2023-ban a Debreceni Egyetem az agrár-felsőoktatás 155 éves évfordulóját ünnepli. Ebből az alkalomból számos tudományos és ismeretterjesztő rendezvénnyel, konferenciával népszerűsítik az oktatási-kutatási tevékenységüket, valamint bemutatják a debreceni agrár-felsőoktatás tudományos eredményeit.

Az agrárium napjainkban folyamatos kihívások előtt áll. A klimatikus viszonyok szélsőségessé válása, a romló termőhelyi körülmények negatívan befolyásolják az elérhető termésmennyiségét és minőségét, a folyamatosan változó agrárgazdasági környezet bizonytalanná teszi az ágazat jövedelmezőségét. A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) és az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT) Kutatóintézetei a térség agrár-tudásbázisaként oktató, kutató-fejlesztő, innovációs tevékenységeket lát el, melyek a magyar agrár- és élelmiszeriparitermékek fejlesztéséhez, a biológiaialapok fenntartásához és fejlesztéséhez, valamint a régió- és vidékfejlesztésszakmai alapjainak biztosításához szükségesek – írja köszöntőjében Prof. Dr. Harsányi Endre, rektorhelyettes és Prof. Dr. Stündl László, dékán.

Prof. Dr. Harsányi Endre

Prof. Dr. Harsányi Endre, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese – Fotó: Debreceni Egyetem

Az elmúlt hónapokban többek között már megrendezésre került a KITE Zrt. Növényvédelmi továbbképzése, Megyei Borverseny, Kiskertek növényvédelme tanfolyam – gyümölcs, zöldség, szőlő, dísznövény környezetkímélő növényvédelme, Égető kérdések az ipari zöldség termékpályán: A csemegekukorica és zöldborsó ágazat fejlesztéséneklehetőségei című konferencia és Dr. Gonda István emlékére rendezett, Mi lesz Veled, magyar alma...? – ágazati konferencia.

Minden hónapban megrendezésre kerül a Nyitott Kapuk Napja az Agrármúzeum szervezésében.

155 éves évfordulóját ünnepli a Debreceni Egyetem az agrár-felsőoktatás

155 éves évfordulóját ünnepli a Debreceni Egyetem az agrár-felsőoktatás – Fotó: Debreceni Egyetem MÉK Facebook

ÁPRILIS

9. WATERAGRI Időközi Értekezlet
Szervező: DE MÉK Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet

3. Debreceni Alkalmazott Rovartani Konferencia(DARK)
Szervező: DE MÉK Növényvédelmi Intézet

Egyiptomi oktatók szakmai továbbképzése (NewProfessional Diploma in Plant-Clinic and Phytosanitary Technologies)
Szervező: DE MÉK Növényvédelmi Intézet

Őszi árpa, őszi zab kísérletek bemutatója
Szervező: DE MÉK Növénytudományi Intézet

MÁJUS

Szőlővirágzás ünnepe
Szervező: DE MÉK Kertészettudományi Intézet

Állat és Környezete, Környezetterhelés, DE-MATE közös szimpózium
Szervező: DE MÉK Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet Állattenyésztési Tanszék

XII. Kari Természetvédelmi Tehetségnap
II. forduló
Szervező: DE MÉK Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék

Bemutató madárgyűrűzés a Madarak és fák napja alkalmából
Szervező: DE MÉK Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék

Növényorvos Nap (közösségi programok, szakmaielőadások)
Szervező: DE MÉK Növényvédelmi Intézet

XXX. Búzatanácskozás
Szervező: DE MÉK Növénytudományi Intézet

Magfehérje pillangós növények szántóföldi bemutatóval egybekötött szakmai rendezvény
Szervező: DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézet

Trendek és kihívások a hazai vízgazdálkodásban workshop
Szervező: DE MÉK Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet

Ökológiai gazdálkodási bemutató a DE AKIT Debreceni Tangazdaság és Tájkutató Intézet Látóképi Kísérleti Telepén
Szervező: DE Ökológiai Gazdálkodási Tudásközpont

Sárgulási hét
Szervező: DE MÉK HÖK, DE GTK HÖK

JÚNIUS

6. Orthopterás találkozó
Szervező: DE MÉK Növényvédelmi Intézet

Ökológiai gazdálkodási bemutató a DE AKIT Nyíregyházi Kutatóintézetében
Szervező: DE Ökológiai Gazdálkodási Tudásközpont

Halgazdálkodási szakmérnökök találkozója – Dr. Pócsi László domborművének avatása
Szervező: DE MÉK Halbiológiai Laboratórium

Tanévzáró, Diplomaosztó
Szervező: DE MÉK

AUGUSZTUS

XXXII. Farmer Expo szakmai konferenciák

SZEPTEMBER

Tanévnyitó
Szervező: DE MÉK

Jubileumi diplomások napja
Szervező: DE MÉK

Zamat Fesztivál - nemzetközi debreceni pároskolbászkészítő verseny
Szervező: DE MÉK Élelmiszertechnológiai Intézet

Az élelmiszermérnöki képzés és élelmiszer kutatásaktuális kérdései – Dr. Győri Zoltán életútja tudományos konferencia
Szervező: DE MÉK Táplálkozástudományi Intézet

Trendek és kihívások a hazai élelmiszergazdaságban workshop
Szervező: DE MÉK Élelmiszertechnológiai, Élelmiszertudományi és Táplálkozástudományi Intézetei

Debreceni tartamkísérletek 40 éve
Szervező: DE MÉK Földhasznosítási, Műszaki és Precíziós Technológiai Intézet és Magyar Tudományos Akadémia

Régi fénykép a képzésről

Régi fénykép a képzésről – Fotó: Debreceni Egyetem MÉK Facebook

OKTÓBER

Fenntartható és innovatív megoldások az agrár- és élelmiszeripar területén jubileumi konferencia
Szervező: DE MÉK

Trendek és kihívások a hazai állattenyésztésben workshop
Szervező: DE MÉK Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézet

A debreceni agrár- és gazdasági felsőoktatás 155 éve emléknap
Szervező: Agrármúzeum

ÖKO NAP – ökológiai gazdálkodási technológiai és termékbemutató
Szervező: DE Ökológiai Gazdálkodási Tudásközpont

NOVEMBER

II. Növénynemesítési emléknap és Konferencia (NEK 2023)
Szervező: DE MÉK Növénytudományi Intézet Alkalmazott Növénybiológiai Tanszék és Magyar Növénynemesítők Egyesülete

Trendek és kihívások a hazai növénytermesztésben workshop
Szervező: DE MÉK Növénytudományi Intézet

Tudományos Diákköri Konferencia
Szervező: DE MÉK

PhD konferencia
Szervező: DE MÉK, Agrártudományi Doktori Tanács, Doktori Iskolák

Betekintés a kar Víz- és Környezetgazdálkodási Intézetének egyik legutóbbi kísérletébe

Betekintés a kar Víz- és Környezetgazdálkodási Intézetének egyik legutóbbi kísérletébe – Fotó: Debreceni Egyetem MÉK Facebook

DECEMBER

Agrár Tanulmányi verseny középiskolások számára, szóbeli forduló, döntő
Szervező: DE MÉK Agrokémiai és Talajtani Intézet

Beiskolázási Nyílt Nap
Szervező: DE MÉK

Tanévzáró, Diplomaosztó
Szervező: DE MÉK

Ünnepi év zárása

További információk: Debreceni Egyetem, Debreceni Egyetem MÉK Facebook