Az Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.agroinform.hu domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldalon elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

1.) AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Az adatok kezelője az Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1149 Budapest, Angol u. 34.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@agroinform.hu
Telefonszám: +36 20 477 5467
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr. Keszey Gábor; gabor.keszey@drhathazi.hu

2.) AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

a. Regisztráció

A regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja venni. A regisztrációs felület kitöltését és a regisztráció elküldését követően a Felhasználó e-mailben kap egy aktiváló linket. A regisztráció aktiválása az e-mail üzenetben megjelölt linkre kattintva lehetséges 48 órán belül. Amennyiben a Felhasználó még nem aktiválta a regisztrációját, a Szolgáltató 24 óra elteltével emlékeztető e-mailt küld. Ha 48 órán belül a regisztráció nem kerül aktiválásra, az Adatkezelő a létrehozott regisztrációt törli.

Kezelt adatok köre (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • e-mail cím*;
 • jelszó*;
 • név (vezetéknév, keresztnév);
 • tevékenységi kör;
 • művelt terület.

Amennyiben a Felhasználó rendelkezik Facebook profillal, Google fiókkal vagy Apple azonosítóval, lehetősége van ezek használatával is regisztrálnia a Weboldalon. Ebben az esetben a regisztráció feltétele a Google, Apple vagy Facebook azonosítóval történő bejelentkezés. A Google közösségi oldal használata esetén a Felhasználó közösségi oldalhoz tartozó technikai azonosítója (Google ID), a Facebook közösségi oldal használata esetén a Felhasználó közösségi oldalhoz tartozó technikai azonosítója (Facebook ID), Apple profil használata esetén a Felhasználó Apple fiókhoz tartozó technikai azonosítója (Apple ID) kezelésére kerül sor.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása és a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, így különösen hirdetés feladása, Felhasználói fiók létrehozása, a Felhasználókkal történő kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama: amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett (a jelen Tájékoztató elfogadására rendelkezésre álló mező kipipálásával megadott) hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

b. Felhasználói fiók

Kezelt adatok köre:

Sikeres regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Felhasználói fiókját, amely az tartalmazza a Felhasználó Regisztráció során megadott adatait, továbbá a Felhasználónak lehetősége van megadnia a következő adatokat, valamint az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban az Adatkezelő a következő adatokat kezeli:

 • *név/cégnév;
 • telefonszám;
 • honlap;
 • település;
 • utca, házszám;
 • fotó;
 • tevékenység típusa (Gazda/Kereskedő);
 • tevékenységi kör;
 • művelt terület nagysága;
 • számlázási név;
 • számlázási település;
 • számlázási utca, házszám;
 • adószám (cég esetében);
 • online láthatóság;
 • Fórum: Felhasználó fórum hozzászólásai, bejegyzései és azok időpontja.

Az adatkezelés célja: Felhasználói fiók használata során a Felhasználónak lehetősége van hirdetést feladni, hirdetéseit nyomon követni, fórumban hozzászólást tenni, fórumtémát indítani, gépítélet formájában megosztani véleményét eszközökről, gépekről, a megadott adatait módosítani, így az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, a Felhasználói fiókban tárolt adatok, hirdetések kezelése, módosítása, törlése, az adatok felhasználása hirdetés feladásának megkönnyítése érdekében.
A Felhasználó a Felhasználói fiókban megjelölheti, hogy mely adatai legyenek más Felhasználók által láthatóan nyilvánosak, és melyek ne. Az adatok nyilvánosságát a Felhasználó a Regisztrációt követően bármikor módosíthatja.

