Megjelent a Magyar Államkincstár 6/2024. (I. 31.) számú közleménye a 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet alapján a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez 2024. évben igénybe vehető válságtámogatás igénybevételének feltételeiről.

Az AM rendelet alapján a vissza nem térítendő válságtámogatás azon kérelmezőknek nyújtható, aki vagy amely 2023. november 15. napján a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik.

Ezenfelül a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy:

  • a támogatási időszakban a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően bejelentette a támogatási időszakban elvégzett, a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a szerinti monitoring vizsgálat során az adataiban megállapított változásokat az illetékes vármegyei kormányhivatalhoz;
  • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt;
  • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek és ugyanezen törvény 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
  • a gazdasági nehézsége összefüggésben áll az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktussal;
  • a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e, illetve nyilatkozik ezen kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfélazonosító);
  • mennyi az orosz-ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet (a továbbiakban: 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet) hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa, és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban (jelen kérelem benyújtását megelőzően) már igénybe vett egyéb válságtámogatás összege euróban kifejezve.

A válságtámogatás iránti kérelem benyújtási határideje: 2024. február 1. 00:00:00 óra és 2024. február 28. 23:59:59 óra között.


Az AM rendelet alapján 2024. évre 950 millió forint a meghatározott támogatási keretösszeg.

A kérelmező a 2023. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány alapján, méhcsaládonként 1 000 Ft támogatásra jogosult azzal, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a kérelmező és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad válságtámogatási keret mértékét.

A kérelmező által – kapcsolt vállalkozása(i)t is figyelembe véve – igénybe vehető válságtámogatás(ok) összege nem haladhatja meg a 280 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Az ezen értékhatárt meghaladó igényt a Kincstár elutasítja.

A válságtámogatásról további információk itt olvashatók.

Hirdetés –

A mezőgazdasági pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatban érdemes naprakész tudásra szert tenni, segítünk! Legyen szó pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlen támogatásokról vagy beruházási pályázatokról, kifizetődik a tájékozottság, csekkoljon be hozzánk, és ne maradjon le semmiről!

Indexkép: Shutterstock