undefined

Figyelem, kötelező nyilvántartásoknak kell eleget tenni!

Az elmúlt időszakban több olyan lényeges, a földhasználattal kapcsolatos jogszabályi változás is életbe lépett, melyek a gazdálkodóktól az eddigieknél is nagyobb figyelmet követelnek földterületeik nyilvántartásában. Új területek használatba vételéhez elengedhetetlenül szükséges a Földhasználati bejelentőlap megfelelő kitöltése és az illetékes földhivatalnál történő benyújtása. Ezen túlmenően 2014. január 1-től a gázolaj-támogatás igénylése, mely döntően a földhasználati adatokon alapul, kizárólag elektronikus úton nyújtható be. Természetesen a bérleti díjak pontos és gyors kiszámítása, számfejtése és a kifizetések bizonylatolása is rendkíül fontos a földhasználók számára. Ezen feladatok elvégzéséhez nyújt hatékony segítséget az AO Agrár-Office programcsomag Földkönyv modulja.

undefined

Kataszteri adatok kezelése egyszerűen, áttekinthetően

A Földkönyv modul egyik alappillére a kataszteri adatok kezelése. Itt rögzíthetjük a helyrajzi számok összes lényeges adatát (pl. terület, művelési ág, alrészek, aranykorona, tulajdonosok stb.). Az AO Agrár-Office programcsomaggal több üzem adatait is nyilván lehet tartani, úgy, hogy eközben a helyrajzi számok alapadatai üzemek feletti törzsadatként vannak jelen. Ez azt jelenti, hogyha egy helyrajzi számot egyszer rögzítettünk a programban, akkor az a földterület, illetve annak valamely része, bármelyik üzemhez hozzárendelhető a tényleges földhasználatnak megfelelően anélkül, hogy a helyrajzi számot ismételten rögzíteni kellene. Így nemcsak a munka egyszerűbb, hanem a helyrajzi számok áttekinthetősége is jobb.

undefined

Bérleti díjak számítása képletgenerátorral

A helyrajzi számokat az üzemekhez különböző szerződéstípusokkal rendelhetjük. Ezek közül a leginkább használt változat a földbérleti szerződés. A szerződéssel kapcsolatos adatokat néhány egérkattintással megadhatjuk, a bérleti díj számítását pedig egy intuitív módon kezelhető képletgenerátor segíti. A képletek használatával nagy mennyiségű szerződés esetén is könnyen aktualizálható a bérleti díj, ami különösen hasznos, ha az évről-évre változik, mert az pl. aktuális terményárhoz kapcsolódik. Akár az összes bérleti díjat egy gombnyomással újraszámolhatjuk.

Intelligens szűrő és listavarázsló

A szerződéseket intelligens szűrő segítségével lehet csoportosítani, így a kiértékelések a felhasználó által megkívánt szempontok alapján könnyen és gyorsan elkészíthetők. A modul tartalmaz egy listavarázslót is, melynek segítségével tetszőleges kiértékelések készíthetők, így a programban lévő kész listaformátumokon túl, saját gyártású listák is generálhatók. A kiértékeléseket nemcsak nyomtatni lehet, hanem más programok számára (pl. Excel) exportálni. Így ezek az összeállítások akár egy könyvelő program, akár egy vállalatirányítási rendszer számára átadhatók.

Elektronikus adatszolgáltatás - XML export

A gázolaj-támogatás elektronikus alapú igényléséhez néhány egérkattintással létrehozhatja azt az XML fájlt, ami minden szükséges adatot átvisz az ÁNYK (J04) programba. Nincs többé szükség az adatok ismételt rögzítésére, hiszen a szerződések tartalmazzák azokat az információkat, melyekre a támogatás igénylésénél szüksége lesz.

További funkciókat szeretne a Földkönyv modulhoz?

Az AO Agrár-Office programcsomag két fontos jellemzője a moduláris felépítés és az integráltság. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Földkönyv modul önállóan is teljes értékű program, de ebben az esetben kizárólag a földhasználat adatainak nyilvántartására szolgál. Amennyiben ennél többet szeretne, úgy mind a Táblatörzskönyv-GN, mind az AgroGIS modul további lehetőségeket biztosít a Földkönyv modullal karöltve. Az agrotechnikai műveletek akár a helyrajzi számig is visszavezethetők, vagy a kataszteri térképen a még visszalévő bérleti idő alapján különböző színekkel ábrázolható az adott helyrajzi szám.

undefined

Egyszerű adatimport a manuális adatrögzítés kiváltására

A kataszteri adatokat az AO Agrár-Office programba rendkívül elegánsan át lehet venni a hivatalos nyilvántartásokból. Amennyiben a Földkönyv modul mellett az AgroGIS térképkezelő modul is rendelkezésre áll, úgy a programban a digitális kataszteri térképek kezelése is megoldott. Akár az általunk művelt parcellák GPS kontúrjait is összevethetjük a kataszteri térképünkkel, annak ellenőrzésére, hogy azok fedésben vannak-e.

undefined

A Földkönyv modul 10 legfontosabb jellemzője:

-        Helyrajzi számok, bérbeadók és szerződések teljes körű nyilvántartása

-        Saját földtulajdon, földhasználat, földbérlet és csere nyilvántartása

-        Osztatlan közös tulajdon nyilvántartása

-        Szerződésszerkesztő mezőkódokkal (automatikus adatkitöltés)

-        Körlevelek készítése

-        Bérleti díj számítása képletek alapján

-        Kifizetői igazolás, fizetési listák

-        Földhasználati bejelentő lap elkészítése

-        Vetésforgó vezetése az adott helyrajzi számon, táblák és parcellák képzése

-        XML export az elektronikus gázolaj-támogatás igényléséhez

Amennyiben szeretné az AO Agrár-Office programcsomagot közelebbről is megismerni vagy az ingyenes 30 napos tesztverziót kipróbálni, úgy hívja a +36 30 9938 998 telefonszámon Dr. Gyódi Pétert, vagy kérjen további információt az alábbi linken: AO Agrár-Office ajánlatkérés

Dr. Gyódi Péter, ügyvezető (PC Agrár Kft.)undefined