Az új agrártámogatási ciklusban az eddigieknél is több lehetőséggel segíti ezt a folyamatot a kormány. A megújuló közvetlen támogatási rendszerben például felértékelődik a fiatal gazdák számára az alaptámogatáson felül kifizethető támogatási konstrukció, amivel akár meg is duplázható az alaptámogatás összege.

Dr. Feldman Zsoltot, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkárát a MAGOSZ március 16-i Ifjú Gazda Kongresszusán kérdeztük a lehetőségekről.

gazda

Felértékelődik a fiatal gazdák számára az alaptámogatáson felül kifizethető támogatási konstrukció, amivel akár meg is duplázható az alaptámogatás összege – fotó: pixabay.com

A 2023-ban elindult új Közös Agrárpolitika magyar Stratégiai tervében számos olyan újdonság, többletforrás szerepel, amely a fiatal, akár most induló gazdálkodókat segíti. Melyek a legfontosabb tudnivalók?

– Valóban, a Közös Agrárpolitika hazai Stratégiájának célrendszere alapján számos intézkedés szolgálja közvetlenül a mezőgazdasági pálya vonzóvá tételét a fiatal mezőgazdasági termelők, sőt egyben az új mezőgazdasági termelők számára is. A fiatal gazdák ügye különösen fontos, hiszen a vidék és az agrárium jövője múlik azon, hogy hányan választják a gazdálkodói hivatást a fiatal generáció tagjai közül. Arra mindenképpen érdemes odafigyelniük a gazdálkodást most kezdőknek, hogy a megújuló közvetlen támogatási rendszerben felértékelődik a fiatal gazdák számára az alaptámogatáson felül kifizethető támogatási konstrukció. Ennek becsült értéke 157 euró/hektár, de a támogatás tényleges fajlagos értéke a jogosult területek függvényében ettől természetesen eltérhet, de 78 euró alá és 236 euró fölé nem tud változni Lényegében a fiatal gazdák képesek lesznek megduplázni ennek köszönhetően a kapható alaptámogatás értékét.

A másik nagyon fontos elem a 2027-ig tartó stratégiai tervünkben, hogy jelentős mértékben több eszközt állítunk be a generációváltás ösztönzésére. Egyik oldalról szeretnénk a fiatal gazdálkodók számára egy olyan kombinált, induló működési támogatást adni, amelyhez beruházási támogatási konstrukciót kapcsolunk. Ezzel szeretnénk ösztönözni, hogy fejlesztéseket is valósítsanak meg a hosszú távú talpon maradás és a sikeres és fenntartható tevékenység érdekében. Így a „Fiatal mezőgazdasági termelők beruházásai" pályázatot az induló támogatásokhoz kapcsolódva hirdetjük majd meg azzal a céllal, hogy fokozzuk a fiatal mezőgazdasági termelők által vezetett üzemek versenyképességét, hozzáadottérték termelését, támogatva az új innovatív termesztési, tenyésztési és termelési technológiák elterjedését. Az egy projektre igényelhető maximális támogatási összeg 1 millió euró lesz.


Milyen pozitív változásokat hozhat az év elején életbe lépett gazdaságátadási törvény?

– Az elmúlt évtizedekben sajnálatos módon a legtöbb gazdálkodó aktív időszakának végéhez érve érdemben nem rendezte a gazdasága viszonyait, és ez sokszor olyan következményekkel járt, hogy ellehetetlenült a gazdaság finanszírozása, mely emellett adott esetben komoly terheket rótt a családra is. Annak a típusú előregondolkodásnak és tudatosságnak, mely az időben cselekvést, a gondoskodó felelősséget jelenti első sorban, egyelőre még nincs kellő kultúrája a magyar agráriumban. Ezért teremtettük meg a gazdaságátadási szerződés lehetőségét, melynek segítségével tudatosan lehet kezelni az átadással járó összes olyan adminisztrációs nehézséget (kötelezettségek, hitelek, támogatási jogosultságok, földek, vagyonelemek átírása), amit igen nehéz lenne egyik pillanatról a másikra megvalósítani. A korábbiaknál sokkal olajozottabban zajlik ennek köszönhetően a gazdaság-átadás, mely folyamatnak a szerződés adja az átlátható és tervezhető kereteit.

A szerződésen túl anyagilag is támogatják a gördülékeny gazdaságátadást?

