AZ AGROINFORM.HU PORTÁL ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Hatály: 2019. 07. 10-től

A www.agroinform.hu URL címen üzemelő internetes portál (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője, az Agroinform média Kft. (Budapest 1149, Angol u. 34., Cg.: 01-09-325609, E-mail: ugyfelszolgalat@agroinform.com) az alábbiakban határozza meg a Portálra, a Portálon igénybe vehető Szolgáltatásokra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatát.

Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik.

FOGALMAK

Szolgáltató az Agroinform Média Kft., amely az Agroinform Honlapot üzemelteti és a Szolgáltatást nyújtja.
Portál a Szolgáltató által a www.agroinform.hu alatt üzemeltetett honlap.
Felhasználó az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, illetve azon regisztrál, és a Portál funkcióit használja. Jelen ÁSZF tekintetében minden Megrendelő egyúttal Felhasználónak is minősül.
Megrendelő az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/ amely igénybe veszi a Portál, illetve a Szolgáltató Hirdetési, vagy Kiadvány-rendelési szolgáltatásait.
Szolgáltatás a Portál Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan a Hirdetési, Fórum-használati, Kiadvány-megrendelési, Hírlevél küldési, Időjárási, Játék, Vélemény megosztási, Programajánló, Terménypiaci, Hír szolgáltatása és funkciója, továbbá valamennyi, a Szolgáltató által akár időlegesen, akár állandó jelleggel nyújtott egyéb szolgáltatások, így például nyereményjáték, promóció szervezése.
Fórum a Portálon elérhető, regisztrált Felhasználók által generált tartalom, amely a nem regisztrált Felhasználók számára csak olvasható, és amelybe regisztrált Felhasználók számára pedig hozzászólás is tehető.
Hírlevél a Szolgáltató által nyújtott, a Portálon keresztül megrendelhető ingyenes Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató az ahhoz hozzájáruló Felhasználóknak a Portálon meghatározott témájú, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználó Portálon megadott e-mail címére.
Játék a Szolgáltató tulajdonát képező, a Portálon elérhető, a Felhasználók által ingyenesen elérhető, online játszható számítógépes játékok.
ÁSZF a Szolgáltató Portálra vonatkozó, a Portálon közzétett Általános Szerződési Feltételei.

Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása

1. A Felhasználók, akik a Portálon regisztrálnak, a regisztráció során fogadják el az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot is magukra nézve kötelezőnek.

2. Azok a Felhasználók, akik nem regisztrálnak a Portálon, de a Portál valamely olyan Szolgáltatását veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor fogadják el az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek.

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya (Milyen adatkezelésekre vonatkozik a szabályzat?)

3. A jelen Adatvédelmi szabályzat a természetes személy Felhasználók személyes adataira terjed ki, nem terjed ki a jogi személyek közhiteles, nyilvános nyilvántartásból elérhető adataira, így különösen, de nem kizárólagosan a cégek cégadataira kivéve azon eseteket, amikor a cégadatok között természetes személyek adatai találhatóak.

4. A jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott Fogalmak megegyeznek az ÁSZF-ben meghatározott Fogalmakkal.

A kezelt adatok köre (Milyen adatokat kezel Szolgáltató?)

5. A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli:

5.1. A regisztráció során gyűjtött és kezelt kötelező adatok:

 • e-mail cím
 • jelszó
 • felhasználónév

5.2. A Portálon a fiók adatlaphoz opcionálisan megadható adatok:

 • név/cégnév
 • telefonszám
 • honlap
 • település
 • utca, házszám
 • fotó
 • tevékenység típusa (Gazda/Kereskedő)
 • tevékenységi kör
 • művelt terület nagysága
 • számlázási név
 • számlázási  település
 • számlázási  utca, házszám
 • adószám
 • online láthatóság

A Felhasználó a Portálon megjelölheti, hogy mely adatai legyenek más Felhasználók által láthatóan nyilvánosak, és melyek ne. Az adatok nyilvánosságát a Felhasználó a regisztrációt követően bármikor módosíthatja.

