Az elmúlt években az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén több esetben fordult elő baleset, amelynek során a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken mezőgazdasági erőgép, vagy az általa vontatott munkagép a közcélú hálózatnak ütközött, beleakadt a vezetékrendszerbe, illetve elszakította azt – írja a nak.hu

A villamos hálózatok közelében folytatott mezőgazdasági munkáknak vannak veszélyei

Az esetek jellemzően középfeszültségű (22kV-os) hálózatokat érintik, de előfordul, hogy nagyfeszültségű (132kV-os) hálózati oszlop érintett az eseményben. Ezek közül kiemelkedik egy Szentesen bekövetkezett ütközés, ahol egy 132kV-os nagyfeszültségű oszlopot úgy döntött ki egy éjszaka munkát végző erőgép, hogy az a közelben húzódó 22kV-os hálózatot is megrongálta. Az eset szerencsés kimenetelének köszönhetően személyi sérülés nem történt, annak ellenére, hogy az oszlop a munkagépre dőlt.

Az MVM a tájékoztatójában felhívja a mezőgazdasági termelők, ill. vállalkozók figyelmét a villamos hálózatok közelében folytatott mezőgazdasági munkák veszélyeire, és ismerteti azokat az alapvető szabályokat, amelyeknek betartása lényeges a hasonló esetek megelőzése érdekében.

vezeték

A jármű legkiállóbb része az oszlopot, annak kikötését, ezek alapozását úgy közelítheti meg, hogy azokban károsodást ne okozzon – fotó: pixabay.com

Alapvető szabályok

A vezetékek megközelítése TILOS és életveszélyes!

A villamos hálózatokat minden esetben feszültség alatt állónak kell tekinteni!

Ez különösen fontos akkor, amikor az ütközés során a vezeték tartóoszlopa, vagy maga a vezetékrendszer a munkát végző mezőgazdasági géppel kerül fémes kapcsolatba. A helyzetet minden esetben úgy kell kezelni, hogy a vezetékrendszer feszültség alatt van! Amikor a vezeték és munkagép érintkezése bekövetkezik, akkor a munkagép elhagyása során fokozott körültekintés szükséges! A munkagépen keresztül ilyenkor áram folyik a talaj felé, amely a talajban (a munkagépet egy kör középpontjaként értelmezve) sugár irányban szétterjed.

Emiatt a munkagép elhagyása során a gépről lelépve, de azt még fogva, majd attól normál léptekkel távolodva a gép és a gépkezelő, valamint annak lábnyomai közötti távolságon kialakuló úgynevezett lépésfeszültség hatására a gépkezelő lábain keresztül egy áramkör alakul ki, amely a gépkezelő áramütéses balesetét idézi elő.

A munkagépet talajérintés előtt mindenképpen el kell engedni, majd a gépet páros lábbal ugrálva (vagy egymás mellé helyezett lábfejekkel lépdelve) kell elhagyni, legalább 15-20m-es távolság eléréséig. Fontos megjegyezni, hogy munkagép megközelítése ugyanilyen veszélyekkel jár!

Amennyiben a vezetékkel érintkezve a munkagép nem gyullad ki, a legbiztonságosabb a munkagépben megvárni, míg a segítség megérkezik és megtörténik a vezetékrendszer feszültségmentesítése – tanácsolja az MVM.

vezeték

A vezetékek megközelítése TILOS és életveszélyes! – fotó: pixabay.com

Nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre

  • Munkavégzés előtt célszerű a területet előzetesen megtekinteni, bejárni.
  • Ellenőrizni kell, hogy a területen meglévő adottságok (oszlopok helye, vezetékmagasságok) mennyiben okozhatnak munkabiztonsági kockázatot.
  • Egy a megszokottól nagyobb fizikai méretekkel rendelkező (vagy új) munkagép, nem biztos, hogy illeszkedik a vezetékek belógási adottságaihoz, attól függetlenül, hogy utóbbi szabványos. Fontos lehet az oszlopok GPS-es sorvezetőkbe betáplált koordinátáinak és fizikai kiterjedését megadó adatainak ellenőrzése.
  • Sokan alkalmazzák a vezetékek alatti területet rakodóhelyként, vagy valamilyen termény, ill. takarmány tárolására. Ez fokozottan veszélyes, ráadásul a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet 10.§ (1) bekezdés rendelkezései szerint a vezeték biztonsági övezetén belül emelőgépes tevékenységet folytatni TILOS.  Rakodás közben ugyanis a vezeték és az emelőgép távolsága annyira lecsökkenhet, ami már nagymértékben fokozza a balesetvédelmi kockázatokat (áthúzás, ill. véletlen érintés).
  • A tárolt anyagok (pl. szalmabálák) magassága is elérhet egy olyan kritikus szintet, amely már biztonságtalan a munkavégzésben résztvevők számára, ha valamilyen tevékenység (pl. takarás) céljából a tárolt anyagok tetején kell tartózkodjanak. Az ilyen tárolási módok nagymértékben fokozzák a tűzesetek kialakulásának veszélyeit is a vezeték közelsége, valamint a villámcsapások nagyobb kockázata miatt.

vezeték

Egy a megszokottól nagyobb fizikai méretekkel rendelkező (vagy új) munkagép, nem biztos, hogy illeszkedik a vezetékek belógási adottságaihoz – fotó: pixabay.com

A hivatkozott NGM rendelet 13.§ (3) c) pontja alapján a föld feletti vezeték biztonsági övezetében csak a villamos berendezés üzemben tartójának előzetes hozzájárulásával közlekedhet, illetve végezhet munkát a 4,5 méternél magasabb jármű vagy rakomány.

A jármű legkiállóbb része az oszlopot, annak kikötését, ezek alapozását úgy közelítheti meg, hogy azokban károsodást ne okozzon, az áramvezetőket pedig a legkedvezőtlenebb helyzetben és esetben sem közelítheti meg sem vízszintesen, sem függőlegesen jobban, mint:

  • 500 kV névleges feszültségszint felett 7 méter,
  • 300 kV felett 500 kV névleges feszültségszintig 4 méter,
  • 35 kV felett 300 kV névleges feszültségszintig 3 méter,
  • 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méter,
  • 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintig 1 méter.

A jelzett hozzájárulás (szakfelügyelet) beszerzése érdekében az alábbi elérhetőségeken javasoljuk felvenni a társasággal a kapcsolatot:

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén (Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék területén) a +36-1/474-9999 telefonszám 2.3.6-os mellékén.

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén (Csongrád-Csanád, Bács Kiskun és Békés vármegyék területén, valamint Pest vármegye déli részén) a +36-62/565-600-as telefonszám 1-es mellékén.

A fenti tájékoztatás általánosságban vázol fel lehetséges helyzeteket, így a konkrét ügyek mérlegelése eltérhet a leírtaktól – írja a nak.hu