Maximum 25 millió forint vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozására. A felhívás társadalmi egyeztetésen van, mely szerint az első beadási határidő: 2021. július 20. A pályázat 2021. szeptember 28-án zárul.

 • Mezőgazdasági termelők
 • Őstermelők Családi Gazdasága
 • Családi Mezőgazdasági Társaság

almafa ültetvény

Betakarítógép és traktor beszerezhető – Fotó: pixabay

Mire adják?

 • maximum 83 KW teljesítményű traktor (Maximum 10 millió forint támogatás)
 • munkagép
 • betakarító, önjáró betakarítógép
 • szüretelő, szedő gépek
 • üzemen belüli anyagmozgatás gépei
 • mezőgazdasági pótkocsi

Ki pályázhat?

Azok a mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik.

A pályázó árbevételének a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kellett származnia.

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Ebben a támogatásban nem részesíthetőek azok, akik a jelen – VP2-4.1.3.5-21 kódszámú – felhívás keretében már részesültek támogatásban.

TOVÁBBI RÉSZLETEK

Rendelkezésre álló forrás

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint az alábbi fókuszterületi, illetve célterületi bontásban:

2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 45,0 milliárd Ft.

2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének
megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – Keretösszege: 5,0
milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma 2 500 – 3 000 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése:
a) mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
b) önjáró és vontatott betakarítógépek,
c) szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
d) talajművelő gépek,
e) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése az összefoglaló III.3. pontjában foglaltakra figyelemmel,
f) maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor,
g) maximum 1 db mezőgazdasági pótkocsi

Önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése.
b) Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek.

Támogatást igénylők köre

Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják,

 • hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik,
 • hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
  rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági
  termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági
  tevékenységből származott.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ŐCSG esetében támogatási kérelmet csak a gazdaság képviseletére jogosult tag nyújthat be!

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem  rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést és az igazolt üzemméret vonatkozásában a legalább 50%-os kertészeti arány meglétét. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

Jelen felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28.

Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.
Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.
Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.
Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. - 2021. augusztus 31.
Ötödik szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.
Hatodik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.

A támogatás mértéke, összege

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén
is – maximum 25 millió forint.

2. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

3. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt
támogatási intenzitásra jogosultak.

4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási
intenzitásra jogosultak.