Az adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó nem kéri az adatai (Felhasználói fiókja) törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Az adatok törlése nem érinti az Adatkezelő vásárlással kapcsoltban fennálló adatmegőrzési kötelezettségét.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

c. Kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálat

Kezelt adatok köre:

A Weboldalon, az erre szolgáló felületeken a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelővel a kapcsolatot fel tudja venni, az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól tájékoztatást, a megrendeléssel kapcsolatban segítséget kapjon. A kapcsolatfelvétel során a következő személyes adatok megadása lehetséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • telefonszám;
 • üzenet/bejelentés*.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő szolgáltatásával, tevékenységével kapcsolatos információk biztosítása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek, hibabejelentések kezelése.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kétoldalú kommunikáció befejezésétől, lezárásától számítva legfeljebb 30 napig kezeli, illetve, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

d. Hirdetés feladása

Kezelt adatok köre:

Hirdetés feladása Regisztráció nélkül is lehetséges.
Annak érdekében, hogy a Felhasználó a Weboldalon hirdetést tudjon feladni, az erre szolgáló felületen a következő adatokat adhatja meg (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • e-mail cím*;
 • név*;
 • telefonszám*;
 • tevékenység típusa (Gazda/Kereskedő)*;
 • település*;
 • honlap cím;
 • jogi személy esetén a kapcsolattartó neve, e-mail címe;
 • hirdetéssel kapcsolatos információk*.

Az adatkezelés célja: A hirdetésfeladás céljából létrejött szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, nyilvántartása és teljesítése, a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése, a hirdetés megjelenítése, a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás, a hirdetésfeladáshoz kapcsolódó esetleges díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Piactér-hirdetések feladására az ún. "telefonos hitelesítést" követően van lehetőség. Ennek keretében Felhasználó választása szerint vagy az általa megadott telefonszámra SMS-ben egy azonosító kódot kap, amelynek beküldésével megtörténik a hitelesítés, vagy a megadott telefonszámon Szolgáltató munkatársa intéz megkeresést a Felhasználóhoz az azonosítás érdekében.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a megadott adatokat a hirdetésfeladással összefüggésben a hirdetésfeladás teljesítése érdekében létrejött szerződés megszűnését követő 5 évig kezeli a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-ában meghatározott elévülési időnek megfelelően, továbbá az adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi, amennyiben a hirdetésfeladással összefüggésben a Felhasználónak fizetési kötelezettsége keletkezett.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó és az Adatkezelő létrejött szerződés teljesítése, a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján. A számviteli bizonylattal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a kötelező adatkezelést elrendelő törvényi rendelkezés, vagyis a Számviteli tv. 169. §-a.

Amennyiben a hirdetésfeladás jogi személyhez kapcsolódik, a kapcsolattartó adatainak Adatkezelő általi kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött szerződés, valamint a megrendelés teljesítése vonatkozásában. Az Adatkezelő megítélése szerint a kapcsolattartó adatainak kezelése nélkül a megrendelés nem teljesíthető. A kapcsolattartó személyes adatai védelméhez fűződő jogának biztosítása érdekében az Adatkezelő a kapcsolattartó személyes adatait kizárólag a Felhasználóval történő kapcsolattartás céljából használja fel, részére minden esetben megfelelő tájékoztatást ad az adatkezelés körülményeiről, továbbá biztosítja számára a GDPR által meghatározott, jelen Tájékoztatóban foglalt jogokat.

Megjegyzés: Amennyiben a Felhasználó hirdetés feladása során fizetős szolgáltatást is igénybe vesz és a fizetés bankkártyával történik, ezzel összefüggésben az Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Adatkezelő kijelenti, hogy a tranzakciós adatok a bankkártyával történő fizetési lehetőséget biztosító OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.; ugyfelszolgalat@simple.hu; +36 1/20/30/70 3-666-611; a továbbiakban: Szolgáltató) általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. A Felhasználó a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Szolgáltató honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

e. Jelentkezés konferenciára, eseményre

Kezelt adatok köre:

Az erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy jelentkezzen az Adatkezelő által szervezett konferenciára, eseményre (a továbbiakban: Konferencia). A jelentkezés érdekében a következő adatok megadása szükséges:

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • számlázási cím*.
 • cég esetén:
  • név*;
  • kapcsolattartó neve és elérhetősége (e-mail cím, telefonszám)*;
  • adószám*.

Az adatkezelés célja: a jelentkezések rögzítése, a jelentkező Felhasználók adatainak kezelése, nyilvántartása, a jelentkezések teljesítése, részvételi díj megfizetésével, számlázással kapcsolatos feladatok kezelése, a Konferenciával kapcsolatban a Felhasználókkal történő kapcsolattartás.
Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy minden esetben a Felhasználó, mint munkáltató kötelezettsége és felelőssége az általa megjelölt Kapcsolattartó tájékoztatása személyes adatai jelen Tájékoztatóban meghatározott célból és feltételekkel történő kezeléséről

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a Konferenciát követő 5 (öt) évig kezeli a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött szerződésből eredő követelések és jogok érvényesítése érdekében az ehhez szükséges adatokat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § értelmében, továbbá az adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 169. §-a alapján az Adatkezelő a Felhasználó számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a Felhasználó és az Adatkezelő létrejött szerződés teljesítése, a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján.
Cég esetén a kapcsolattartó adatainak kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke a Felhasználó és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése vonatkozásában. Az Adatkezelő megítélése szerint a Kapcsolattartó adatainak kezelése nélkül a Konferenciára jelentkezés és a részvétel biztosítása nem teljesíthető. A Kapcsolattartó személyes adatai védelméhez fűződő jogának biztosítása érdekében az Adatkezelő a Kapcsolattartó személyes adatait kizárólag a Felhasználóval történő kapcsolattartás céljából használja fel, részére minden esetben megfelelő tájékoztatást ad az adatkezelés körülményeiről, továbbá biztosítja számára a GDPR által meghatározott, jelen Tájékoztatóban foglalt jogokat
A számviteli bizonylattal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a kötelező adatkezelést elrendelő törvényi rendelkezés, vagyis a Számviteli tv. 169. §-a.

f. Tájékoztatás képzésekről, eseményekről

Kezelt adatok köre:

 • teljes név;
 • e-mail cím;

Az adatkezelés célja: tájékoztatás küldése az Adatkezelő által szervezett jövőbeni eseményekről, konferenciákról, képzésekről azon Felhasználók számára, akik korábban jelentkeztek valamely korábbi, Adatkezelő által szervezett Konferenciára az e. pontban meghatározottak szerint.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul. A hivatkozott rendelkezésnek való megfelelés érdekében Adatkezelő elvégezte az érdekmérlegelés tesztjét, melynek eredményeképpen a következőket állapította meg:

 • Adatkezelőnek – megítélése szerint – jogos érdeke fűződik az általa szervezett konferenciákról, eseményekről szóló tájékoztatás küldéséhez a Felhasználók részére (az általuk megadott e-mail címre);
 • Az adatkezelés célja a Felhasználók tájékoztatása az Adatkezelő által szervezett konferenciákról, képzésekről, eseményekről.
 • A Felhasználó személyes adatai, magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan korlátozza az Adatkezelő jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés. Adatkezelő a jogos érdeke és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt – és jelen Tájékoztatóban megjelölt – cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy a tájékoztatás kiküldése a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthető és így megfelel a szükségesség és arányosság követelményének. Ennek érdekében
  • az elektronikus levél kiküldésére minden Felhasználó részére csak korlátozott alkalommal kerül sor;
  • az Adatkezelő megítélése szerint a Felhasználónak is érdeke fűződik ahhoz, hogy az Adatkezelő által küldött elektronikus levélben meghatározott információk eljussanak a Felhasználóhoz, hiszen ezek birtokában értesülhet az őt vagy az általa képviselt céget érdeklő eseményekről, konferenciákról, képzésekről;
  • sok esetben a Felhasználó nem, mint magánszemély jelentkezik az Adatkezelő által szervezett eseményekre, hanem az általa képviselt cég nevében és érdekében, vagy mint egyéni vállalkozó, őstermelő. Az Adatkezelő célja, hogy a jelen adatkezeléssel érintett tevékenysége során a Konferenciára regisztrált személyek által képviselt gazdasági társaságokhoz jusson el a tájékoztatás, illetve az egyes egyéni vállalkozók, őstermelők esetében is a gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódóan használja fel a megadott e-mail címet.
  • Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeket minden esetben betartja;
  • Adatkezelő minden körülmények között biztosítja a Felhasználóknak, hogy tiltakozzanak személyes adataik jelen célból történő felhasználása ellen és a jelen Tájékoztatóban meghatározott további jogok gyakorlását;
  • Adatkezelő a Felhasználó erre vonatkozó tiltakozását követően haladéktalanul törli az adatait a vonatkozó adatbázisból és a továbbiakban nem küld részére tájékoztatást.