5.3. A hirdetés feladása során gyűjtött és kezelt adatok:

 • e-mail cím
 • név
 • telefonszám
 • tevékenység típusa (Gazda/Kereskedő)
 • település
 • honlap cím (opcionális)

5.4. A hirdetés kiemeléséhez tartozó tranzakció (Átutalás/Bankkártya/PayPal) során gyűjtött és kezelt adatok:

 • számlázási név
 • számlázási  település
 • számlázási  utca, házszám
 • adószám (opcionális)

5.5. A hirdetésfigyelőre történő feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok:

 • e-mail cím

5.6. Gépítélet írása során gyűjtött és kezelt adatok:

 • e-mail cím

5.7. A hírlevél feliratkozás során gyűjtött és kezelt adatok:

 • e-mail cím
 • név

5.8. Kiadványrendelés során gyűjtött és kezelt adatok:

 • e-mail cím
 • név
 • telefonszám
 • szállítási irányítószám
 • szállítási település
 • szállítási utca, házszám
 • számlázási név
 • számlázási  irányítószám
 • számlázási  település
 • számlázási  utca, házszám
 • adószám (opcionális)

5.9. A Gépkereső szolgáltatás során gyűjtött és kezelt adatok:

 • e-mail cím
 • vezetéknév
 • keresztnév
 • telefonszám
 • település

5.10. A Talajvizsgálat kalkulátor szolgáltatás során gyűjtött és kezelt adatok:

 • e-mail cím

5.11. Apróhirdetés adatlapról küldött üzenet küldés során gyűjtött és kezelt adatok:

 • feladó e-mail cím
 • feladó név
 • címzett e-mail cím
 • üzenet

5.12. Az ügyfélszolgálattal történő kommunikációval kapcsolatban a felhasználó által megadott adatok.

5.13. Automatikusan gyűjtött adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Portál használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portál a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá.

5.14. A Fórumban gyűjtött és kezelt adatok:

 • A Felhasználó Fórum hozzászólásai, bejegyzései és azok időpontja.

5.15. Amennyiben Felhasználó mobil applikáción keresztül éri el a Portált, illetve veszi igénybe a Portál szolgáltatásait, úgy Szolgáltató Felhasználó tartózkodási helyét (földrajzi hely) is kezeli, amennyiben Android applikáció esetén ennek tényét Felhasználó elfogadja, illetve iOS applikáció esetén ezt Felhasználó engedélyezi.

5.16. Felhasználó tudomásul veszi, hogy - az automatikusan gyűjtött adatok kivételével - a hivatkozott személyes adatok megadása önkéntesen történik, azonban Szolgáltató jogosult egyoldalúan eldönteni, hogy egy adott szolgáltatás igénybevételéhez mely személyes adatok megadása szükséges.

Az adatkezelés célja (Milyen célból történik az adatkezelés?)

6. A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

a) Portálon történő regisztráció

b) Portálon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele

c) Felhasználó azonosítása

d) Portál és az azon elérhető Szolgáltatások használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

e) Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása

f) Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés

g) az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése,

h) Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Felhasználó a Portálon külön kifejezetten hozzájárult,

i) Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó Portálon regisztrált e-mail címére,

j) Felhasználónak címzett, a Portállal kapcsolatos kutatásban való részvételre történő meghívásról szóló üzenet eljuttatása a Felhasználó Portálon regisztrált e-mail címére,

k) bankkártyás és egyéb fizetési tevékenység megkönnyítése és biztosítása,

l) Portál hatékonyságának növelése, működésének tökéletesítése, továbbfejlesztése,

m) piackutatás,

n) a Portálon a Felhasználó accountjának perszonalizálása, testre szabása,

o) promóciós (nyeremény)játékban való részvétel, és ajándéksorsolás, nyertes értesítése, az ajándék nyertes számára történő átadása (időszakos promóciók),

7. Hírlevél feliratkozásra vonatkozó szabályok:

A 6./h) pont szerinti, elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Felhasználó a Portálon az ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom Portálon megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címre ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

A 6./h) pont nem foglalja magában a fenti 6./i pont szerinti rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató a Portállal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a Portálon regisztrált e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a Portál funkcióival, az abban elérhető szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, az ÁSZF módosításával, számlázással, fizetéssel, fizetési és vásárlási tranzakciókkal kapcsolatos tájékoztatás.

