A Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (MGI) a gépüzemeltetés adatainak alakulását egyes nagyobb gazdaságokban kíséri figyelemmel, és a tényszámokból kiindulva, a várható árakkal, bérekkel, valamint egyéb költségekkel számolva minden évben kidolgozza és közreadja a mezőgazdaságban használatos erő- és munkagépek (gépcsoportok, munkaműveletek) adott évre vonatkozó fajlagos teljesítéseit és üzemeltetési költségeit.

E munkára azért van szükség, mert a termelőknek, illetve általában a mezőgazdasággal foglalkozóknak a helyes döntéseikhez ismerniük kell, hogy a különböző gépféleségek milyen önköltséggel dolgoznak, hogy az adott körülmények között az ökonómiailag legmegfelelőbbet választhassák. Az értékelés és az ellenőrzés azonban napjainkban már egyre nehezebb, mert a mezőgazdasági gépeket forgalmazók sokkal több géptípust kínálnak, és a gazdaságokban is jóval többféle gép üzemel, mint korábban.


Ezért az MGI által kidolgozott átlagosnak tekinthető „irányszámok” segíthetik a gyakorlatban ténylegesen felmerülő munkavégzés költségének, illetve ellenértékének kiszámítását, a technológiai tervezést, az ésszerűbb gépkiválasztást, módot adnak a gépek üzemeltetési költségének elemzéséhez, valamint segítséget nyújtanak a különböző költségkalkulációkhoz, a szolgáltatási díjak kialakításához és ellenőrzéséhez.

A gazdálkodóknak a gépüzemeltetés költségét a saját gépeiknél is figyelni kell, hogy a túlzott költséggel üzemelőket időben lecserélhessék, helyettük másikat vásárolva, vagy bérmunkát alkalmazva, illetve a többi gépet hatékonyabban működtetve csökkenteni tudják a termelés gépi munka költségét. Az egyes erő- és munkagépek ugyanis a különböző munkaműveletekben és a változó körülmények között eltérő önköltséggel dolgoznak. Bizonyos esetekben a speciális gépek, míg máskor az univerzális gépek használata a kedvezőbb, és a nagyobb teljesítményű gépekkel végzett munka általában olcsóbb, mint a kisebb teljesítményűeké. Lényeges továbbá az is, hogy a kisebb táblák művelése fajlagosan sokkal többe kerül, mint a nagyobb tábláké.

1. táblázat: Erőgépek átlagos ára, teljesítése és üzemeltetési költsége (Áfa nélkül)