A fentiek alapján az Adatkezelő megítélése szerint az eseményekről, konferenciákról, képzésekről szóló tájékoztatás küldése megfelel a jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági követelményeknek.

Az adatkezelés időtartama: amíg az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges, illetve amíg a Felhasználó adatai törlését kéri (különös tekintettel az e-mail címre) vagy tiltakozik adatai ilyen célú felhasználása miatt. A tájékoztató levelekről a Felhasználó a levél „Leiratkozás” lehetőségének használatával bármikor leiratkozhat, illetve írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a vonatkozó adatbázisból és a továbbiakban a jelen pontban meghatározott célból nem használja fel, azonban amennyiben más célból jogszerűen kezeli, az adatok végleges törlésére nem kerül sor.

Tiltakozás joga: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább az adott adatkezelési cél érdekében, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A fentiek alapján a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok jelen pontban meghatározott célból megvalósuló kezelése ellen. Amennyiben a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor az Adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban ebből a célból nem kezeli.

g. Jelentkezés ingyenes online képzésre, webinárra

Kezelt adatok köre:

Az erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy jelentkezzen az Adatkezelő által szervezett online képzésre, webinárra és ezáltal feliratkozzon az Adatkezelő hírlevelére. A jelentkezés érdekében a következő személyes adatok megadása szükséges:

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • telefonszám;
 • beosztás;
 • cégnév*.

Adatkezelő felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy az online webináron történő részvétel esetén a Felhasználó neve megjelenhet a többi Felhasználó számára látható módon. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy az adott platformon megadott felhasználóneve megjelenjen a webináron történő részvétel során, a platform beállításaiban tudja módosítani az adatai láthatóságát, illetve a megjelenített nevet.

Az adatkezelés célja: marketing célú kapcsolatfelvétel (az Adatkezelővel és tevékenységével kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, termékekről, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése) a képzésen, webináron résztvevő Felhasználóval az általa megadott e-mail címen, a képzéssel, webinárral kapcsolatos anyagok, kérdőívek küldése, továbbá az online képzésen, webináron való részvétel biztosítása.

Az adatkezelés időtartama: amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését vagy nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A tájékoztató levelekről a Felhasználó a levél „Leiratkozás” lehetőségének használatával bármikor leiratkozhat, illetve írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor visszavonhatja hozzájárulását. Ilyen esetben az Adatkezelő a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a vonatkozó adatbázisból és a továbbiakban a jelen pontban meghatározott célból nem használja fel, azonban amennyiben más célból jogszerűen kezeli, az adatok végleges törlésére nem kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett (a jelen Tájékoztató elfogadására rendelkezésre álló mező kipipálásával megadott) hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

h. Rendszerüzenet

Kezelt adatok köre:

 • teljes név;
 • e-mail cím;

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő szolgáltatásainak és a Weboldal működésével kapcsolatban számos esetben küldhet olyan információt a Felhasználó részére e-mailben, amelyek tartalma nem tekinthető marketingmegkeresésnek (a továbbiakban: Rendszerüzenet). Az Adatkezelő Rendszerüzenetben tájékoztatja a Felhasználót például a hirdetésfeladással és más szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról, a Weboldalt vagy szolgáltatásokat érintő karbantartásokról, a Felhasználói fiókkal kapcsolatos módosításokról.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul. A hivatkozott rendelkezésnek való megfelelés érdekében Adatkezelő elvégezte az érdekmérlegelés tesztjét, melynek eredményeképpen a következőket állapította meg:

