Az Agrisk agrárbiztosítási portál a Kárenyhítési rendszer alaposabb megismerésére és megértésére indít új szolgáltatást Kárenyhítési Akadémia néven, ugyanis a tapasztalatok szerint a káresemények bejelentésekor a gazdálkodók nem, vagy csak nagyon felületesen ismerik a rendszert. Ehhez szaktanácsadókat és kárenyhítési ügyeket feldolgozó szakembereket integrál a rendszerbe, hogy a gazdák testközelből kaphassanak információt arról, hogy milyen kötelezettségei és lehetőségei vannak a kockázatközösségben, amiben automatikusan is részt vesznek.

Sokan az alapokkal sincsenek tisztában, miként a gazdálkodó kárenyhítő juttatásra akkor jogosult, ha:

• a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás igénylésekor is a használatában volt,

• a használatában levő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt a területileg illetékes kormányhivatalhoz bejelentette,

• az érintett növénykultúrában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést okozó elemi kár, valamint a káresemény következtében a károsodott növénykultúra vonatkozásában 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés következik be, és ezekről a kormányhivatal határozatot állított ki,

• a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig határidőben és maradéktalanul megfizette a kincstár által megadott számlaszámra.

kárenyhítés

Az Agrisk kárenyhítési szakemberei minden olyan lényeges információt és fogást átadnak a csatlakozóknak ellenszolgáltatás nélkül, amik abban segítenek a szaktanácsadó kollégáknak, hogy megfelelő kárenyhítési igényeket adhassanak be a gazdáiknak és azt megfelelő biztosítással kombinálják szükség szerint.

A kárenyhítés adminisztrációját ki is lehet szervezni az Agrisk szakértőinek, ha éppen erre van szükség, így a gazdák közvetlen igényeikkel is megkereshetik a céget.

Természetesen, az Agrisk 50 éves agrárbiztosítások területén szerzett tapasztalata támogatja a 2. pillér integrálását, azt, hogy mindenki a rendszerhez és a saját kockázatkezelési igényeihez igazodva köthessen a rendszer részeként növénybiztosítást.

A cél az, hogy a termelő ne a kár bekövetkezte után tudja meg azt, hogy hogyan tudta volna mérsékelni az időjárási kockázatot. A most következő téli időszak pedig kiváló lehetőséget biztosít mindenkinek arra, hogy kárenyhítésben jártas szakemberrel beszélje meg az opciókat.

ÉRDEKEL>>

Szerző: Surmann Árpád, agrárbiztosítási szakértő, Agrisk.hu