Erőgép-csoport és kW teljesítmény
Gépár
Teljesítés Hajtóanyag Kenőanyag Alapbér Ft/nha Teljes üzemel-tetési költs. Ft/mh.
Átl.mot.telj.kW műszakóra/év kapacitás kihaszn. közvet-len költsé-gek teljes üzemel-tetési költség
EFt/ EFt/ nha/ nha/ kg/ kg/
kW db* % mh év nha nha Ft/mh
Traktorok
21-  40 30 195,6 5869 1500 24 0,274 410 9,20 0,506 950 12190 13088 3581
41-  75 58 155,8 9035 1600 27 0,595 952 8,80 0,396 1007 8438 9053 5388
76-100 88 199,6 17561 1700 31 1,037 1762 8,48 0,297 1066 6901 7437 7710
101-150 125 234,5 29308 1800 35 1,663 2993 8,24 0,206 1131 5979 6459 10739
151-200 175 234,2 40985 1900 38 2,527 4801 8,00 0,160 1198 5284 5708 14424
201-250 225 228,3 51369 2000 40 3,420 6840 7,76 0,116 1270 4814 5195 17769
251-300 275 222,4 61163 2100 41 4,285 8998 7,53 0,090 1347 4500 4853 20795
301-350 325 216,5 70368 2200 42 5,187 11412 7,30 0,080 1429 4253 4583 23775
351-400 375 210,6 78983 2250 43 6,128 13787 7,10 0,071 1514 4061 4375 26806
401-450 425 204,7 87009 2300 44 7,106 16344 7,00 0,070 1605 3936 4236 30104
Gabona arató-cséplő gép
76-100 88 265,2 23336 550 30 1,003 552 8,64 0,346 1198 12131 13432 13476
101-150 125 265,2 33147 575 31 1,473 847 8,40 0,252 1270 10731 11907 17533
151-200 175 265,2 46406 600 32 2,128 1277 8,16 0,220 1347 9591 10662 22689
201-250 225 265,2 59665 625 33 2,822 1763 8,00 0,200 1429 8739 9725 27441
251-300 275 265,2 72924 650 34 3,553 2310 7,74 0,178 1514 8057 8972 31878
301-350 325 265,2 86183 675 35 4,323 2918 7,49 0,157 1605 7493 8346 36076
351-400 375 265,2 99442 700 36 5,130 3591 7,27 0,145 1702 7000 7798 40005
401-450 425 265,2 112701 725 37 5,976 4332 7,07 0,134 1804 6624 7377 44083
Magajáró rakodók
21-  40 30 470,4 14113 1600 25 0,285 456 9,20 0,644 1066 15864 17212 4906
41-  75 58 450,5 26130 1700 26 0,573 974 8,80 0,528 1131 12337 13425 7694
76-100 88 430,6 37893 1800 27 0,903 1625 8,56 0,428 1198 10799 11749 10608
101-150 125 410,7 51337 1900 28 1,330 2527 8,40 0,378 1270 9854 10706 14240
151-200 175 390,8 68387 2000 29 1,929 3857 8,23 0,329 1347 9103 9875 19045
Magajáró betakarítók
Kaszálók:
41-  75 58 291,7 16916 500 28 0,617 309 8,40 0,378 1131 14816 16451 10152
201-250 225 291,7 65621 600 30 2,565 1539 7,76 0,186 1429 9600 10762 27606
Szecskázók:
151-200 175 219,2 38352 550 29 1,929 1061 8,00 0,216 1347 13829 15136 29191
201-250 225 212,1 47727 575 30 2,565 1475 7,84 0,196 1429 12733 13923 35714
251-300 275 205,1 56398 600 31 3,240 1944 7,76 0,178 1514 11783 12872 41699
301-350 325 198,1 64366 625 32 3,952 2470 7,66 0,161 1605 10859 11852 46839
351-400 375 191,0 71631 650 33 4,703 3057 7,58 0,144 1702 10036 10944 51466
401-450 425 184,0 78192 675 34 5,491 3707 7,50 0,135 1804 9430 10270 56393
451-500 475 176,9 84049 700 35 6,318 4422 7,43 0,126 1909 8942 9725 61437
501-550 525 169,9 89203 725 36 7,182 5207 7,36 0,118 2023 8535 9267 66555
551-600 575 162,9 93654 750 37 8,085 6064 7,29 0,109 2145 8175 8862 71650
Egyéb magajáró betakarítók:
21-  40 30 291,7 8750 400 24 0,274 109 8,64 0,518 1066 20692 23024 6300
41-  75 58 291,7 16916 450 25 0,551 248 8,40 0,420 1131 16190 18097 9972
76-100 88 291,7 25665 500 26 0,869 435 8,20 0,328 1198 13781 15418 13406
101-150 125 291,7 36456 525 27 1,283 673 8,00 0,256 1270 12178 13653 17510
151-200 175 291,7 51039 550 28 1,862 1024 7,84 0,227 1347 10884 12224 22761
201-250 225 291,7 65621 575 29 2,480 1426 7,76 0,210 1429 9904 11132 27604
251-300 275 291,7 80204 600 30 3,135 1881 7,66 0,192 1514 9154 10291 32262
301-350 325 291,7 94786 625 32 3,952 2470 7,58 0,174 1605 8431 9465 37408
351-400 375 291,7 109369 650 34 4,845 3149 7,50 0,158 1702 7805 8751 42399

Megjegyzés: * = 2016 évi átlagos árak, ennek 75%-a az értékcsökkenés alapja; műszakóra = az erőgép vezetőjének az erőgéppel eltöltött munkaideje; kapacitáskihasználás = a műszakórából a névleges teljesítményre redukált munkaidő aránya; illetve az idő-és teljesítménykihasználás szorzata, illetve kWh/műszakóra/kW.

A költségek vetítési alapjai
A mezőgazdaságban az erő- és munkagépek teljesítését (kihasználását) leginkább az üzemeltetés körülményei határozzák meg. Általános pl., hogy a nagyobb és drágább gépeket fokozottabb figyelem kíséri, igyekeznek ezeket folyamatosan munkával ellátni, kiszolgálásuk jobb, és e gépeket képzettebb erőgépvezetőkre bízzák. A kisebb és olcsóbb gépekkel viszont kevéssé törődnek, és sok esetben olyanok, illetve olyan munkafeladatokra vásárolják, ahol a kihasználásuk – az adott körülmények miatt – nem is lehet intenzív. Ezért az 1. táblázatban is az egyes gépcsoportoknál a nagyobb motorteljesítményű erőgépek éves műszakóra-teljesítése és fajlagos kihasználása kedvezőbb.

traktor

fotó: Balassa Bence / Agroinform - a Menőgazdászok csoportja, csatlakozz Te is!

