Legfeljebb 2,8 millió forintot vehet igénybe évente egy gazdálkodó. A kérelmet szeptember 15-től november 30-ig lehet benyújtani. A támogatást az az állattartó veheti igénybe, aki juh- vagy kecsketenyészet tartója, szerepel a Tenyészet Információs Rendszerben, eleget tesz a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló kapcsolódó rendelet előírásainak és  legalább 10 db állattal rendelkezik.

A kérelmet idén szeptember 15. és november 30. között lehet beadni. 2012-től évente február 1. és február 28., valamint augusztus 1. és augusztus 31. közötti időszakban lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített és a honlapján közzétett formanyomtatványon a kérvényt. Egy benyújtási időszakban benyújtott több kérelem esetén a legkorábbi postára adási idejű kérelmet fogadják el. Az ügyfél a kérelembenyújtási időszak kezdete előtt, de legkorábban a kérelem benyújtásának évét megelőző naptári évben megrendelt és legyártott, még nem támogatott elektronikus jelölőeszközök után jogosult támogatást igényelni.

Az öt éves támogatási időszak alatt egy állat egyedi jelölését egyszer segítik. Ha az elektronikus egyedi jelölőeszköz elveszett vagy károsodott, pótlására legfeljebb két alkalommal vehető igénybe támogatás.