Az adózási szabályok változásáról néhány héttel ezelőtt írtunk, hiszen fontos részletek jelentek meg a Magyar Közlönyben az extraprofitadóhoz kapcsolódóan. Lényeges változás, hogy megnövekednek az alkalmi munka közterhei.

Most a Könyveléscentrum.hu foglalta össze, hogy milyen szabályok vonatkoznak pontosan az alkalmi munkára (egyszerűsített foglalkoztatás).

Az alkalmi munka minimális összege 2022-ben: az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként (vagy teljesítménybérként) legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár a munkavállalónak.

Jelenleg

  • a kötelező legkisebb munkabér: 200 000 forint,
  • a garantál bérminimum: 260 000 forint.

Az alkalmi munka egy bizonyos határig adómentes: természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, ha az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy – ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár – a garantált bérminimum napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát.


Megduplázódnak az alkalmi munkát érintő közterhek

2022. június 30-ig ezek a közterhek érvényesek mezőgazdasági idénymunka és általános alkalmi munka (pl. építkezéseken) esetén:

  • mezőgazdasági idénymunka: 500 Ft/fő/nap
  • általános alkalmi munka: 1000 Ft/fő/nap

Mezőgazdasági idénymunka esetén 2022. július 1-től 1000 forint (a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka), általános alkalmi munka esetén pedig 2000 forint (a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka).

Mezőgazdasági idénymunka: a növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a termelő, termelői csoport, termelői szervezet, illetve ezek társulása által a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatása, csomagolása - a továbbfeldolgozás kivételével - feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

Vonatkozó jogszabály:

2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról (Efo tv.)

Vonatkozó kormányrendelet:

A Kormány 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelete az extraprofitadókról

Indexkép: Shutterstock