A mezőgazdasági gépek teljesítését munkaidővel (mh), tonnakilométerrel (tkm), normálhektárral (nha) stb. lehet összesíteni. A teljesítés-egyenértékek megállapítása a gyakorlatban általában jelentős hibával történik, és többségük nem jellemzi kellően az erőgép által teljesített „gépi munkát”, ezek ellenére alkalmazásuk a teljesített gépi munka megítéléséhez nélkülözhetetlen.

A felsorolt munkaegyenértékek között a legfontosabb a nha. Egy nha gépi munka 8 kg gázolajjal teljesíthető, illetve egy nha megfelel egy hektár sík, középkötött talajon végzett középmély (20 cm mély) szántás során végzett munkának. A többi munkaművelet nha szorzószámai az elvégzéshez szükséges hajtóanyag-felhasználással arányosak, a középmély szántáshoz viszonyítva. Az nha-t általában szorzókulcsokkal, négy kategória szerint állapítják meg. Ezek azonban csak a munkaművelet, a domborzat és a kötöttség szerinti vonóerőigényt jelzik, ezt is csak átlagos viszonyokra.

A szorzókulcsok nem veszik figyelembe a talaj nedvességét, tömődöttségét, fedettségét, a munkagép művelőtesteinek állapotát stb., tehát a pillanatnyi tényleges vonóerőigényt befolyásoló összes tényező hatását, bár az utóbbiak esetenként nagyobb vonóerőigény-különbséget eredményezhetnek, mint a domborzat és a kötöttség. Ezért a gépüzemeltetési költségek megállapítása során - a területi kategória mellett – ezek hatását is figyelembe kell venni. (Az nha alkalmazásának részletes ismertetését lásd az interneten.)

A műszakóra az erőgép vezetőjének az erőgéppel eltöltött munkaidejét jelenti, tehát meglehetősen bizonytalan tartalmú teljesítésadat. Ennek ellenére a műszakóra-önköltséggel is lehet műveleti költséget számolni. Ilyenkor az erőgép műszakóra-önköltségéhez hozzáadják a munkagép műszakóra-önköltségét, majd ezt osztják a műszakórára vetített ha, t, tkm stb. teljesítéssel. A műszakóra azért pontatlan teljesítés-egyenérték, mert az erőgépek átlagos kapacitáskihasználása jelentősen eltérő (az 1. táblázatban pl. 24 és 44% között változik), és az erőgépek önköltsége – különösen a műszakórára vetített – nagymértékben függ a kihasználás mértékétől; csekélyebb átlagos kihasználás esetén a műszakóra-önköltség mérsékeltebb, a gépi munkára (pl. nha-ra) vetített pedig nő. Ezért összehasonlító költségkalkulációhoz csak azonos kihasználással üzemelő erőgépek műszakóra-önköltségét célszerű használni.

A gépüzemeltetés költsége
A gépüzemeltetés költségei között meg kell különböztetni a közvetlen költséget és a teljes üzemeltetési költséget. A közvetlen költségek: a hajtó- és kenőanyagok költsége, a munkabér és az ezt terhelő költségek, a karbantartás és javítás költsége, az értékcsökkenés (az amortizáció, melynek számításához e munkában tízéves használati idő és a tízéves használat esetén felmerülő átlagos évenkénti kihasználás szerepel), valamint az egyéb költség (pl. a gépjárműadó, biztosítás + baleseti adó stb.). A gazdaságok saját kalkulációiknál többnyire a közvetlen költségekkel számolnak.

A teljes üzemeltetési költség: a fentieken túl az álló- és forgóeszközök tőkehozadéka, illetve a hitelkamat és az (ágazati, főágazati, gazdasági stb.) általános költségek, így ez a szolgáltatási díjtétellel egyező, mert ennek minden ténylegesen felmerülő költségtényezőt tartalmaznia kell. 

