A nem megfelelő takarmányfelvétel állományszinten csökkentheti a teljesítményt. A tejtermelés kezdetén a legtöbb koca esetében energia-, valamint aminosav-deficittel kell számolni. A csökkent vagy hiányos takarmányfelvétel következtében alacsonyabb lesz a tejtermelés mértéke, aminek következtében a malacok testtömeg gyarapodása is csökken, továbbá az alom választási súlya is a vártnál alacsonyabb lesz. Sajnos ezek a malacok fogékonyabbak lesznek különböző megbetegedésekre, magasabb lesz a mortalitásuk, valamint az egész termelési ciklus során csekélyebb növekedési erélyűek lesznek.

Amennyiben csökken a szoptató kocatáp felvétele, a kocák elkezdik a zsírt, valamint a fehérje tartalékaikat mobilizálni, aminek következtében csökken a testtömegük. Mindez jelentősen befolyásolja a szaporodásbiológiai mutatókat, valamint a koca életminőségét. Kimutatták, hogy azoknál a kocáknál, melyeknél a tejtermelés időszaka alatt 10-12%-os fehérjevesztés tapasztalható, a választást követően később kezdenek ciklusba lendülni, alacsonyabb lesz a fialási ráta, és kisebb almok születnek (Clowes et al, 1999).

A minőségi takarmányozás csaknem az egyedüli, ami a legnagyobb mértékben befolyásolja a napi szoptató kocatáp felvételét. Vannak telepek, amelyek a tejtermelés korai fázisára csökkent mennyiségű szoptató kocatáp felvételét határoznak meg annak érdekében, hogy megelőzzék a csecsekben a bővérűség kialakulását, a fokozott tejtermelést, a malacok hasmenését, a kocák bélsárpangását, valamint, hogy a kocák ne egyék túl magukat a laktáció során.

Ezt úgy kell kivitelezni, hogy ezzel a kocák számára ne okozzunk stresszhelyzetet, hiszen erre a korlátozásra nincs garancia. A kocák csökkent takarmányfelvételét a tejtermelés korai szakaszában nem mindig lehet egyértelműen észrevenni.

Cél: Segíteni a szoptató kocatáp felvételét

Köztudott, hogy a szoptató kocatáp felvételének maximalizálásán keresztül növelhető az egész állomány teljesítőképessége. A napi takarmányozási menedzsment továbbra is a szoptató koca tápanyagigényének az egyik legfontosabb tényezője. Ezért ahhoz, hogy a koca takarmány felvételét maximalizálni lehessen, megfelelő szoptató kocatáp takarmányozási program alkalmazása javasolt.

10 javaslat arra vonatkozóan, hogy miként növelhető a kocák szoptató kocatáp felvétele

Ahhoz, hogy a takarmány felvételének maximumát elérjük, számos befolyásoló tényezőt figyelembe kell venni. A szoptató kocatáp vonatkozásában ilyen például agenotípus, a tejtermelési időszak hossza, alomszám. Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan praktikus dolgot, amik segítik a szoptató kocák takarmányfelvételét.

1. A vemhes kocatáp ellenőrzésével elkerülhető a kocák a túlzottan jó kondíciója

Azt már többször is dokumentálták, hogy amennyiben a kocák túlzottan jó kondícióban vannak (amit főként a nagy mennyiségű vemhes kocatáp felvétele eredményez), akkor az a szoptató kocatáp csökkent felvételében nyilvánul meg (Dourmad, 1991; Noblet 1998). A túl jó kondícióban lévő kocák fialáskor több problémával kell, hogy szembe nézzenek, lassabban regenerálódnak.

