A rendezvényre az Agrárminisztériummal és a Nemzeti Innovációs Ügynökséggel együttműködésben került sor Sarlóspusztán.

Első napirendi pontként a MEGOSZ megtartotta szokásos közgyűlését, a tagság meghallgatta a 2023-as szakmai, gazdálkodási beszámolót, az ezzel kapcsolatos felügyelő bizottsági állásfoglalást, majd az idei munkaterv került napirendre. A közgyűlésen szó esett még a tervezett MEGOSZ-MEGFOSZ egyesülés előkészítéséről is.

Ezt követően Csanádi Tamás, a MEGOSZ elnöke köszöntője után került sor a szakmai nap előadásaira, melyek sorában Dr. Juhász Anikó, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára az élelmiszergazdaság fejlesztéséről beszélt. A nap folyamán szó esett még több más téma mellett az agrárgazdaság alakulásáról, valamint az erdészeti gépfejlesztésben, illetve az ökológiai gazdálkodásban rejlő lehetőségekről is.

Az eseményen a MEGOSZ képviseletében Csanádi Tamás és az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, Kiss László nevében Dr. Major Tamás, a Soproni Egyetem oktatója, egyben az OEE Erdészeti Gépesítési Szakosztályának elnöke stratégiai együttműködési megállapodást írt alá.

MEGOSZ

Csanádi Tamás, a MEGOSZ és Dr. Major Tamás, a Soproni Egyetem oktatója, egyben az OEE Erdészeti Gépesítési Szakosztályának elnöke az aláírás után – forrás: Agroinform

A MEGOSZ-MEGFOSZ egyesüléssel kapcsolatos tervekről, az OEE-vel kötött megállapodás jelentőségéről és a kitüntetésekről, illetve a kitüntetettekről dr. Fenyvesi László, a MEGOSZ főtitkára tájékoztatta az Agroinformot.

– Mint az köztudott, a MEGOSZ a mezőgazdasági gépgyártókat, a MEGFOSZ pedig a gépforgalmazókat képviseli, s habár a két terület nem azonos, vannak érintkezési pontok. Például hogy a vásárló, a termelő a lehető legjobb technológiát tudja kifejleszteni azzal a kínálattal, amit mi nyújtani tudunk – bocsátotta előre dr. Fenyvesi László. – Azt gondoljuk, minél szélesebb az ajánlatunk, annál nagyobb esélyt kap a termelő céljai megvalósításához. A gépféleséget tekintve a kereskedelem részéről jóval nagyobb a kínálat, mint a gépgyártók oldaláról, összegszerűen viszont mi képviseljük a nagyobb arányt. Fontos piaci tényező a támogatás, de az mezőgazdaság, mint ágazat célja nem az, hogy fenntartsa a géppiacot, hanem az, hogy alapanyagot termeljen a zöldiparnak és az élelmiszeriparnak. Lényegi kérdés, hogy ezek legyenek azon a termelési szinten, hogy ők finanszírozhassák meg a gépeket, s olyanokat vehessenek, amelyekre szükségük van, ne pedig olyat, amire 50-60 százalékos támogatás igényelhető.– A kettő ugyanis nem azonos – folytatta a főtitkár. – Másrészt azért fontos cél ez, mert tudjuk, hogy uniós részről a felzárkóztatási támogatások megszűnnek, ez az utolsó ciklus, amikor ezeket igénybe lehet még venni. Ha nem áll önálló lábon, aki a végterméket állítja elő, vagy nem áll önálló lábon, aki a hozzáadott értéket adja, arra, mire eljön az idő, annak borzalmas következménye lehet. Van egyfajta mesterségesen, éppen a géptámogatás intézménye által generált különbözőség a gépgyártók és a forgalmazók között, amin változtatni kell. Ezt, az érdekek és az értékek "összefésülését" szolgálhatja a MEGOSZ és a MEGFOSZ tervezett egyesülése is, melyre legkorábban jövőre kerülhet sor.

MEGOSZ

Prof. Dr. Horváth Béla a Magyar Mezőgazdaságigép-gyártásért díjjal – forrás: Agroinform

A MEGOSZ és az OEE megállapodása pedig arról szól, hogy a jövőben a felek a termelés teljes vertikumát felölelő módon gondoskodnak a gépfejlesztésről, gyártásról és a finanszírozásról annak érdekében, hogy előbbiek ne pontszerűen történjenek, hanem rendszerszemléletben.

MEGOSZ

Csanádi Tamás, dr. Juhász Anikó, Plevza Beatrix és dr. Fenyvesi László – forrás: Agroinform

Hagyományos módon elismerések átadására is sor került az eseményen, a kitüntetések átadásával mondtak köszönetet az érintetteknek a hazai mezőgépgyártás kapcsán nyújtott támogatásukért, munkájukért. Elismerő oklevelet vehetett át az IG+JM Kft.-et képviselő Gyenge Jenő ügyvezető, Plevza Beatrix, a CHH Gépkereskedő, Gyártó és Műszaki Szolgáltató KFT. ügyvezetője, illetve Magyar Mezőgazdaságigép-gyártásért kitüntető oklevelet és érmet vehetett át Prof. dr. Horváth Béla, aki számos, jól ismert magyar munkagép kifejlesztésében játszott szerepet.

MEGOSZ

Elismerő oklevelet vehetett át Gyenge Jenő, az IG+JM Kft. ügyvezetője (jobbról a második) is – forrás: Agroinform

Érdekesség, hogy utóbbi elismerés esetében az oklevélen (melynek terveit a MEGOSZ szakemberei készítették) a legendás Dutra D4K sziluettje rajzolódik ki, a kapcsolódó plakett pedig a gyártók által összegyűjtött bronzból készült – szimbolizálva a gyártók akaratát.