 • Adatkezelőnek – megítélése szerint – jogos érdeke fűződik a Rendszerüzenetek küldéséhez a Felhasználók részére (az általuk megadott e-mail címre);
 • Az adatkezelés célja a Felhasználók tájékoztatása az Adatkezelő szolgáltatásaival, Weboldallal kapcsolatos tudnivalókról, a Weboldalt vagy szolgáltatásokat érintő karbantartásokról, a Felhasználói fiókkal kapcsolatos módosításokról Rendszerüzenet keretében;
 • A Felhasználó személyes adatai, magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan korlátozza az Adatkezelő jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés. Adatkezelő a jogos érdeke és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt – és jelen Tájékoztatóban megjelölt – cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy a Rendszerüzenet kiküldése a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthető és így megfelel a szükségesség és arányosság követelményének. Ennek érdekében
  • Rendszerüzenet kiküldésére minden Felhasználó részére csak korlátozott alkalommal és indokolt esetben kerül sor;
  • az Adatkezelő megítélése szerint a Felhasználónak is érdeke fűződik ahhoz, hogy a Rendszerüzenetben meghatározott információk eljussanak a Felhasználóhoz, hiszen ezek birtokában tudja hatékonyan és elégedetten használni az Adatkezelő szolgáltatásait, valamint ahhoz, hogy időben értesüljön a változásokról;
  • Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeket minden esetben betartja;
  • Adatkezelő minden körülmények között biztosítja a Felhasználóknak, hogy tiltakozzanak személyes adataik jelen célból történő felhasználása ellen és a jelen Tájékoztatóban meghatározott további jogok gyakorlását;
  • Adatkezelő a Felhasználó erre vonatkozó tiltakozását követően haladéktalanul törli az adatait a vonatkozó adatbázisból és a továbbiakban nem küld részére rendszerüzenetet.

A fentiek alapján az Adatkezelő megítélése szerint a Rendszerüzenet küldése megfelel a jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági követelményeknek.

Az adatkezelés időtartama: amíg az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges, illetve amíg a Felhasználó tiltakozik adatai ilyen célú felhasználása miatt. A Rendszerüzenetekről a Felhasználó a levél „Leiratkozás” lehetőségének használatával bármikor leiratkozhat, illetve írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő a leiratkozó Felhasználó vonatkozó adatát haladéktalanul törli a vonatkozó adatbázisból, azonban amennyiben más célra jogszerűen kezeli, az adatok végleges törlésére nem kerül sor.

Tiltakozás joga: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A fentiek alapján a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok Rendszerüzenet küldése céljából megvalósuló kezelése ellen. Amennyiben a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor az Adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban ebből a célból nem kezeli.

i. Hírlevél feliratkozás

Kezelt adatok köre:

A Weboldalon külön erre szolgáló felületen, továbbá a Regisztráció, valamit a Felhasználói fiók használata során a Felhasználónak lehetősége van feliratkoznia az Adatkezelő hírlevelére, amely során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • preferencia.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelővel és tevékenységével kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, termékekről, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról, továbbá az Adatkezelő partnereinek ajánlataival kapcsolatos elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó a feliratkozáskor megjelölte, hogy milyen témában kíván hírlevelet kapni, az Adatkezelő a preferenciának megfelelően küldi a hírlevelet.

Az adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A hírlevélről a Felhasználó a hírlevél „Leiratkozás” lehetőségének használatával, illetve írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben az Adatkezelő a leiratkozó Felhasználó minden adatát haladéktalanul törli a hírlevéladatbázisból, azonban amennyiben más célra jogszerűen kezeli, az adatok végleges törlésére nem kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett (a jelen Tájékoztató elfogadására rendelkezésre álló mező kipipálásával megadott) hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

j. Push üzenetek

Kezelt adatok köre:

A Weboldal megnyitását követően az Adatkezelő engedélyt kér Browser Push üzenetek küldéséhez. Ennek során a Társaság a következő adatot kezeli:

 • Browser azonosító hash kódja

Az adatkezelés célja: a Felhasználó erre irányuló külön hozzájárulása alapján a Felhasználó marketing célú megkeresése, egyedi ajánlat, valamint tartalom küldése.

