Különböző specifikus mikotoxinok megkötése, avagy adszorbeálása, egy eddig is jól ismert mikotoxin hatástalanítási módszer annak érdekében, hogy a haszonállatok egészségére gyakorolt káros hatásaikat csökkenthessük. Mivel azonban nagy számban kaphatók olyan toxinkötők, amelyek agyagásványokat (pl. bentonitot) tartalmaznak, a piacon elég nagy a bizonytalanság azon a téren, hogy az Európai Bizottság milyen állításokat ismer el.

Ez sok takarmánygyártó és haszonállattartó számára fontos, mivel összefügg a termék biztonságosságával és hatékonyságával, amelyek kihatnak a termelékenységre és a jövedelmezőségre.

Mi az, ami köthető?

Ez két szempontból is megválaszolható: egyrészt tudományos szinten, másrészt a jogi szabályozás szintjén. Kémiai szempontból, az olyan mikotoxinok, mint például az aflatoxin lapos térszerkezetet mutatnak, így azok könnyen be tudnak illeszkedni a bentonit rétegei közé úgy, mint ahogy egy szelet hús beilleszkedik két szelet kenyér közé egy szendvicsben. Ha már egyszer a mikotoxin bekerült a toxinkötő rétegei közé, akkor a két vegyület atomjai között kialakult elektromos vonzás ott is fogja tartani kötésben. A kevésbé lapos kémiai szerkezetű mikotoxinoknak – mint a deoxinivalenol (DON) vagy a zearalenon (ZEN) – a köthetősége sokkal csekélyebb. Jogszabályi oldalról az EU-ban csak az aflatoxinok köthetők!

mikotoxin

Nagy a bizonytalanság a toxinkötők piacán

Mit csinál egy jó toxinkötő?

Egy több éves projekt keretében a BIOMIN és az IFA Tulln (a világ vezető gomba és mikotoxin kutató intézete) több, mint 300 különböző anyagot tesztelt az aflatoxinok megkötésére: szerves kötőanyagokat, sejtalkotókat, alumínium-szilikátokat, aktív szenet, stb. Végül öt kulcsfontosságú tulajdonságot jelöltek meg, amely jellemző egy jó kötőanyagra:

- kötési képesség
- visszafordíthatatlanság
- specifikusság
- biztonságosság
- in vivo biomarker tanulmányok.

toxin

Az EU-ban csak az aflatoxin megkötését hagyják jóvá a jogszabályok

1. Kötési képesség

Az IFA és a BIOMIN Kutatóközpontja által kifejlesztett módszer szerint 200 g kötőanyagnak 90% feletti arányban kell megkötnie 4,000 ppb aflatoxint, pH 5 értéken. Ez egy viszonylag magas küszöbérték, hiszen a vizsgálatok szerint 30 kereskedelmi forgalomban kapható termék közül csak 3 teljesítette a fenti követelményeket. Később az EU Referencia Laboratóriuma (EURL) ezt a vizsgálati módszert vette alapul a különböző toxinkötők teszteléséhez.

2. Visszafordíthatatlanság

Nagyon fontos, hogy az aflatoxint erősen kösse az anyag, pl. a kötést követően ne engedje el, hiszen ha ismét szabaddá válik a toxin, az kihat az állatok teljesítményére.

3. Specifikusság

A specifikusság azt jelenti, hogy csak a célvegyület (aflatoxin) kerüljön megkötésre. A nem specifikus kötőanyagok minden más anyagot is megköthetnek, például a tápanyagokat, ezáltal rontják a takarmány minőségét. Ezen kívül különösen kedvezőtlen hatásuk van a takarmány-adalékanyagokra, mivel hatékonyságukat csökkenthetik.

4. Biztonságosság

Minden takarmányban és élelmiszerláncban használt kötőanyagnak állatra, emberre és a környezetre nézve biztonságosnak kell lennie. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az anyag nem lehet toxikus, illetve nem kerülhet át a húsba vagy egyéb állati eredetű termékbe.

5. In vivo biomarker tanulmányok

Legalább 2 helyen elvégzett, minimum 3 in vivo tanulmány adatait kell benyújtani, melyek statisztikailag szignifikáns eredményt mutatnak, bizonyítva egy bizonyos állatfajra vonatkozó legalacsonyabb ajánlott adagolás hatékonyságát. A hatékonyság bizonyítását a célállatfajokra vonatkozó tudományosan igazolt biomarkerek vizsgálatával kell elvégezni.

És a nyertes...

