Kárenyhítő juttatás iránti kérelmet idén a gazdálkodók 2023. november 30. napjáig nyújthatnak be, kizárólag a Magyar Államkincstár (Kincstár) MKR (Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer) elektronikus kérelembenyújtó felületén.

A 2023. évre vonatkozó kárenyhítő juttatás iránti kérelmek az alábbi útvonalon érhetőek el:

Elektronikus kérelemkezelés → Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer → MKR Mezőgazdasági termelők bizonylatai 2024 → MKR2320 Kárenyhítő juttatás iránti kérelem 2023.

A kérelem benyújtásáról, amelyben egyébként a falugazdászok is segítséget nyújtanak, ide kattintva érhető el részletesebb tájékoztatás.

A kárenyhítő juttatás iránti kérelem kitöltéséhez elérhetőek a 2018-2023. kárenyhítési években alkalmazandó referenciaárak és átlaghozam-adatok. További részletek korábbi cikkünkben, ITT érhetőek el.

Fontos! A biztosítással rendelkező gazdálkodók esetében idei évtől új előírások léptek hatályba.

A mezőgazdasági termelő a neki járó kárenyhítő juttatás (amely legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet) felére jogosult, amennyiben a kárenyhítési évben a hozamcsökkenést kiváltó káresemény bekövetkezte előtt nem köt az üzemi szintű referencia hozamértékének legalább felére kiterjedően az adott növénykultúrára jellemző, aszály, belvíz, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy vagy vihar miatt bekövetkező káreseményre kiterjedő mezőgazdasági biztosítást, és a biztosítás nem díjrendezett. Ha a mezőgazdasági termelő rendelkezik mezőgazdasági biztosítási szerződéssel, akkor annak adatait a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben fel kell tüntetni.


Amennyiben a biztosítást olyan konstrukcióban kötötték meg, amelynek díjához támogatás is igénybe vehető, akkor a szerződés adatait a piaci biztosító már megküldte a Kincstár részére, így a szerződés adatait a kárenyhítő juttatás iránti kérelem elektronikus bizonylata automatikusan megjeleníti.

Ha a mezőgazdasági biztosítási szerződésben a szerződő fél a mezőgazdasági termelő (azaz nem integrátori szerződésről van szó) és a szerződést díjtámogatott konstrukcióban kötötték meg, a termelőnek csak a biztosítási szerződés ajánlati nyomtatványát és a kötvényt kell csatolnia a kérelemhez.

Hirdetés

A mezőgazdasági pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatban érdemes naprakész tudásra szert tenni, segítünk! Legyen szó pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlen támogatásokról vagy beruházási pályázatokról, kifizetődik a tájékozottság, csekkoljon be hozzánk, és ne maradjon le semmiről!

Minden esetben, ha a mezőgazdasági biztosítási szerződésben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő, vagyis integrátori szerződésről van szó, a termelőnek egyrészt a biztosítási dokumentumot, azaz a szerződő fél (integrátor) vagy a biztosító által a biztosítási szerződés adatairól kiállított igazolást, továbbá a szerződő fél (integrátor) által kiállított díjrendezettséget igazoló dokumentumot kell csatolnia a kérelméhez. A szerződéskötés dátumát a csatolt díjrendezettség dokumentumban szereplő szerződéskötés dátummal megegyezően kell feltüntetni a kérelembenyújtó felületen.

Már csak néhány nap maradt a kárenyhítő juttatás iránti kérelmek benyújtására, a határidő november 30. – Fotó: Shutterstock

Azon hagyományos (nem díjtámogatott) biztosításoknál, amelyek nem integrátori szerződésen keresztül jöttek létre, a mezőgazdasági termelőnek a biztosítási dokumentumot (kötvényt és ajánlatot), továbbá a biztosító által kiállított díjrendezettséget igazoló dokumentumot kell csatolnia a kérelméhez.

Kárenyhítő juttatás kizárólag az elfogadott kárbejelentéssel rendelkező növénykultúrákra adható. Azok a növénykultúrák, amelyekre a 2023. kárenyhítési évben nem volt elfogadott kárbejelentése a termelőnek, nem lesznek láthatóak az elektronikus kérelemben.

Abban az esetben, ha az ügyfél rendelkezik kárbejelentéssel, de arra még nem érkezett döntés az agrárkár-megállapító szerv részéről, a növénykultúra megjelenik a felületen, azonban a káros sor 0 ha területtel lesz látható.

Ha a kárbejelentésre még nem hozott döntést az agrárkár-megállapító szerv, akkor a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtása előtt javasolt megvárni azt – figyelemmel természetesen a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtási határidejére!

Legkésőbb 2023. november 30. napján mindenképpen be kell nyújtani a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet, mert ez a benyújtási határidő jogvesztő. Ebből kifolyólag a Kincstár kéri, akkor is nyújtsák be a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket november 30. napjáig, ha az agrárkár-megállapító szerv által elutasított kárbejelentésre vonatkozó jogorvoslati eljárás esetleg még folyamatban van.

A benyújtási határidőt követően kizárólag a kárenyhítő juttatás összegének a csökkentésére irányuló módosítási kérelem nyújtható be. Fontos megjegyezni, hogy a Kincstár és az agrárkár-megállapító szerv eljárásában hiánypótlásra és utólagos iratpótlásra nincs lehetőség!

A Kincstár a kárenyhítő juttatás iránti kérelmekről legkésőbb 2024. március végéig dönt, valamint teljesíti a kifizetéseket.

Forrás: Magyar Államkincstár