EGYSÉGES KÉRELEM 2023

2023. április 20-án nyílt meg az egységes kérelem kitöltési felülete, mely a Magyar Államkincstár e-ügyintézési felületén érhető el (https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/index.xhtml). Az egységes kérelem továbbra is kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A beadási időszak június 9-ig tart. Az idei évben nem különböztetnek meg szankciómentes és szankciós benyújtási időszakot.

A támogatási rendszer több ponton is jelentős mértékben megváltozott, az alábbi összefoglalókat ajánljuk a tájékozódáshoz:

15 pontos lista az egységes kérelem változásairól!

Itt vannak az egységes kérelemhez szükséges nyilatkozatok, tájékoztatók!

EK közlemény és annak 43 melléklete

Új támogatási rendszer: 2023-ban még van lehetőség eltérni néhány szabálytól – feltételesség

Agro-ökológiai Program

traktor

Egységes kérelem beadása: június 9-ig – Fotó: Shutterstock

Aktuális pályázati lehetőségek, határidők:

Krízisbiztosítás

A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez önkéntesen csatlakozott mezőgazdasági termelő a csatlakozási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalta, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben teljesíti.

Ennek megfelelően – első alkalommal a csatlakozási kérelem benyújtásának évében, majd azt követően évente – a mezőgazdasági termelőnek adott tárgyév május 2-ától május 31-éig – a tárgyévet megelőző év tekintetében meg kell adnia az éves átlagos állatállományi létszámra vonatkozó adatokat, a mezőgazdasági jövedelem adatokat, valamint a készletnyilvántartás adatait.

Minőségrendszerhez történő csatlakozást támogató pályázati felhívás

A mezőgazdasági termelők 2023. március 1. és 2023. augusztus 31. között ismét pályázhatnak az európai uniós és a nemzeti minőségrendszerekhez történő csatlakozás kapcsán támogatásra. Újdonság, hogy az ökológiai termelésben részt vevők is benyújthatnak támogatási kérelmet. Az összefoglaló ITT, a pályázati felhívás ITT érhető el. A támogatási kérelmek benyújtására 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig van lehetőség, egy közbenső szakaszhatárral, amely május 31.

Feldolgozóipari vállalkozások támogatása

A támogatási program célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások likviditási, jövedelmezőségi és versenyképességi problémáinak kezelése, valamint a munkahelyek megőrzése az energiaköltségek (villamos energia és/vagy földgáz) támogatásával, illetve opcionálisan az energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz szükséges önerőhöz történő hozzájárulás biztosításával.

A „KKV Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023" felhívásra a regisztráció benyújtási határideje 2023. április 30. volt. Támogatás igénylése során a támogatási kérelmek a sikeres regisztráció és a jogosultság támogató általi megállapítását követően nyújthatók be, melyek befogadására a rendelkezésre álló keret kimerüléséig, de legkésőbb 2023. június 30-ig meghosszabbítva van lehetőség.

További részletek: ITT.

A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése

A felhívás célja a mezőgazdasági termelők mezőgazdasági üzemeinek gazdasági teljesítményének növelése, a szerkezet-átalakítás és a modernizáció ösztönzése, illetve a mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonyságának fokozása öntözési beruházások megvalósításával. A pályázat benyújtására 2023. október 1-ig van lehetőség.

A felhívás ITT érhető el. Következő benyújtási határidő: 2023. június 30. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni és kollektív projekt esetén is maximum 3 milliárd Ft.

öntözés

Még elérhető a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése felhívás – Fotó: Agroinform

Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

A felhívás célja önkéntes együttműködések, öntözési közösségek létrejöttének ösztönzése, illetve működésük támogatása annak érdekében, hogy tevékenységükkel az öntözéses gazdálkodást hatékonyan megszervezzék. A rendelkezésre álló vízkészlet hatékonyabb felhasználását, gazdaságosabb megtérülését eredményezheti, ha azt az öntözni kívánó gazdák közösen, együttműködve használják fel, továbbá az öntözéshez szükséges infrastruktúrát együtt hozzák létre és együtt üzemeltetik, illetve együtt teszik meg az első lépéseket a beruházások létrejöttének érdekében. A felhívás ITT érhető el. Következő benyújtási határidő: 2023. június 30.)

Fűszerpaprika-termesztők támogatása

A fűszerpaprika-termelők a 37/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a fémzárolt vetőmag költségeinek részbeni kompenzálására.

A támogatás mértéke a támogatási időszakban (2022. október 20. és 2023. április 30. között) vásárolt vagy termeltetőtől, termelői csoporttól átvett fémzárolt vetőmagot teljes egészében saját használatában lévő földterületen fűszerpaprika termesztése céljából felhasznált fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a, de kilogrammonként legfeljebb 100 000 forint.

A kérelmek beadására 2023. május 1. (9 órától) és 2023. augusztus 7. között van lehetőség.

fűszerpaprika

A fémzárolt vetőmag nettó árának 75%-a visszaigényelhető – Fotó: Shutterstock

Szőlőültetvények korszerűsítése

Fajtaváltásra, ültetvény áttelepítésére, a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítására jár a támogatás. A kifizetési kérelmeket július 1-ig lehet benyújtani. További részletek: ITT.

Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

Megjelent „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás" című (VP3-14.1.1-23) felhívás. A támogatási kérelmek benyújtására 2023. május 1. napjától 2023. május 31. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 28 milliárd Ft. Részletek: ITT.

Tanyán élők támogatása

A tanyák infrastrukturális fejlesztésének biztosítására vonatkozó pályázati felhívás tekintetében folyamatosan születnek a támogatói döntések. A konstrukció keretében a tanyákon megvalósuló háztartási léptékű villamos energia- és vízellátás kiépítését célzó, illetve szennyvízkezelési fejlesztések támogathatók. A támogatási kérelmek benyújtására a legutóbbi határidő-hosszabbítás után 2023. október 1-ig van lehetőség. A következő beadási határidők: 2023. május 8. és június 5.

További pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatos hírek

Ezekhez a mezőgazdasági biztosítási szerződésekhez jár a támogatás

1,5 milliárddal támogat 8 termelői csoportot az agrártárca

80 milliárd forintot osztottak szét 14 ezer gazdálkodónak

Plusz 300 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatásról döntött a kormány

2028-tól ismét változik az Európai Unió agrárpolitikája – érzékenyen érintheti a támogatásokat is

További pályázati felhívások: Vidékfejlesztési Program

Kövesd a Pályázatok rovatot az Agroinformon!

Indexkép: Pixabay