A Felhasználó többféle tematikus hírlevélre is feliratkozhat, ebben az esetben a Szolgáltató csak azon hírleveleket küldi meg a Felhasználónak, amelyre a Felhasználó a Portálon feliratkozott.

A Szolgáltató a Felhasználó által használt eszközön elhelyezett sütik alapján Felhasználó hozzájárulása esetén jogosult  hírlevelekben Felhasználó részére személyre szabott hirdetéseket küldeni.

Felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja ahhoz, hogy - amennyiben Facebook regisztrációval rendelkezik - a megadott adatai felhasználásával a Facebook felületén személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg az általa látható módon Szolgáltató. Szolgáltató kizárólag Felhasználó a Facebook beállításai által megadott módon és terjedelemben jelentet meg számára hirdetéseket. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a saját Facebook beállításai tekintetében Szolgáltató felelősségét kizárja.

Az adatkezelés jogalapja (Min alapul az adatkezelés?)

8. Az adatkezelés jogalapja egyrészt a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Felhasználó hozzájárulása nélkül kezelhetők a Felhasználók természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Felhasználó hozzájárulás nélkül kezelhetők a Felhasználó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

Szolgáltató jogosult továbbá Felhasználó személyes adatait a Felhasználóval között bármely szerződés teljesítése érdekében, az ehhez szükséges ideig és mértékben kezelni.

Szolgáltató jogosult továbbá Felhasználó személyes adatait kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

9. A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és a Portálon történő regisztrációjával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

Adatkezelő személye (Ki az adatkezelő?)

10. Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

Adattovábbítás (Mely személyek részére továbbít Szolgáltató adatokat?)

11. A Szolgáltató a Kiadvány rendelés során megadott adatokat a megrendelés teljesítése céljából továbbítja a megrendelt kiadványt a Felhasználónak kiszállító harmadik személynek, amelyhez a Felhasználó jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárul.

Adatkezelés időtartama (Mennyi ideig kezeli Szolgáltató az adatokat?)

12. A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti, a Portál és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésig kezeli, amennyiben az adatok kezelésére Szolgáltató más jogalapon nem jogosult.

Amennyiben Szolgáltató más jogalapon nem jogosult a személyes adatok kezelésére, Felhasználó erre vonatkozó kifejezett kérése esetén a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok kezelését köteles megszüntetni, és az adatok törléséről gondoskodni.

Az elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom Felhasználónak történő eljuttatása céljából történő adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart, amennyiben Szolgáltató a Felhasználó hozzájárulásán kívül más jogalapon nem jogosult az adatokat kezelni.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait jogszabályi előírás alapján kezeli, a személyes adatok kezelésének időtartamára az adott jogszabály rendelkezései az irányadók.

Az adatok megismerésére jogosultak köre (Kik ismerhetik meg az adatokat?)

13. A Felhasználó személyes adatainak megismerésére a Szolgáltató, továbbá a Szolgáltató által foglalkoztatott, továbbá adatfeldolgozóként igénybe vett személyek jogosultak.

Az érintettek jogairól való tájékoztatás (A Felhasználónak milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?)

a) Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái (milyen fajta személyes adatokat kezel Szolgáltató);
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

Adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, azzal, hogy az érintett ezen, másolat igénylésére vonatozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Amennyiben Szolgáltatónak megalapozottan kétsége merül fel arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó és az adatkérés valódiságát illetően, jogosult ezen kérést megtagadni.

b) Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

c) A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett a tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelést ellen tiltakozik;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a Rendelet vonatkozó rendelkezései szerint törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat Adatkezelő nem köteles törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az a törléshez való említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott - kivéve a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés esetét - az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben a fentiek szerint az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Milyen értesítési kötelezettsége van Adatkezelőnek a személyes adatok helyesbítése, törlése, illetve az adatkezelés korlátozása esetén:

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

e) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, beleértve a Rendelet 9. cikke szerinti különleges kategóriájú adatok kezelését.
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathozdozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

f) A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Tájékoztatás a Felhasználó rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeiről (Milyen szervezetekhez fordulhat a Felhasználó?)

15. A Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt keresetet indíthat a Szolgáltatóval szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Adatbiztonság (Milyen intézkedéseket köteles megtenni Adatkezelő az adatok biztonsága érdekében?)

