A Senit Kft. az informatikához ért, és hat éve szolgáltat már mezőgazdasági cégeknek is. Beszéljünk ennek okán most a modern informatikáról, annak is a mezőgazdaságban történő megjelenéséről.

Mi is az az informatika?

Az IT az angol Information Technology rövidítése, önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel – de különösen a számítógéppel – megvalósított információkezeléssel, azaz az információ megszerzésével, (gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik.

Ebből már arra következtetünk, hogy valamilyen szempontból már jelen is van a termelésben egyfajta informatika. Ami igaz is. Több éve telepítünk informatikai hálózatokat és irányítástechnikai megoldásokat nagyrészt állattartó telepeken. Sajnos jellemzőit tekintve, egy mezőgazdasági telep informatikai rendszere több esetben hiányosságokat mutat.

A gépészetek, vezérléstechnológiák szigetszerűen helyezkednek el, egymástól akár több kilométerre is. A gépek megfelelő működése függ a dolgozók jelenlététől és a technikai felkészültségüktől.

informatika az állattenyésztésben

Az informatika az állattenyésztők számos problémájára képes megoldást nyújtani.

Milyen problémákkal néznek szembe ma az állattenyésztő gazdák?

A versenyképesség csökkenése

A mezőgazdaságban nem beszélhetünk klasszikus versenyhelyzetről, hiszen a termelők a megtermelt árukat, terményeket a legjobb árat nyújtó kereskedőnek adják oda. Így az ő bevételük a megtermelt áruk mennyiségétől vagy a kereskedői áraktól függ. Viszont a csúcsgazdaságok térnyerése miatt – akik méretgazdságosan és technikával jobban ellátva termelnek –

a kisebb gazdaságok versenyképessége csökkenésnek indul, és vélhetően jelentős szakadék alakul ki pár éven belül.

Munkaerőhiány

A legtöbb állattartó telepen gondot okoz a megfelelő mennyiségű és minőségű munkaerő megtalálása. Sokszor a béremelések és a kiváltságok sem tudják meggyőzni a legjobb dolgozókat, hogy a telepi munkavégzés mellett döntsenek. Vannak olyan gazdálkodók, ahol a fejlődés legnagyobb gátja a nem megfelelő dolgozói gárda. Ekkor általában mindenki valamilyen alternatív megoldáshoz folyamodik.

Telepi kontroll

A mezőgazdasági termelésben a vagyonvédelmi és károkozási kockázatok is jelentősek. Mind a külső behatolás, mind a belső eltulajdonítás, valamint a „véletlenszerű károkozás” is  nem kalkulált veszteséget, profit csökkenést okoz a gazdálkodók körében.

állattartás

Nagyon nehéz fenntartani a verseyképességet egy állattartó – főleg közepes- és kis – gazdaságban.

Hogyan segít az állattenyészőnek a telephelyi informatika?

Az állattenyésztésben terjedt el az a mondás, hogy a gazda szeme hizlalja a jószágot. Tehát az a gazda lesz igazán sikeres, aki megfelelően figyel az állataira és minden körülményt megteremt számukra, hogy egészségesek és termékenyek legyenek.

Korszerű, IT alapú technológiák már lehetővé teszik a gazdálkodók számára, hogy ne csak a dolgozók szavaira, jelentésére, vagy a saját szemükre hagyatkozzanak. Hanem informatikai technológiák segítségével

az egész állományt 24 órás megfigyelés alatt tudják tartani, emellett monitorozni és automatizálni az istállótechnológiát.

A vizuális kontroll rendszerek fejlettsége lehetővé teszi akár a telepek belső védelmét, de még a szabadtartásban lévő állományok kamerás megfigyelését is. A rendszerekből származó adatok pedig a vezetőség kontroll- és döntéstámogató eszköztárát segítenék. Az említett rendszerek összefogása pedig a Termelésszinkronizáció elvén alapszik.

A Termelésszinkronizáció egy az OkosFarm által kifejlesztett elmélet, miszerint a termelés egyes elemeinek adat szintű összehangolása, a telephelyek hatékonyságának növekedéséhez vezet. Ezen elmélet mentén határozzuk meg azokat a technológiákat, amelyek a leghatékonyabban képesek kiszolgálni egy mezőgazdasági cég igényeit.

okosfarm

Miért fél a gazdálkodó az új technológiáktól?

Jelenleg a gazdálkodók számára elérhető informatikai fejlesztések száma végtelen és már lassan minden problémára található egy új megoldás. A telephelyeken található istállóautomatika és gépészetek már most egy szigetszerű elhelyezkedést követnek, és a különböző rendszerek kapcsolata kevésbé vagy egyáltalán nem megoldott. Ez nem segíti, hanem jobban leterheli a dolgozókat, hisz minden technológiát külön kell felügyelni, így pár hónapon belül már ki is esnek a mindennapos használatból.

Másik probléma, hogy a dolgozók számára a leghasznosabb technológiák nagyon bonyolultak, így lassan vagy egyáltalán nem sikerül elsajátítani azok működését. A legnagyobb probléma pedig, hogy a mezőgazdasági telephelyek nagy kiterjedése miatt, nem mindenhol megoldott a megfelelő hálózati lefedettség, így egy ilyen technológia letelepítésének legnagyobb költsége a megfelelő hálózat kialakítása.

Hogyan tehetjük elérhetővé az új technológiák alkalmazását?

Az informatikai kultúra megteremtése elterjedése az állattenyésztésben egy hosszú folyamat, de a problémák felismerése segíthet egy olyan platform létrehozásában, amely valóban használható megoldást jelent minden gazdálkodónak. Ipari termelésben már régen megjelentek az úgynevezett SCADA rendszerek, amelyek a gyárakban összefogják az összes gép és gépészeti eszköz működését és távolról megfigyelhetővé és irányíthatóvá teszik azokat.

SCADA rendszer

Ezek a központi egységek kapcsolatot teremthetnek a mezőgazdaságban is az egymástól különálló technológiák között, dolgozói szinten csak a releváns információkat jelenítik meg az arra jogosultak részére, több lépésben is csatlakoztathatók hozzá a meglévő és a legújabb megoldások is.

Tehát minden olyan problémára megoldást jelent, amely gátolja a modern informatikai rendszerek elterjedését így mind a gazdálkodók, mind a fejlesztők könnyebben megtalálhatják a közös hangot.

Mikor térül meg egy agrárinformatikai beruházás?

A technológia már létezik és elérhető áron rendelkezésre áll. Hiszen az ipari környezetben ezek az eszközök és technológiák már bizonyítottak. A legfontosabb szempont ebben a témában, hogy a beruházás csak akkor képes megfelelő időben megtérülni a mezőgazdaságban, ha az használható, érthető és hosszú távon előnyt jelent a gazdálkodók számára.

Tehát egy agroinformatikai beruházást csak megbízható szakemberekkel és stabil múltú cégekkel együtt dolgozva éri meg elkezdeni. Fontos, sőt megkerülhetetlen eleme egy sikeres agrárinformatikai beruházásnak, a jól átgondolt, és a mezőgazdaság üzemi körülményeinek megfelelően kivitelezett alap informatikai infrastruktúra megteremtése.

Érdekel a gazdaságod IT-alapú fejlesztése? Fordulj bizalommal az Okosfarm szakértőihez!