A Malagrow Kft. működésének 25 éves jubileumához érkezett. Ez az évforduló jó alkalmat adott arra, hogy áttekintsék a hazai növénytermesztési ágazat helyzetét, aktuális nehézségeit, és összegezzék azokat a lehetőségeket, melyek megoldást jelenthetnek napjaink kihívásaira.

Az egyik legjelentősebb problémakör a szermaradékmentes, illetve alacsony szermaradék-tartalmú élelmiszer-előállítás gazdaságos és biztonságos megoldása. A növényvédőszer-piac jelenleg komoly változáson megy át, ezért feltétlenül szükséges, hogy eloszlassuk az alternatív, illetve biológiai növényvédelemmel kapcsolatos tévhiteket és kételyeket, ezáltal tisztább képet kapjunk ezen technológiai elemek jelentőségével kapcsolatban.

Ezzel a céllal tartott ma sajtótájékoztatót a Malagrow Kft, ahol megosztották a tapasztalataikat, rendelkezésre álló eszköztárukat, valamint a növényvédelmi jövőképüket.

Napjaink kihívása

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az ágazat gazdasági és termesztési környezet tekintetében is komoly kihívásokkal szembesül, akár kertészeti, akár szántóföldi termesztés esetében. Bár a problémák oka és mértéke sok esetben eltér egymástól, mindkét kultúracsoport nehezen tervezhető termesztési környezetben gazdálkodik, és ennek mára komoly lenyomata látszik az alkalmazott technológiákban és az inputanyagok felhasználásában.


Pálinkó Zsolt, a Malagrow kereskedelmi vezetője kifejtette, hogy napjainkra a költségcsökkentő – jó esetben költségracionalizáló – gondolkodás terjed a termelők körében, melynek hatására a jelenleginél jóval extenzívebb termelési modell elterjedése alakulhat ki. Ennek hatásai már ma is érződnek a termelés színvonalán és az inputanyag-felhasználás alakulásában, ám hosszú távon az egész ágazat stabilitása veszélybe kerülhet.

A hazai gazdálkodás jövőképe azon múlik, hogy képesek vagyunk-e mennyiségben és minőségben versenyképesek maradni a környező országokkal, és ez erősen összefügg az alkalmazott technológiák színvonalával. Ezen a téren tehát nagyon tudatosan kell a termelőknek faragniuk a költségeiket, hogy ne tegyék kockára az eddig elért termelési színvonalukat.

Szó volt emellett a környezeti feltételek változásáról is, mint például a szélsőséges időjárás, a talajok romlása és az elsivatagosodás veszélye. A Malagrow álláspontja szerint ezeket a körülményeket többé kevésbé sikeresen lehet kezelni olyan technológiai elemek bevezetésével, hazai adaptációjával, melyeket más országokban sikerrel alkalmaznak adott probléma megoldására. Emellett hangsúlyozta, hogy a szaktanácsadás igénybevétele és a technológiai finomhangolás szintén kulcsfontosságú a siker szempontjából.

Malagrow

dr. Takács József, Malatinszki György és Pálinkó Zsolt a Malagrow Kft. sajtótájékoztatóján. Fotó: Agroinform

A cél a minél alacsonyabb növényvédőszer-maradvány

Napjainkra egyre inkább előtérbe kerül az alacsony növényvédőszer-maradvány tartalmú termény iránti vásárlói igény erősödése. Természetes, hogy a fogyasztók egészséges, vegyszermentes terméket kívánnak vásárolni, és ennek jogosságát senki nem vitathatja. Azonban kialakult egy tévhit, mely szerint a megfelelő minőségű és mennyiségű termést csak a hagyományos, intenzív növényvédelmi technológiák alkalmazásával lehet gazdaságosan elérni, ezek azonban sokszor nem tudják teljesíteni a hazai élelmiszerkereskedelmi láncok előírásait a szermaradványok tekintetében.

Emellett évről évre csökken a termesztésben engedélyezett hatóanyagok listája. Következésképpen az egyik legmeghatározóbb tényező a növénytermesztés jövőjében, hogy képesek vagyunk-e megoldani a növényvédelmi feladatokat a minőségi elvárások teljesítése mellett.

A BIO termesztés elterjedése kézenfekvőnek tűnik ugyan, viszont ezzel a modellel jelentős volumen előállítása nem lehetséges, ezért ez nem jelent teljeskörű megoldást.

A hagyományos növényvédő szerek kiváltására hivatott alternatív növényvédőszer-minősítésű termékek hatékonysága tekintetében komoly kétségek érezhetők a szakma részéről, hiszen a növényvédős gondolkodás hatóanyag alapú. Éppen ezért ezen termékekről az a tévhit alakult ki, hogy nem hatékony megoldások, tehát nem lehet rájuk építeni a növényvédelmet. Ezzel szemben, amikor kénytelenek ezekhez a megoldásokhoz nyúlni, sikeresen tudják alkalmazni a készítményeket.

Dr. Takács József, a Malagrow szakmai vezetője elmondta, hogy a létezik egy köztes út, mely megoldása lehet a kialakult helyzetnek. Lényegében olyan növényvédelmi szemléletről és termékfelhasználásról van szó, mely egyesíti a hagyományos és alternatív növényvédelmi elemeket, így téve lehetővé az egészséges, jó minőségű termést gazdaságosan biztostó termesztést. A Malagrow M-PROTECT portfóliója azzal a céllal született, hogy egy felelősségteljes, de hatékony növényvédelmi jövőképet adjon a termesztés számára.

Malagrow

A Malagrow Kft. már 25 éve beszél a növények nyelvén. Fotó: Agroinform

Ezért éri meg a Malagrowt választani

Malatinszki György, a Malagrow ügyvezetője elmondta, hogy az alternatív növényvédelem meghonosítása a hazai termesztésben egy nehéz, sajátos szemléletet és működést igénylő feladat, melyre voltak már próbálkozások, de kevés sikerrel. Hasonlóan az élettani folyamatok szabályozásának meghonosításához – melyben a Malagrow úttörő szerepet töltött be – mély edukációt, szakmai nyitottságot és innovatív szemléletet igényel.

A cég éppen az ilyen, erős szakmai támogatást igénylő technológiai elemek megismertetésére szakosodott, kézenfekvő tehát, hogy felkarolja ezt az alulértékelt, de nagyon is fontos termékkört. A Malagrow ezért idén NEXT25 elnevezéssel egy új programot indít, melynek célja egy megújult növényvédelem és a komplex technológiák hazai termesztésbe integrálása. Ígéretük szerint sokat fogunk erről hallani a közeljövőben.

A Malagrow tehát 25 éve beszél már a növények nyelvén és táplálja tudással a növényeket,  Ők a hatást vizsgálják, nem csupán a hatóanyagot, mely a sikeres gazdálkodás jövőjének kulcsa.