Az adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

k. Agroinform eMagazin email-ben

Kezelt adatok köre:

Adatkezelő azon Felhasználók teljes nevét és az e-mail címét, akik a Weboldalon Regisztrációval rendelkeznek vagy hirdetést adtak fel a Weboldalon keresztül, Agroinform eMagazin küldésre is felhasználja a jelen Tájékoztatóban írt feltételek szerint.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő tevékenységéhez, továbbá az agrárszektorhoz kapcsolódó híreket, érdekességeket, információkat tartalmazó Agroinform eMagazin küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul. A hivatkozott rendelkezésnek való megfelelés érdekében Adatkezelő elvégezte az érdekmérlegelés tesztjét, melynek eredményeképpen a következőket állapította meg:

 • Adatkezelőnek – megítélése szerint – jogos érdeke fűződik az Agroinform eMagazin küldéséhez a Felhasználók részére (az általuk megadott e-mail címre);
 • Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységéhez, továbbá az agrárszektorhoz kapcsolódó híreket, érdekességeket, információkat tartalmazó Agroinform eMagazin küldése a Felhasználók tájékoztatása érdekében;
 • A Felhasználó személyes adatai, magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan korlátozza az Adatkezelő jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés. Adatkezelő a jogos érdek és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt – és jelen Tájékoztatóban megjelölt – cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy az Agroinform eMagazin kiküldése a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthető és így megfelel a szükségesség és arányosság követelményének. Ennek érdekében
  • Agroinform eMagazin kiküldésére minden Felhasználó részére csak korlátozott alkalommal (havonta 1 alkalommal) kerül sor;
  • az Adatkezelő megítélése szerint a Felhasználónak is érdeke fűződik ahhoz, hogy az Adatkezelő tevékenységével, valamint az agrárszektor működésével kapcsolatban hasznos információkat kapjon és a változásokról, újdonságokról, ajánlatokról könnyen és időben értesüljön;
  • Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeket minden esetben betartja;
  • Adatkezelő minden körülmények között biztosítja a Felhasználóknak, hogy tiltakozzanak személyes adataik jelen célból történő felhasználása ellen és a jelen Tájékoztatóban meghatározott további jogok gyakorlását;
  • Adatkezelő a Felhasználó erre vonatkozó tiltakozását követően haladéktalanul törli az adatait a vonatkozó adatbázisból és a továbbiakban nem küld részére Agroinform eMagazint.

A fentiek alapján az Adatkezelő megítélése szerint az Agroinform eMagazin küldése megfelel a jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági követelményeknek.

Az adatkezelés időtartama: amíg az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges, illetve amíg a Felhasználó tiltakozik adatai ilyen célú felhasználása miatt. Az Agroinform eMagazinról a Felhasználó a levél „Leiratkozás” lehetőségének használatával bármikor leiratkozhat, illetve írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő a leiratkozó Felhasználó minden adatát haladéktalanul törli a vonatkozó adatbázisból, azonban amennyiben más célra jogszerűen kezeli, az adatok végleges törlésére nem kerül sor.

Tiltakozás joga: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A fentiek alapján a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok Agroinform eMagazin küldése céljából megvalósuló kezelése ellen. Amennyiben a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor az Adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban ebből a célból nem kezeli.

l. Elégedettségmérés

Kezelt adatok köre:

 • teljes név;
 • e-mail cím;
 • a kérdőíven szereplő kérdésekre adott válaszok.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és a Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos Felhasználói elégedettség felmérése, a visszajelzések értékelése az Adatkezelő szolgáltatásainak fejlesztése érdekében. Az elégedettség felmérése érdekében az Adatkezelő elektronikus levélben kérdőívet küld a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók részére az általuk megadott e-mail címre.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul. A hivatkozott rendelkezésnek való megfelelés érdekében Adatkezelő elvégezte az érdekmérlegelés tesztjét, melynek eredményeképpen a következőket állapította meg:

