A haltelepítések szabályossága az őshonos halállomány védelmében kiemelten fontos. Számos idegenhonos halfaj tudatos telepítés következtében kerülhetett be a természetes vizeinkbe, ahol gyors elszaporodásuk révén a honos növény- és halfajok sokféleségét (biodiverzitást) veszélyeztetik, ráadásul az őshonos halfajok kiszorításával már több élőhely elszegényedését okozták.

A további károk megelőzése érdekében több mint 50 helyszíni ellenőrzést tartott a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami Halőri Szolgálata (ÁHSZ) idén tavasszal. A hatóság 5 esetben indított eljárást, 2 alkalommal tiltotta meg a kihelyezendő hal telepítését és 15 esetben jelenleg is tart a vizsgálat. A kiszabott halgazdálkodási bírság több mint 3 millió forint.

Ponty

Ponty – Fotó: pixabay.com

Magyarország halgazdálkodási vízterületeinek halállománya nemzeti kincs, természeti érték és gazdasági erőforrás, amelynek természetes megújulását elő kell segíteni, hasznosítását a fenntarthatóság elve alapján kell megtervezni és megvalósítani.

A Nébih a közleményében felhívja a halgazdálkodásra jogosultak figyelmét, hogy Magyarországon a hatályos jogszabályok értelmében minden tervezett haltelepítést kötelező bejelenteni a halgazdálkodási hatóságnak és a horgászszövetségnek legalább 3 nappal a telepítés napját megelőzően. A ténylegesen kihelyezett halmennyiségekről pedig a telepítés napját követő 8 napon belül realizációs jelentésben kell beszámolni.

A bejelentési kötelezettség szabályainak megsértése esetén 50.000-100.000 forintig terjedő halgazdálkodási bírság szabható ki. Ha a haltelepítés halgazdálkodási jogosultság és/vagy halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási terv hiányában történik, akkor 500.000-5.000.000 forintig terjedő halgazdálkodási bírság a várható büntetés. Ugyanez a tétel vonatkozik az idegenhonos halfajok halgazdálkodási hatósági engedély nélküli telepítése esetén is.