A fenti öt feltételt veszi alapul az EU a regisztrációs folyamatok során, amely által értékeli a mikotoxinok deaktiválásával kapcsolatos állításokat. A BIOMIN – IFA projekt tette lehetővé a kutatók számára egy egyedi bentonit beazonosítását, amelynek kimagasló az aflatoxinra vonatkozó kötési kapacitása. Ezt a bentonitot az EFSA tudományos szempontból kiértékelte, és meg is kapta a mikotoxinok hatástalanítására vonatkozó regisztrációját – amely a biztonságosság, hatékonyság és tisztaság bizonyítéka.

biomin

Eddig csak a BIOMIN kapta meg az EU-regisztrációt a mikotoxinok hatástalanítására alkalmas összetevőire

EU regisztráció

2009-ben az Európai Bizottság a technológiai adalékanyagok egy új funkcionális csoportját hozta létre annak érdekében, hogy biztosítsák a mikotoxinok hatástalanítására alkalmas összetevők biztonságosságát, tisztaságát és hatékonyságát. Az EU által regisztrált termékek mind az iparban, mind a különböző piacokon a minőséget tükrözik, de még az EU-n kívül is. A takarmánygyártók és haszonállattartók ezáltal bölcsebb döntést tudnak hozni annak tudatában, hogy minőségi termékeket vásárolnak. Végső soron, két hivatalos dokumentum rögzíti azokat a követelményeket, amelyek a regisztrációhoz szükségesek:

Az (EC) No 429/2008-as jogszabály, ami a regisztráció iránti kérelem elkészítésének alapjait rögzíti. A tudományos hátér iránymutatóját pedig a European Food Safety Authority (EFSA) által kiadott dokumentáció tartalmazza, amely EFSA 2012; 10(1):2528 -ként ismert.

Azok a szigorú EU követelmények, amelyek tudományosan megalapozott biomarkerekkel közvetlenül igazolják a mikotoxinok in vivo deaktiválását, szilárd és hosszú távú elkötelezettséget jelentenek a kutatás-fejlesztésben az ügyfelek szolgálatára. Mindez rengeteg in vivo és in vitro adat sokaságára épül. Eddig csak egy cég (BIOMIN) kapta meg az EU-regisztrációt a mikotoxinok hatástalanítására alkalmas összetevőire: az egyiket a bentonit-ra (Mycofix® Secure), továbbá két másik összetevőre is (FUMzyme® és Biomin® BBSH). A BIOMIN-on kívül öt további cég adta be az EU-regisztrációval kapcsolatos dokumentációját az aflatoxin-megkötésére vonatkozólag, de egyiknek sem sikerült, sőt négyen saját maguk vonták vissza a kérelmüket.

Félrevezető állítás

Bizonyos esetekben azok a cégek, amelyek toxinkötőt gyártanak, azt állítják, hogy termékük bizonyos arányban tartalmaz bentonitot vagy a termékük EU-regisztrált, anélkül, hogy a biztonságosságot és hatékonyságot igazoló vizsgálatnak alávetették volna. Mindez a takarmánygyártókat valamint az állattartókat óvatosságra inti, hiszen ezek a termékek lehet, hogy nem a megfelelő minőségű vagy mennyiségű bentonitot tartalmazzák ahhoz, hogy hatékonyan működjenek. Mindezen felül, ezek a toxinkötő gyártók számíthatnak arra, hogy az állami hatóságok ellenőrzik őket abból a szempontból, hogy a termékük rendelkezik-e a megfelelő tudományos háttérrel.

A bentonit egy természetes agyagásvány, de nagy különbségeket mutathat attól függően, honnan származik. Csak a Mycofix® terméksorban használt specifikus bentonit jutott át a teljes EFSA értékelési folyamaton, amely kiterjedt a kipróbálásokra és kísérletekre az azonosíthatóságra, biztonságosságra és hatékonyságra vonatkozóan és ezzel elnyerte a teljes regisztrációt.

A vásárlók figyelmébe

A „takarmányok mikotoxinok általi szennyeződését csökkenteni képes adalékanyagok” EU regisztrációja azért fontos, hogy a takarmánygyártók és az állattartók megbízhassanak a minőségben. A bentonit 1m558 aflatoxin kötőként való EU-regisztrációja a BIOMIN által benyújtott dokumentáción alapul és a BIOMIN-nál elérhető bentonitra vonatkozik. Mi a BIOMIN-nál bebizonyítottuk, hogy a mi bentonitunk az EFSA által pozitívnak értékelt kiterjedt dokumentáció szerint működik, valamint megfelel a hatékonyságra, szelektivitásra és biztonságosságra vonatkozó minden követelménynek.

Az olyan bentonit használata, amely nem rendelkezik a tudományos értékeléssel egy potenciális veszélyforrás, amely magában foglalja a csökkent hatékonyságot, a gyengébb takarmányminőséget, a biztonságosság kockáztatását, valamint anyagi veszteségekben is megnyilvánulhat. Tekintettel a globális állati fehérjepiac rendkívül versenyképes jellegére, a megalapozott tudományos adatok és a megfelelő engedélyezés szolgálják mind a teljesítményt (a hatékonyság miatt) mind a nyugalmat.

BIOMIN Magyarország Kft.