2. A fiaztató hőmérsékletét 20-22 ℃-on kell tartani

A fiaztató hőmérsékletét gyakran ellenőrizni kell, mivel az több probléma okára is visszavezethető. A 22 ℃-ot meghaladó hőmérséklet jelentősen csökkenti a takarmányfelvételt (Quiniou et al., 2000). 20 ℃ felett minden egyes ℃-os hőmérsékletemelkedés várhatóan 0,15 kg takarmányfelvétel-csökkenést eredményezhet. Bár a trópusi területeken nehéz fenntartani a fiaztató optimális hőmérsékletét, a hőstressz elkerülése érdekében minden eszközt be kell vetni.

3. A víznek megfelelőnek, hozzáférhetőnek, tisztának és frissnek kell lennie

Az áramlást ellenőrizni kell, legalább 2 liter/perc legyen. Az itatóknak tele kell lennie vízzel, és a hozzáférhetőséget is biztosítani kell. A vízminőséget mind kémiai, mind biológiai szempontból rendszeresen ellenőrizni kell. Az olyan savanyítók, mint a Biotronic® Top Liquid biztosítják a vízvezeték rendszer tisztaságát, és segítik a vízfelvételt.

4. A személyzet képzése a megfelelő állattenyésztési és takarmányozási menedzsmenttel kapcsolatban

A sertés takarmányozáson belül a munka jelenti a legnagyobb értéket és felelősséget. Egy sertéstelepen a humán erőforrásnak van a legnagyobb jelentősége az állatok takarmányfelvételét illetően, amit nem szabad lebecsülni. A személyzetnek képzettnek kell lennie a koca viselkedését, valamint a szoptató kocák megfelelő takarmányozását illetően.

5. Fontoljuk meg a takarmányforma-váltást

A pelletált forma nagyobb mennyiségű takarmányfelvételt eredményez a dercés formához képest. A takarmánygyártás folyamatát ellenőrizni és felügyelni kell, hogy jó minőségű legyen a pellet, és csak kisebb mennyiségben kerülhessen bele finom szemcse.

6. Megfelelő etetőkkel növelni kell az etetések rendszerességét

Amennyiben az állatok több alkalommal vesznek fel kisebb mennyiségű takarmányt, akkor az biztosítja számukra, hogy a takarmány friss legyen, amit az állatok azonnal el is fogyasztanak. Amennyiben megoldható, annyiszor etessük a kocát a nap folyamán, ahányszor csak lehet. Napközben ellenőrizni kell az etetőket, hogy megbizonyodhassunk arról, nem történt-e takarmány-visszautasítás.

7. Megfelelelően ellenőrizhető etetőrendszer használata

Olyan etetési rendszert célszerű használni, ami megmutatja a kiadagolt takarmány mennyiségét, szemben azzal a módszerrel, amikor csak a naponta összesen kiadagolandó szoptató kocatáp mennyisége látszik. Amennyiben ilyen rendszert használunk, akkor az segíteni fog abban, hogy a megfelelő mennyiségi szinteket a személyzet nyomon tudja követni, továbbá a felügyelethez szükséges értékes információk kinyerhetők, és visszajelzést is kapnak a megfelelő mennyiségű takarmány felvételéről.

8. Megfelelő mikotoxinkockázat-kezelési program alkalmazása

A sertés kifejezetten érzékeny a mikotoxin szennyezettségre, melynek következménye az, hogy szaporodásbiológiai problémák merülhetnek fel, valamint további teljesítmény-csökkenések jelentkeznek, azért is, mert ilyenkor a takarmányfelvétel is csökken.

Egy komoly mikotoxinkockázat-kezelési program részeként fontos a takarmány mikotoxinokkal való szennyezettségének rendszeres ellenőrzése, valamint olyan, megfelelő termék használata, amely a mikotoxinokat deaktiválja; ilyen például a szoptató kocatápba keverhető Mycofix® Plus.

9. Az állatok igényének megfelelő takarmányozás alkalmazása

A takarmány mennyiségi és minőségi összetétele jelentősen befolyásolja annak felvételét. A megfelelő mennyiségű energia-, aminosav-, ásványi anyag-, és vitamintartalommal rendelkező táp biztosítja a szoptató koca metabolikus igényének megfelelő szinteket. A nyersanyagoknak jó minőségűeknek és ízletesnek kell lennie, ami segíti a takarmány felvételét.

10. Növényi alapú takarmánykiegészítők használata

Több tanulmány szerint a növényi alapú takarmánykiegészítők (PFA) használata növelheti a koca takarmány felvételét, továbbá pozitívan hathat a malacok teljesítményére is. Az egyik ilyen leírásban (Universidad Mayor in Chile) az szerepel, hogy 80 keresztezett fajtát (PIC male 337 x Camborough 22) vizsgáltak meg 2x40-db-os etetési kísérletben.

A vemhes kocatápot normál adagban (3 kg/nap) kapták a 15. naptól a fialás előtti 3. napig. Azt követően a választásig ad libitum szoptató kocatápot kaptak. Az említett takarmány vagy a kontrol csoporté volt (nem tartalmazott PFA-t) vagy takarmány kiegészítőként kaptak növényi alapú terméket (Digestarom®, BIOMIN).

Kimutatták, hogy bizonyos növényi alapú adalékok fokozhatják a takarmány ízletességét, ami növelheti a sertések egyedi takarmányfelvételét. (Zhong et al., 2011; Sousa, 2010). Amint az 1. számú ábrán látni, a PFA takarmány kiegészítőként adása lényegesen növelte a szoptató kocatáp felvételét. A szoptató kocatáp mennyiségének átlagos felvétele 6,41 kg volt, míg a PFA-t is fogyasztott csoportban ugyanez az érték 7,05 kg volt.

1. számú ábra: Megnövekedett szoptató kocatáp felvétel.
Forrás: BIOMIN

A megnövekedett szoptató kocatáp felvétele, valamint annak jobb emészthetősége hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a malacok a kocatejen keresztül nagyobb mennyiségben jussanak hozzá a tápanyagokhoz. Amint a 2. számú ábrán látni, mindez pozitívan hatott az alom teljesítményére, így a választási súlyok is magasabbak voltak. A PFA-val kezelt csoport malacainak választáskor mért testtömege 4,2%-kal volt magasabb, mint a kontroll csoport malacainak testtömege.

2. számú ábra: Malacok választáskor mért megnövekedett testtömege.
Forrás: BIOMIN

Az 1. számú táblázat: azokat az adatokat tartalmazza, amik a PFA-val kezelt csoport teljesítményét tükrözik.

Control PFA
Élve született malacok száma/alom
11.7 11.7
Malacok születéskor mért súlya (kg) 1.27 1.33
Születéskori alomsúly (kg) 14.93 15.52
Választott malacok száma/alom 10.5 10.7
Választáskori alomsúly (kg 61.83 65.81


1. számú táblázat: A nővényi alapú takarmányadalékok pozitív hatása a malacok teljesítményére.
Forrás: BIOMIN

Összefoglalás

Végezetül levonható az a következtetés, hogy amennyiben arra törekszünk, hogy növeljük a szoptató kocatáp felvételének mennyiségét, akkor így lehetőség nyílik mind a koca, mind a malacok teljesítményének növelésére. Amennyiben a vemhes, illetve a szoptató kocatáp is kiegészítőként PFA-t tartalmaz, növelhető a szoptató kocatáp felvétele, ami pozitívan hat a malacok választási súlyára, valamint a koca termelési paramétereire. Kétségtelen, ha odafigyelünk a koca igényeire, és törekszünk arra, hogy minél nagyobb mennyiségű szoptató kocatápot fogyasszon el, akkor ezzel egy jól jövedelmező sertéstenyésztési rendszert tudunk működtetni.

Dr. Siyeong Choi, Regional Technical Sales Manager – Swine
Lesley Nernberg, Regional Technical Sales Manager – Animal Nutrition

www2.biomin.net