A táblázatokban szereplő árak és a költségek az áfát sehol nem tartalmazzák, így az áfa esetleges változása az itt közölt költségeket nem módosítja. A hajtó- és kenőanyagok nagykereskedelmi áron szerepelnek, ezért a gazdaságban történő tárolásra külön költség került felszámításra, de ezek együtt is alacsonyabbak, mint az üzemanyagot forgalmazók kútjainál. A mezőgazdasági munkákhoz felhasznált gázolajnál a jövedéki adó egy része visszaigényelhető. Ezt a kedvezményt a számítás során nem vettük figyelembe, mert előre nem lehet tudni azt, hogy a gépi munkát ki és hol végzi, tehát az adott esetben jár-e a kedvezmény, de a konkrét elszámolásoknál célszerű érvényesíteni. 

Az árak és a költségek változása
A 2016. évre várható költségeket a megfigyelt bázisgazdaságok tény- és tervszámai, a gép- és alkatrész-forgalmazók tapasztalatai, a KSH adatai és a különböző rendeletek előírásai alapján határoztuk meg. Ezeket figyelembe véve a 2015. évre készített költségszámok és az év során bekövetkezett változások között csak két területen volt számottevőbb eltérés. Az egyik a gázolaj ára, mely a tervezettnél sokkal erőteljesebben esett (az évi átlagok alapján számolt 2,5%-kal szemben 14,7%-kal, a 2014. decemberihez viszonyítva a 2015. decemberi ár pedig 16,0%-kal). A másik a gépek javítási-karbantartási költsége, mely a csekélyebb újgép-vásárlás, illetve a gépek fokozottabb „öregedése” miatt kissé nagyobb arányú volt. E két változás egymást nagyrészt kiegyenlítette, így a 2015. évi tényleges költségek a tervezetthez képest kismértékben csökkentek.

szántásfotó: Mona Zoltán / Agroinform - a Menőgazdászok csoportja, csatlakozz Te is!

2016-ban az erő- és munkagépek költségeinek változása – a gázolajár kivételével – szintén kevéssé jelentős. Pl. az éves és fajlagos kihasználás (megítélésünk szerint) nem módosult, ezért a csatolt táblázatokban az előző évi teljesítésadatok szerepelnek. Az értékcsökkenési leírás kulcsa (minden gépnél egységesen 10%) és a gépek árának átlagos emelkedése (4%) sem változik, így az amortizációs költség módosulása a gép árát követi. Az előző évivel egyező az alapbér növekedésének mértéke (5%), az ez után elszámolt kiegészítő bér (10%), a szociális hozzájárulási adó (27%), a betegszabadság (2%), a gazdasági általános költség (5%), valamint a tőkehozadék (4%) aránya, az üzemanyagok és alkatrészek tárolásának (4%), valamint a géptárolók üzemeltetési költségének (3%) emelkedése, és nem változik a kenőanyagok fajlagos ára (850 Ft/kg) sem. A biztosítási díj változása 2013-ban és 2014-ben (a piaci verseny miatt) 0% volt, 2015-ben viszont a verseny mérséklődésével átlagosan 15%-kal, 2016-ra pedig 10%-kal nőtt.

A 2016. évi adatok meghatározása során jelentősen csak a gázolaj nagykereskedelmi ára változott, mert az általunk 2014. decemberben becsült és 2015-re várhatónak vélt 390 Ft/kg-mal (327,6 Ft/literrel) szemben 2016-ra 325 Ft/kg-ra (273 Ft/literre, 83,3%-ra) mérsékeltük, mely a 2015. évi ténylegesnek ítélhető átlagos nagykereskedelmi árnál (341 Ft/kg, illetve 286,4 Ft/liter) mintegy 4,7%-kal kisebb, a 2015. decemberinél (321 Ft/kg, illetve 270 Ft/liter) pedig 1,2%-kal nagyobb. (Számottevőbb üzemanyagár-változás természetesen 2016-ban is bekövetkezhet.) A gazdaságok adatai szerint az általuk realizált nagykereskedelmi ár mintegy 79-80%-a a NAV és a KSH által megadott áraknak.