 • Adatkezelőnek – megítélése szerint – jogos érdeke fűződik a szolgáltatásai fejlesztéséhez és ennek érdekében a szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználók elégedettségének felméréséhez;
 • Az adatkezelés célja az Adatkezelő és a Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos Felhasználói elégedettség felmérése, a visszajelzések értékelése az Adatkezelő szolgáltatásainak fejlesztése érdekében;
 • A Felhasználó személyes adatai, magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan korlátozza az Adatkezelő jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés. Adatkezelő a jogos érdeke és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt – és jelen Tájékoztatóban megjelölt – cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy az elégedettség felmérését szolgáló kérdőív e-mailben történő kiküldése a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthető és így megfelel a szükségesség és arányosság követelményének. Ennek érdekében
  • elégedettségmérést célzó e-mail kiküldésére minden érintett Felhasználó részére csak korlátozott alkalommal kerül sor, kizárólag a szolgáltatás igénybevételét követő 1 hónapon belül;
  • az Adatkezelő megítélése szerint a Felhasználónak is érdeke fűződik ahhoz, hogy az Adatkezelő az elégedettségmérést alkalmazza, hiszen a Felhasználó így részt vehet az Adatkezelő szolgáltatásainak fejlesztésében, melyeket a Felhasználó is igénybe vesz, valamint elégedettségét is javítani lehet az elégedettségmérés eredménye alapján, az abból levont következtetések szerint;
  • Adatkezelő a jogszabályi kötelezettségeket minden esetben betartja;
  • Adatkezelő minden körülmények között biztosítja a Felhasználóknak, hogy tiltakozzanak személyes adataik jelen célból történő felhasználása ellen és a jelen Tájékoztatóban meghatározott további jogok gyakorlását;
  • Adatkezelő a Felhasználó erre vonatkozó tiltakozását követően haladéktalanul törli az adatait a vonatkozó adatbázisból és a továbbiakban nem küld részére elégedettség felmérésével kapcsolatos megkeresést.

A fentiek alapján az Adatkezelő megítélése szerint az elégedettség felmérésével kapcsolatos elektronikus levél küldése megfelel a jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági követelményeknek.

Az adatkezelés időtartama: amíg az adatkezelés céljának teljesítéséhez szükséges, illetve amíg a Felhasználó tiltakozik adatai ilyen célú felhasználása miatt. Az elégedettség felmérését tartalmazó levelekről a Felhasználó a levél „Leiratkozás” lehetőségének használatával bármikor leiratkozhat, illetve írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ilyen esetben az Adatkezelő a leiratkozó Felhasználó vonatkozó adatát haladéktalanul törli a vonatkozó adatbázisból, azonban amennyiben más célra jogszerűen kezeli, az adatok végleges törlésére nem kerül sor.

Tiltakozás joga: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A fentiek alapján a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok elégedettségmérés céljából megvalósuló kezelése ellen. Amennyiben a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor az Adatkezelő a személyes adatokat a továbbiakban ebből a célból nem kezeli.

m. Online hirdetések

Az Adatkezelő üzletszerzési céllal felületet biztosít online hirdetések számára. Az online hirdetések kiszolgálásához médiahirdetési-felület értékesítő (Sales Contact Kft.; 1082 Budapest, Futó utca 47-53. V. emelet; a továbbiakban: Médiahirdetési-felület értékesítő) szolgáltatásait veszi igénybe. Ezen tevékenysége során a Médiahirdetési-felület értékesítő a hirdetések személyre szabása és/vagy optimalizálása érdekében adatokat gyűjthetnek és cookie-kat helyezhet el a Weboldalon. A Médiahirdetési-felület értékesítő adatvédelmi tájékoztatója az alábbi oldalon érhető el.

Az Adatkezelő által használt cookie-k alkalmazásával kapcsolatos részletes tudnivalókat az Adatkezelő cookie tájékoztatója tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el.

n. Hirdetésfigyelés

Kezelt adatok köre:

A Weboldalon külön erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van feliratkoznia az Adatkezelő hirdetésfigyelő szolgáltatására, amely során az Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

 • teljes név*;
 • e-mail cím*.

Az adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető hirdetésekről tájékoztatás küldése a Felhasználó által megjelölt érdeklődési körének megfelelően a Felhasználó által megadott e-mail címre.

Az adatkezelés időtartama: Amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. A hirdetésfigyelő levélről a Felhasználó az e-mail „Leiratkozás” lehetőségének használatával, illetve írásban vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben az Adatkezelő a leiratkozó Felhasználó minden adatát haladéktalanul törli a vonatkozó adatbázisból, azonban amennyiben más célra jogszerűen kezeli, az adatok végleges törlésére nem kerül sor.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett (a jelen Tájékoztató elfogadására rendelkezésre álló mező kipipálásával megadott) hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

o. Agroinform ajándéktermék igénylése

Kezelt adatok köre:

Az erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy az Adatkezelő ajándéktermékeit igényelje. Az igénylés során a következő személyes adatok megadására van lehetőség:

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • telefonszám;
 • termék megnevezése*;
 • szállítási cím*;
 • megjegyzés.

Az adatkezelés célja: a Felhasználó által kiválasztott termék eljuttatása a Felhasznál részére, a Felhasználóval való kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama: amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését vagy nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Amennyiben a Felhasználó a szállítás sikeres teljesítését megelőzően kéri adatai törlését vagy vonja vissza hozzájárulását, az Adatkezelő a termékigénylést nem tudja teljesíteni.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó kifejezett (a jelen Tájékoztató elfogadására rendelkezésre álló mező kipipálásával megadott) hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

p. Panaszkezelés során

Kezelt adatok köre:

 • írásbeli panasz esetén:
  • név;
  • levelezési cím vagy elektronikus levelezési cím;
  • panasz tárgya és tartalma.
 • szóbeli panasz, illetve telefonon közölt szóbeli panasz esetén, amennyiben a panaszt azonnal nem sikerült orvosolni, Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbi adatokat tartalmazza:
  • név;
  • lakcím;
  • panasz helye, ideje, módja, tárgya és tartalma;
  • panasz egyedi azonosítószáma.

Adatkezelés célja: az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a panaszos személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

Adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §-a.

Adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ az Adatkezelő 3 (három) évig köteles megőrizni.

q. Automatikusan gyűjtött adatok

A Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Weboldal használata során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Weboldal a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.) A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozók végzik:

 • Naxonet Bt. Tárhelyszolgáltató (2400 Dunaújváros, Nap utca 2. fszt 4.) – szerverszolgáltatás biztosítása
 • Audit-Labtech Kft (4026 Debrecen, Bem tér 14. 1. em. 4.) – könyvelési, számviteli feladatok ellátása
 • MiniCRM Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) – felhasználók adatainak tárolása
 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4.Dublin, D04 E5W5) – levelezőrendszer működtetése
 • KBOSS.hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7.) – számla kiállítás
 • Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2.) – postai szolgáltatások
 • Sanchar Software (Pushengage) (székhely: 7732 Maywood Crest Dr, West Palm Beach FL 33412, United States; e-mail: care@pushengage.com) - Browser Push üzenetekhez kapcsolódó technikai háttér biztosítása

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

4.) A FELHASZNÁLÓ JOGAI

Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • a Felhasználó jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, a Felhasználó kérelmére megadni a tájékoztatást. Felhasználó a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.

Kezelt adatok helyesbítése

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), zárolása

A Felhasználó kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a Felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozása

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a Felhasználót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ha a Felhasználó kéri, az Adatkezelő kiexportálja PDF és/vagy CSV formátumban a kezelt adatokat.

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • profilalkotáson alapul.

A Felhasználó tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás érdekében történik, a Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adatkezelő intézkedése a Felhasználó kérelmével összefüggésben

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

5.) ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

6.) ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE ÉS BEJELENTÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

7.) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az 1. pontban meghatározott elérhetőségekre.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)
 • bíróságnál.

8.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a GDPR rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2024. március 14.