Tongában pl. a rövid távú célok (erdő átalakítása mezőgazdasági termőterületté) és a hosszú távú problémák (erdőpusztulás, erdőirtás) közötti konfliktusok megelőzésére nagy súlyt fektettek. Japánban az erdőirtás megállítására a fát helyettesítő termékek előállítását és a még hatékonyabb földhasználatot szorgalmazták. Számos országban az „irtás és égetés” (slash-and-burn) gyakorlatáról átálltak az „irtás és faszén-előállítás” (slash-and-char) módszerre, mely révén a gyors erdőirtást és az azt követő talajleromlást meg tudták állítani. Az iménti módszer révén nyert „bioszén” lényegében a biomasszából szenesedéssel nyert olyan „bio-faszén”, mely szerves anyaga a talajba (vissza)kerülve a szenet hosszú ideig megkötve tartja (= tárolja). A bioszén a biomassza ellenőrzött hőlebomlásával, tehát nem elégetés útján jön létre.

A fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatot folytató üzemekben alkalmazott igazolási rendszerek (PEFC, FSC) is hathatósan hozzájárulnak ahhoz, hogy az így termelt termékek iránti kereslet megnőjön. Az ilyen gazdaságokból származó faárukért természetesen a vevőknek többet kell fizetni, de ez a hosszú távú környezetvédelmi előnyök tükrében megéri. Az erdőirtás megállítása mellett a kiirtott erdők pótlására erőteljes erdősítésekhez kell  fogni. A világ számos helyén (főleg a kelet-ázsiai országokban) egyszerre tapasztalni azt az ellentmondást, ami az erdőirtásból és az erdősítésből fakad. A világ legjobban erdősült 50 országa közül 22-ben növekedett az erdőterület. Ázsia 2000 és 2005 között 1 millió h-nyi erdőfelülettel gyarapodott.

Kínában, ahol korábban kíméletlen erdőirtás folyt, a kormány minden 11 és 60 év közötti egészséges embert évi 3-5 fa ültetésére (vagy azzal egyenértékű erdei munkára) kötelezett. Azóta március 12-ét Kínában a „faültetés ünnepnapjának” tartják. A „Kínai Zöld Fal” projekt a Góbi sivatag terjedését fák telepítésével próbálja megállítani. A nagy telepítési kedv ellenére az ültetés után a fáknak csak negyede maradt életben. Összességében az országban 1970 óta 47 millió hektárral bővült az erdőállomány. Két évtizede csak 12 %-os,  napjainban már 16,55 %-os az erdősültség mértéke.

A nyugati országokban az erdőirtás megelőzésében a „Fák Napja Alapítvány”, „Az Esőerdők Megmentési Program” sokat tehet. Egyes jótékonysági akcióknak köszönhetően az esőerdők egy részét fel tudják vásárolni, megmentve ezzel azokat a kíméletlen fakitermeléstől.