16. A Szolgáltató központi szerverén tárolja a Felhasználók által a Portálra bevitt adatokat, továbbá a Portálhoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat.

A Felhasználó és a Portál közötti internetes kommunikáció végpontól végpontig titkosítva, https (http+ssl) protokollon keresztül történik.

17. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Portálra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják, így Szolgáltató többe között:

A fentiek keretében az alábbi intézkedéseket teszi meg:

- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

- fizikai vagy műszaki incidens esetén biztosítja az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani;

- az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

18. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 72 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

19. Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása (Hogyan módosíthatja Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatot?)

20. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.

21. A Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályzatot, továbbá az Adatvédelmi Szabályzat módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Adatvédelmi Szabályzatot köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítás a Szolgáltató által meghirdetett időpontban - ennek hiányában - a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az Adatvédelmi Szabályzat módosítás minden, az Adatvédelmi Szabályzat módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó.

22. Az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Felhasználókat oly módon, hogy a Felhasználó módosítást követő első Portálra történő belépésekor egy felugró ablakban tájékoztatja a Felhasználót az Adatvédelmi Szabályzat módosításáról és a módosított Adatvédelmi Szabályzat tartalmáról. A Felhasználó klikkeléssel fogadja el az Adatvédelmi Szabályzat módosítást a belépés előtt.

23. Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítást kifejezetten elfogadta.

Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Felhasználó jogosult a Szolgáltatóval fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani és a Portálon való regisztrációját megszüntetni.

Adatfeldolgozók (Mely adatfeldolgozókat veszi igénybe Szolgáltató az adatkezeléshez kapcsolódóan?)

Szolgáltató az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezelés során:

 • Naxonet Bt. Tárhelyszolgáltató (2400 Dunaújváros, Nap utca 2. fszt 4.) - szerverszolgáltatás biztosítása
 • V-Maler Kft. (2890 Zalaegerszeg, Dózsa Gy út. 23.) - könyvelési, számviteli feladatok ellátása
 • MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) - felhasználók adatainak tárolása
 • Voxinfo Kft (1034 Budapest, Bécsi út 100.) - SMS útján történő fizetés lebonyolítása
 • BIG FISH Kft. (1118 Budapest, Kelenhegyi út 29/b.) -  bankkártyás fizetés lebonyolítása
 • CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.) - bankkártyás fizetés lebonyolítása
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.Dublin,  D04 E5W5) - levelezőrendszer működtetése
 • Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Amerikai Egyesült Államok - hirdetések megjelenítése Felhasználó részére, Facebook Remarketing, Facebook Retargeting szolgáltatások.
 • Scarab Research, Budapest - Emarsys North America Inc, 10 W Market St., Suite 1350, Indianapolis, IN 46204 (személyre szabott hirdetés ajánlás)
 • Bakay Dávid e.v. (3069 Alsótold, Nagymező utca 63.) - ügyfélszogálat
 • Farkas Imre e.v. (5673 Kamut, Szőlő utca 1.) - hirdetés moderálás
 • Mészáros Vivien e.v. (1183 Budapest, Gyömrői út 91.) - webfejlesztés
 • Landwirt Agrarmedien GmbH (Hofgasse 5, A-8011 Graz) - hirdetések közzététele az ÁSZF 62. Pontja alapján
 • KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.) - számla kiállítás
 • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2.) - postai szolgáltatások
 • Skycentrum Bt. (1089 Budapest, Golgota utca 3.) - MailMaster CRM rendszer
 • OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) - Simple Pay Online bankkártyás fizetés

Google Analytics szolgáltatás

A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics szolgáltatás végzi. Ezen adatkezelés kapcsán részletes felvilágosítás az adatkezelő részéről  az alábbi linken érhető el: www.google.com/analytics.

Facebook Remarketing, Retargeting

Felhasználó tudomásul veszi, hogy - amennyiben a Portál megtekintése során a Facebook rendszerébe bejelentkezett állapotban van - a Facebook nyomon követheti, hogy milyen oldalakat tekint meg, így adott esetben a Portál megtekintését is. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a látogatás tényéről Szolgáltató nem értesül és a Facebookon keresztül Felhaszánáló személyes adatai nem kerülnek Szolgáltató birtokába.