A telekadó mentességhez szükséges igazolások igénylése tárgyévben 2024. június 9. – szeptember 30. között lehetséges. A tárgyév június 9. napja előtt, és a tárgyév szeptember 30. napját követően beérkezett kérelmeket a hatósági eljárások szabályai miatt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának el kell utasítania – olvasható a nak.hu tájékoztatójában.

burgonya

A telekadó megfizetése alól mentesül az ingatlan, ha teljes területe mezőgazdasági művelés alatt áll – fotó: pixabay.com

A telekadót a helyi önkormányzatok vethetik ki az illetékességi területükön

A jogszabály szerint a telekadót mindig annak kell megfizetni, akinek az év első napján tulajdonában van a telek, ha több tulajdonos van, akkor a tulajdonosok között megoszlik a befizetendő adó, ha haszonélvező is van az ingatlanon, akkor neki is be kell fizetnie a ráeső részt.

A telekadó megfizetése alól mentesül az ingatlan, ha teljes területe mezőgazdasági művelés alatt áll.

Mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek az az ingatlan:

  • a) amely az ingatlan-nyilvántartásban, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú, művelés alól kivett területként szerepel, és
  • b) amelynek a teljes területét – a közüzemi szolgáltató által létesített, nem kizárólag a földterület közüzemi ellátását szolgáló vagy a növénytermesztést szolgáló műtárgy (pl. fúrt/ásott kút, üvegház, fóliasátor, szőlőkordon) által lefedett terület kivételével – az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően műveli, és
  • c) amelyre nézve a b) pont szerinti feltétel teljesülését a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóalany naptári év június 9. és szeptember 30. között benyújtott kérelmére indult eljárás keretében megtartott helyszíni szemle alapján kiadott okirattal igazolja, és
  • d) amellyel határos területen létesített ivóvízvezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre és villamosenergia-vezetékre való csatlakozásra nincs lehetőség, vagy amelynek az adóalany – a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti – jogszerű földhasználója és azt a tárgyévben az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 72. cikk (1) bekezdése alapján, a 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerint benyújtott támogatási kérelmében kérelmezett, vagy nem kérelmezett mezőgazdasági területként jelöli meg.

Nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha a földterületen kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek – írja a nak.hu.

Igazolás csak abban az esetben adható ki, ha az ingatlan teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll.


A NAK arra is felhívja a figyelmet arra, hogy a telek teljes területén megvalósított, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által igazolt mezőgazdasági művelés ténye nem jelent telekadó mentességet abban az esetben, ha a telekkel határos területen ivóvíz vezetékre, szennyvízcsatorna-vezetékre, villamosenergia-vezetékre csatlakozásra van lehetőség.

A közművekre való csatlakozás lehetősége meghatározó az adófizetési kötelezettség szempontjából és vizsgálatára minden esetben a telekadó fizetési kötelezettségről döntő önkormányzatnak van lehetősége.

Kérik, hogy a mezőgazdasági művelés tényének igazolása iránti kérelem benyújtásakor mindenki mérlegelje ezeket a körülményeket.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28.§ (1) bekezdésben és az Itv. 1.számú mellékletében foglaltak okán a tárgyi eljárás illetékmentes.

Az igazolások igénylése tárgyévben 2024. június 9. – szeptember 30. között lehetséges. A tárgyév június 9. napja előtt, és a tárgyév szeptember 30. napját követően beérkezett kérelmeket a hatósági eljárások szabályai miatt a NAK-nak el kell utasítania.

A kérelmeket minden esetben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara telek fekvése szerint illetékes megyei igazgatóságához postai úton vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján (https://www.nak.hu/nyitolap) az e-ügyintézés fül alatt, az 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolása pontra kattintva kell benyújtani – írja a nak.hu.