési kvótája 0,6 százalékkal nőtt, míg a közvetlen értékesítés 7 százalékkal csökkent, így a közvetlen értékesítési kvóta kihasználása 40,6 százalékról 35,7 százalékra romlott. Az Európai Unióban a beszállításban részt vevő aktív termelők száma 631 879 volt az Európai Unióban a 2012/2013. tejkvótaévben, 6 százalékkal csökkent az előzőhöz viszonyítva. A termelők 22 százaléka Lengyelországban, 14 százaléka Romániában, 13 százaléka Németországban, 11 százaléka Franciaországban, 6-6 százaléka Litvániában és Ausztriában, 5 százaléka Olaszországban, 0,4 százaléka Magyarországon található. Magyarországon a termelők száma 8 százalékkal 2 391-re csökkent a vizsgált időszakban.

A tejet közvetlenül értékesítő termelők száma 290 132 volt az Európai Unióban, 8,5 százalékkal csökkent a 2012/2013. tejkvótaévben. A termelők 84 százalékát Románia, 4-4 százalékát Lengyelország és Ausztria, 2-2-2 százalékát Franciaország, Olaszország és Litvánia, 1-1 százalékát Magyarország és Szlovénia adta. Magyarországon a termelők száma 10 százalékkal 1924-re csökkent.

A teljes agrárpiaci jelentés letölthető a cikk tetején, a nyomtatás ikonja melletti pdf dokumentumból.