– Fontos, hogy a 2023 januárjában elindult gazdaságátadási törvényhez kapcsolódóan olyan pályázati konstrukciók várhatóak, amelyek pénzügyi ösztönzést kínálnak azok számára, akik át akarják adni a gazdaságukat, sőt azok számára is, akik tőlük át kívánják venni azt. Az átadó akár 50-70 ezer, a fogadó fiatal gazda pedig 40-100 ezer euró vissza nem térítendő támogatásban részesülhet üzemmérettől függően, ha a pályázók megfelelnek a rögzített feltételeknek. A lehetőséghez azonban több kötelezettség is társul, hiszen azt szeretnénk elérni, hogy a forrás felhasználása általánosan is hozzájáruljon a magyar vidék és a magyar agrárium megújulásához. Ez a támogatási forma a gazdaságátadás esetében megélhetési biztonságot és bevételt kínál az idősebbeknek, illetve megfelelő forrást biztosít a gazdaságot átvevők számára egyaránt. A beruházási és egyéb támogatásokhoz 2023 első félévében készül el az új eljárásrend, a pályázati felhívások kidolgozása pedig 2023 második félévében kezdődik.

gazda

Az átadó akár 50-70 ezer, a fogadó fiatal gazda pedig 40-100 ezer euró vissza nem térítendő támogatásban részesülhet üzemmérettől függően, ha a pályázók megfelelnek a rögzített feltételeknek – fotó: pixabay.com

Lesznek esetleg olyan újdonságok az új konstrukcióban, amire különösen ügyelniük kell a fiatal gazdáknak?

– A területalapú támogatásoknál az uniós elvárások miatt a „40 évesnél legyünk fiatalabbak" alapszabályon túl oda kell figyelni arra is, hogy akik őstermelői családi gazdaságok tagjai, meghatározott feltételekkel fognak tudni részt venni ebben. Ezzel kapcsolatban részletes tájékoztató anyagokat készítettünk, amelyek segítségével mindenki fel tudja mérni és el tudja magát helyezni ezen a támogatási térképen. Náluk ugyanis figyelemmel kell lenni arra, hogy igazolni tudják az egységes kérelem benyújtásakor, hogy korábban nem voltak annak az adott gazdaságnak a vezetői vagy döntéshozói.

Mindenképpen a fiatal generáció javát szolgálja előremutató módon, hogy nemcsak egy átalány jellegű induló támogatást nyújtunk számukra, hanem össze szeretnénk azt kötni egy fejlesztési kötelezettséggel. Ehhez kiemelt támogatást adnánk 80 százalékos támogatási intenzitással, amihez önerőként még az induló átalány 40 ezer eurós támogatást is fel tudja használni. A lényeg, hogy úgy fejlesszen, ami a gazdálkodása eredményességéhez érdemben hozzájárulhat majd.

A megfelelő támogatásokkal kapcsolatos informálódás érdekében az érintetteknek folyamatosan tájékozódniuk kell. Ehhez nyújt segítséget az Agrárminisztérium új, tematikus KAP honlapja, amely a kap.mnvh.eu/ címen érhető el. Itt elolvasható, illetve letölthető többek között az agrárkamarával közösen megjelentetett kiadványunk is a témában.

Milyen további újdonságok szerepelnek még a Stratégiai Tervben?

– Az induló vidéki vállalkozások számára is szeretnénk egy eddig nem létező, új támogatási konstrukciót indítani, amely alapvetően a 10 ezer fő feletti településeken, nem mezőgazdasági, hanem más, szélesebb körű gazdasági tevékenységhez nyújtana indulási támogatást, pályázat keretében.

A fentieket összefoglalva látható, hogy több pilléren nyugszik az új támogatási rendszerben a generációs megújulás pénzügyi ösztönzése. Nagyon bizakodóak vagyunk, hogy ezzel a gazdaságátadás folyamatát olyan strukturált, irányított keretek között tudhatjuk az elkövetkező években, amelyek segítségével a lehető leggyorsabb és pénzügyileg is a leginkább biztonságos lebonyolítást tesszük lehetővé.

traktor

A gazdaságátadási szerződés segítségével tudatosan lehet kezelni az átadással járó adminisztrációs nehézségeket – fotó: pixabay.com

Gazdaságátvevők induló támogatása (50 év alattiak) (RD06): 60,3 millió euró (2024

Támogatás mértéke:

 • Üzemméret szerint:
  • 10.000-50.000 EUR STÉ között 40.000 EUR;
  • 50.000-100.000 EUR STÉ között 70.000 EUR;
  • 100.000 EUR STÉ fölött 100.000 EUR
 • Mezőgazdasági árbevétel szerint:
  • 10.000-50.000 EUR mezőgazdasági árbevétel között 40.000 EUR;
  • 50.000-100.000 EUR mezőgazdasági árbevétel között 70.000 EUR;
  • 100.000 EUR mezőgazdasági árbevétel fölött 100.000 EUR

Gazdaságátadó támogatása együttműködésben
(RD07) I.

A gazdaságátadás költségeinek fedezetére szolgáló, átalány jellegű támogatás.

Támogatás mértéke:

 • 10.000 – 50.000 EUR STÉ átadott gazdaságméret között 50.000 EUR
 • 50.000 – 100.000 EUR STÉ átadott gazdaságméret között 60.000 EUR
 • 100.000 EUR STÉ fölött átadott gazdaságméret 70.000 EUR

Szerző: Tót Krisztina