Az Agrárügyintézés okosan Agroinform Webináriumon sok kérdés érkezett az előadókhoz. Most dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkárának válaszait közöljük.

ŐCSG két tagja, férj és feleség elválik. Válás megtörténik. Vagyonmegosztás elhúzódik. Gondolom vagyonmegosztásig még vihetik közösen ŐCSG-ként. Vagy nem? A közöttük létrejött szerződés meddig élhet? SZJA bevallásra milyen hatása van? Ilyenkor milyen teendők vannak? Az ŐCSG-ben lévő eszközöket és tevékenységet továbbra is szeretnék közösen használni illetve a tevékenységet közösen végezni. Ilyen esetben hogyan maradhatnának ŐCSG konstrukcióban? Vagy sehogyan, csak önállóan lehetnek már őstermelők?

Dr. Cseh Tibor András: Egy ŐCSG tagjai olyan személyek lehetnek, akik egymással hozzátartozói láncolatban állnak egymással. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy vagy egymásnak közeli hozzátartozói (pl. házastársak) vagy van közös hozzátartozójuk (pl. közös gyermek). Tehát önmagában a válással nem feltétlenül szűnik meg az ŐCSG tagság, hiszen ha rajtuk kívül van közös hozzátartozójuk az ŐCSG-ben, akkor a válás után is folytathatják egy közös ŐCSG-ben.

Az ŐCSG-n belüli vagyoni viszonyokról: Az ŐCSG nem jogi személy, önálló vagyonnal sem rendelkezhet, így egy esetleges kilépésnél fel sem merülhet a "vagyon" megosztása.

SZJA: Ha az ŐCSG tagja év közben kilép, akkor a kiváló tag jövedelmét (szigorúan az adóbevallás szempontjából!) úgy kell meghatározni, hogy a kiválás időpontjáig megszerzett bevételt és a költségeket fel kell osztani az addig közös tevékenységet folytató családtagok között.

Dr. Cseh Tibor András, MAGOSZ főtitkár

Dr. Cseh Tibor András, MAGOSZ főtitkár – Fotó: Agroinform

Az erdők STÉ értéke megállapításra került-e már a gazdaságatadáshoz? A fiatal gazda pályázathoz családi gazdaság esetén beszámíthatók-e a szülő földterületeinek STÉ értékhányada?

Dr. Cseh Tibor András: Az erdők átadása esetében még ki kell dolgozni azt a módszertant, amely a támogatás alapja lehet. Ezen dolgozunk.

A pályázatoknál csak a saját használatban lévő földek vehetők figyelembe.

Hogyan lehet felmondani egy haszonbérleti szerződést? Mind bérlői, mind bérbeadói oldalról?

Dr. Cseh Tibor András: A haszonbérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést a bérbeadó, ha a haszonbérlő nem tesz eleget például a hasznosítási kötelezettségének vagy nem fizeti meg a haszonbért.

A haszonbérlő akkor mondhatja fel a szerződést, ha az egészségi állapota oly mértékben romlik meg vagy családi és életkörülményeiben olyan tartós változás következik be, amely a haszonbérletből eredő kötelezettségeinek teljesítését akadályozza vagy azt jelentősen megnehezíti.

Van még néhány speciális lehetőség, de ezek mindig egy adott helyzethez kapcsolódnak:

  • ha a bérbeadó a bérlő munkavállalója
  • ha a bérlő egy cég és a bérbeadónak megszűnik az abban fennálló céges részesedése
  • ha a bérleti díjat a bíróság emelt összegben állapítja meg.

Állami föld megszerzésénél is igaz, hogy nem szűnik meg a bérlet, vagy igaz, hogy az államtól vevőnek kötelező birtokba, használatba venni?

Dr. Cseh Tibor András: A haszonbérlet nem szűnik meg a föld tulajdonjogának átruházásával.

Állami földek esetében van lehetőség a rövid távú hasznosításra is (ez az ún. megbízási szerződés). Ez utóbbi viszont megszűnik a tulajdonjog átruházása esetén.

Van egy ŐCSG, ahol a nyugdíjas volt a vezető, de adózási szempontból az ŐCSG vezető a fia lett. Továbbra is minden értékesítés, beszerzés a nyugdíjas nevén történik. Kérdésem, hogy ebben az esetben lehet-e gazdaságátadási pályázaton indulni?

Dr. Cseh Tibor András: A gazdaságátadás szempontjából nincs jelentősége, hogy ki az ŐCSG vezetője, sőt akár még ŐCSG-n kívül is megtörténhet az átadás.

A haszonbérleti szerződések 20 évben történő maximális időtartama mikortól számítódik? (A szabály megjelenése előtt kötött szerződési időt is be kell számítani, vagy csak a megjelenést követő szerződések kezdetétől alkalmazandó?)

Dr. Cseh Tibor András: Egy szerződésre mindig azt a jogszabályt kell alkalmazni, amely a megkötésekor hatályban volt. Amennyiben a jogszabály időközben megváltozik, attól függetlenül azt már nem kell alkalmazni a szerződésre.

A mezei leltáros rész változásait nem pontosan értettem, röviden megismételné a lényegét?

Dr. Cseh Tibor András: Amennyiben a haszonbérleti szerződés a gazdasági év végével megszűnik, az eddigi haszonbérlő az adott gazdasági évhez kapcsolódó betakarításra még a szerződés megszűnését követően is jogosult lesz.

Magyarán az ősszel elvetett növényeket még úgyis betakaríthatja a nyáron, hogy nincs földhasználata a területen.

Gazdaságátadásnál, ha az átadás előtt az átadó az új "Feldolgozó üzemek fejlesztése" című pályázatot megpályázza, akkor az átvevő lesz a pályázat jogutódja? Milyen sorrendben érdemes ezt a két pályázatot igényelni?

A gazdaságátadási szerződésben át lehet adni a már elnyert pályázatokat is. A sorrend szempontjából tehát ennek nincs jelentősége.

Gazdaságátadás esetén, ha például a leendő átvevő az idei évben felveszi a fiatal gazda terület alapú támogatást, de a következő évben már nem, akkor jogosult-e a következő évben a gazdaságátadásra?

Nem lesz kizáró ok a gazdaságátadási pályázatnál, hogy igénybe vette korábban a fiatal gazda kiegészítő támogatást.

A teljes Agrárügyintézés okosan Agroinform Webináriumot itt tudod visszanézni: