Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által az állatgyógyászati készítmények és egyes anyagok maradványainak élő állatokban és állati termékekben való jelenlétéről szóló legfrissebb jelentése ismét azt bizonyítja, hogy az Európai Uniós állattenyésztők betartják az állatgyógyászati készítmények használatára vonatkozó uniós rendeletek előírásait – írja a nak.hu

húspult

Az Európai Uniós állattenyésztők betartják az állatgyógyászati készítmények használatára vonatkozó uniós rendeletek előírásait – fotó: unsplash.com

A közegészségügyre nézve az EU szigorú jogszabályi keretet határozott meg

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA), mint az EU egyik tudományos szervezete tevékenysége során a hatáskörébe tartozó szakterületeken tudományos adatokat és szakvéleményeket gyűjt, független és a tudomány mai állásának megfelelő szakvélemény nyújt az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos kérdésekben.

Mivel a nem engedélyezett anyagok, állatgyógyászati készítmény-maradékok vagy kémiai szennyező anyagok élelmiszerekben való jelenléte kockázati tényezőt jelenthet a közegészségügyre nézve az EU ezért szigorú jogszabályi keretet határozott meg:

  • az állatgyógyászati készítmények élelmiszertermelő állatokban és állati termékekben való jelenlétének monitoringozására,
  • az engedélyezett maximális határértékek ellenőrzésére,
  • valamint az állati eredetű élelmiszerekben, a takarmányokban vagy azok felületén található peszticidek maximális szermaradvány-szintjeinek és az állati eredetű termékekben lévő egyes egyéb szennyező anyagok jelenlétének vizsgálatára – írja a nak.hu.


baromfihús

Monitorozzák az állatgyógyászati készítmények élelmiszertermelő állatokban és állati termékekben való jelenlétét – fotó: unsplash.com

Melyek ezek a jogszabályok?

  • A 37/2010/EU rendelet állapítja meg az élelmiszer-termelő állatokban és állati termékekben található állatgyógyászati készítmények szermaradványainak felső határértékeit.
  • A növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található peszticidek maximális maradékanyag-határértékeiről a 396/2005/EK rendelet rendelkezik.
  • Az 1881/2006/EK bizottsági rendelet határozza meg az állati termékekben található egyes szennyező anyagok maximális határértékeit.
  • A 96/23/EK tanácsi irányelv rögzíti az élő állatokban és állati termékekben lévő egyes anyagok ─ főként állatgyógyászati készítmények ─ és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedéseket.
  • A 97/747/EK bizottsági határozat emellett meghatározza az egyes állati termékekre vonatkozó mintavételi szinteket és gyakoriságot.

Az uniós jogszabályok előírásai garantálják, hogy az állatgyógyászati készítményekkel kezelt állatokból származó, vagy a gazdálkodásban használt biocid termékeknek kitett állati eredetű élelmiszerek nem tartalmaznak olyan szermaradványokat, amelyek veszélyeztethetnék a fogyasztók egészségét.

A káros szermaradványok állati szervezetből való kiürülésének időtartamát minden új állatgyógyászati készítmény forgalomba helyezési engedélye előtt vizsgálják, az élelmiszerek forgalomba kerülése esetében pedig határidőt szabnak az antibiotikumok vagy más gyógykészítmények állati szervezetből való kiürülésének hosszára.

húsok

A vizsgálati mintákban a szermaradványok előfordulása nagyon alacsony mértékű volt – fotó: unsplash.com

A szabályozások együttesen biztosítják, hogy az élelmiszerekben nem maradhatnak kockázatot jelentő szermaradványok

Elmondható továbbá, hogy elővigyázatosságból a tényleges maximális szermaradvány-határértékek gyakran több ezerszer alacsonyabbak annál a szintnél, amely már negatív hatással lenne a fogyasztók egészségére. Ezeket a határértékeket pedig a nemzeti hatóságok szigorúan ellenőrzik a szermaradványfelügyeleti rendszereik révén, annak érdekében, hogy minden állati eredetű élelmiszer tökéletesen biztonságos legyen.

A 2021-es évben a 351 637 célzott mintából 837, azaz mindössze 0,24% minta volt nem megfelelő és ez az alacsony meg nem felelési szint volt megfigyelhető az elmúlt 12 évben is, amikor ez az érték 0,19%-0,37% között alakult (az előző 4 évben ez az érték 0,27%-0,35% között volt).

A vizsgálati mintákban a szermaradványok előfordulása nagyon alacsony mértékű volt és abban az esetben, ha határérték feletti szermaradványt találnak az élelmiszerekben az illetékes tagállami hatóságok az érintett termékeket kivonják a forgalomból, így garantálva az uniós élelmiszerek biztonságát.

Az EFSA legfrissebb jelentése egyértelműen és átfogóan bizonyítja az európai állattenyésztők elkötelezettségét az élelmiszerlánc biztonságának és a közegészség védelmének biztosítása iránt.

Az évről évre tapasztalható pozitív tendencia is azt mutatja, hogy az uniós állattenyésztők komolyan veszik az élelmiszerlánc biztonságának biztosításával kapcsolatos felelősségüket – írja a nak.hu a tájékoztatójában.