Bárki vehet tanyát, ám nem válik bárkiből valódi gazda... Ahogyan mondani szokták, erre "születni kell", de hogy miért is, az mindjárt kiderül.


Összegyűjtöttünk 8 olyan tulajdonságot, amelyek összességével rendelkeznie kell azoknak, akik valódi sikeres gazdák – a föld bármely részén is éljenek.

Íme tehát az a sok jó tulajdonság, amiben a termelők a legjobbak a Földön.

1. Türelem:

A gazdák a legtürelmesebb emberek a világon. Miért mondjuk ezt? Türelmesnek kell lenniük a növénytermesztés és az állattenyésztés során, türelemre van szükség, ha valami elromlik és nem érkezik meg időben az alkatrész – és legfőképpen türelemre van szükség az időjárás viszontagságaival szemben, hiszen ezen nem lehet változtatni, csak alkalmazkodni lehet... Ki más lenne képes hónapokig, vagy akár évekig várni a munkája eredményére a vetéstől vagy telepítéstől az aratásig vagy a szüretig... Ráadásul a munka gyümölcse nem mindig azt az eredményt adja, amilyen nagy erőfeszítéssel megdolgozott érte a gazda, hiszen sok külső tényező fenyegeti a termést. Bárhogyan is záruljon az év, a gazda újult erővel kezdi tavasszal újra a munkát... türelem a gazdaságban

Ha valami nem úgy sikerül, ahogy szerettük volna, akkor türelmesnek kell lennünk... – fotó: Rigo Foto

2. Optimizmus:

Ha a gazda nem volna optimista, talán el sem tudná látni a feladatait... Egy-egy aszály vagy jégverés után, vagy akár az állatok elhullását követően csak abban bízhat a termelő, hogy jövőre, az év második felében, a jövő hónapban vagy akár holnap jobbra fordul minden... A mezőgazdasági termelők jobban tudják, mint bárki más, hogy önmaguk és családjuk számára az egyetlen lehetőség az optimizmus és derűlátás.

mezőgazdaság- optimizmus

A gazda mindent meg tud csinálni, amiben hisz... – fotó: fw.co.uk

3. Anyatermészet tisztelete és szeretete:

Egy ősi és minden felett álló erő, aminek hatásaival számolni kell, együtt kell élni kiszolgáltatva: nem más ez, mint az anyatermészet szeszélyes változása. Ám a vérbeli gazda ezt nem így látja, hanem szereti, csodálja és tiszteli az természet minden megnyilvánulását, önmaga is a természet részeként éli mindennapjait. A gazda számára a boldogságot jelenti a természetben végzett munka.gazdaság, marha

Az állattartás sem könnyű műfaj... – fotó: fw.co.uk

4. Kockázatvállalás:

Ki kell mondanunk, hogy a mag, amibe a gazda a pénzét fekteti, évezredek óta talán az emberiség legkomolyabb kockázatvállalása. A növénytermesztésbe vagy az állatállomány gyarapításába forgatott pénz vagy megtérül vagy nem, – igaz, hogy ebben nagy szerepe van a gazda lelkiismeretes munkájának és a tudásának, de akkor is kockázatosabb feladat, mint sok más vállalkozás.

5. Bölcsesség és tudás:

Egy könyv sem tartalmazza mindazt a tudást, amivel egy gazdának rendelkeznie kell. Hiába tanul valaki egy életen át a mezőgazdaságról, ha hiányzik az ősöktől kapott tapasztalat, vagy a gyakorlat, amelyet hosszú évek alatt sajátít el az ember. Kell a változó időjáráshoz való alkalmazkodás, az új technológiák iránti érdeklődés és befogadóképesség, amelyek összességét intelligenciával és bölcsességgel jellemezzük. A gazdáknak fel kell ismerniük életük során, hogy holtig kell tanulni ebben az életformában és alázattal kell fordulni a természet kihívásai felé.

6. A termőföld ismerete:

Ki tudna többet a termőföldről, mint maga a földműves? A gazda számára a föld jelent mindent: A termelés alapját, a megélhetést, a munkahelyet, azt a szeletet a világban, ahol otthon érzi magát, amit szeret megmunkálni. A művelésre fogható földterületet nem tudjuk a végtelenségig növelni, ezért úgy kell rajta gazdálkodnunk, hogy még unokáink számára is egy fenntartható megélhetési formát hagyjunk hátra a termőföldjeink formájában. Mindezt jól tudja a gazda, hiszen minden a földhöz köti, gyermekkori emlékeitől a jövő tervein át...

természet és föld

Az ember csodálatos dolgokra képes a természettel összhangban... – fotó: fw.co.uk

7. Takarékosság:

A gazdálkodóknak kell a legtöbbet takarékoskodniuk arra az esetre, ha a gazdasági évben káresemény miatt jövedelem nélkül maradnának. Az önuralom és előrelátó gondolkodás nélkülözhetetlen ebben a szakmában.

8. Kemény munka:

A gazdák lételeme a kemény és fáradhatatlan munka. Hiába áll mögöttük egy kevésbé sikeres év, nem csüggedhetnek és nem állhatnak meg, hiszen tudják, hogyha nem dolgoznak, akkor éhen hal a családjuk- és kitekintve a világba, – bizony a Föld teljes lakossága is...

ünnepnep vagy éjjel - mindegy

Ha munka van, akkor nincsen ünnepnap, sem éjjel... csak a munka! – fotó: Luke Barker

Az új év beköszöntével ideje megvizsgálni, hogy nekünk, gazdálkodóknak ezek közül a tulajdonságok közül melyek a legerősebb erényeink és melyek azok, amiken a jövő évben még tovább javíthatunk...

Az Agroinform.hu munkatársai és szerkesztőségünk gazdálkodói nevében is boldogságban, békében, eredményekben, sikerekben, egészségben, jó kedvben, termésben, szaporulatban gazdag új évet kívánunk olvasóink és partnereink számára!

Van még olyan jó tulajdonság, amit kifelejtettünk volna? Írja meg véleményét a cikkel kapcsolatosan a szerkesztoseg@agroinform.hu e-mail címre, vagy a cikk alá kommentben!

Kapcsolódjon be aktuális fórum témáink érdekes beszélgetéseibe IDE KATTINTVA.