A karbantartási-javítási költségnél 2015-ben az alkatrészek átlagos ára nőtt nagyobb mértékben, mert az „öregedő” géppark miatt intenzívebb volt az alkatrész iránti kereslet. Mivel a javítási bér és rezsi, valamint az „idegenek” által végzett javítás költségének emelkedése 2015-ben is mérsékelt volt, ezért (a 2015. évi elmaradt növekedés pótlására) 2016-ban 6% költségemelkedéssel számoltunk. A fenti költségmódosulások eredményeként a 2016. évi fajlagos teljes gépüzemeltetési költség – a 2015-re előre jelzetthez viszonyítva – erőgépeknél átlagosan 1,8%-kal mérséklődött, az erőgépek munkagépeinél pedig 4,7%-kal emelkedett. A munkaműveleteknél viszont a költségváltozás olyan kevés (0,4%-kal csökkent), hogy a 2015. évi számok (nagyvonalú megközelítés alapján) 2016-ban is változatlanul alkalmazhatók.

2. táblázat: Munkagépek átlagos ára, teljesítése és üzemeltetési költsége (Áfa nélkül)

Munkaszélesség / cm Teljesítés Közvetlen költs. Teljes üzemeltetési költs. Átlagos** Közvetlen költs. Teljes üzemeltetési költs. Teljes üzemeltetési költs.
Sorszám Gépár
Eft/db*
ha/műszak h**
A munkagép megnevezése műszak h/év
ha/ év nha/
Ft/ha ha Ft/nha Ft/mh
Talajművelő gépek
1. Ágyeke 160 2084 400 340 0,85 1945 2143 2,03 958 1056 1822
2. Váltva forgató eke 160 4768 400 360 0,90 2845 3198 2,03 1402 1575 2878
3. Símító 600 1211 200 900 4,50 385 426 0,41 938 1039 1916
4. Fogasborona 450 982 200 660 3,30 300 339 0,41 732 826 1117
5. Rotációsborona 300 3245 250 210 0,84 1746 2068 0,92 1897 2248 1737
6. Simahenger 400 917 200 640 3,20 377 419 0,41 919 1021 1340
7. Gyűrűs henger 500 1679 250 875 3,50 444 497 0,46 966 1081 1740
8. Rögtörő henger 400 2115 250 800 3,20 571 642 0,52 1099 1235 2054
9. Tárcsás talajművelő 400 5113 400 925 2,31 1158 1303 0,75 1544 1738 3014
10. Szántóföldi kultivátor 450 8183 300 675 2,25 1768 2044 1,04 1700 1966 4599
11. Sorművelő kultivátor 500 2359 200 475 2,38 1267 1410 0,46 2754 3066 3349
12. Kombinált magágykészítő 500 3603 250 735 2,94 1482 1636 0,58 2555 2822 4811
13. Középmélylazító 300 2620 300 275 0,92 1681 1914 3,21 524 596 1754
14. Mélylazító 250 2267 200 145 0,725 2021 2362 5,80 348 407 1712
15. Műtrágyázás középmélyen 165 2206 200 120 0,60 2564 2976 3,77 680 789 1785
16. Talajmaró 160 2062 200 80 0,40 3478 4048 1,74 1999 2326 1619
17. Tereprendező, tolólap mh 250 596 300 - - 597 659 - - - 659
Vető- és ültető gépek
18. Kalászosgabona vetőgép 420 7495 250 475 1,90 3015 3414 0,38 7934 8983 6486
19. Kukorica vetőgép 450 8550 200 400 2,00 3599 4112 0,44 8179 9344 8223
20. Cukorrépa vetőgép 540 8757 120 240 2,00 5736 6589 0,45 12748 14643 13179
21. Zöldség- és aprómagvető gép 280 5894 120 100 0,83 6742 7978 0,52 12966 15342 6648
22. Burgonya ültető 300 8367 120 95 0,79 9216 11014 1,16 7945 9495 8719
23. Palántázó 280 4055 120 14 0,12 25777 31429 0,72 35801 43652 3667
Növényvédő-, műtrágya- és szervestrágyaszóró gépek
24 Permetező, és foly.műtr. kijut.gép 1800 7672 250 1125 4,50 1187 1353 0,30 3957 4510 6088
25. Műtrágyaszóró gép 1600 2843 350 1120 3,20 570 638 0,28 2034 2280 2043
26. Szervestrágya szóró 600 7232 350 120 0,34 9362 10764 1,12 8359 9611 3691
27. Hígtrágya talajba juttató 540 12033 350 160 0,46 10528 12214 4,64 2269 2632 5583
28. Trágyalé kijuttató tartálykocsi mh - 14416 500 - - 4385 5051 - - - 5051
Betakarító gépek
29. Kukorica csőtörő gép 150 6229 250 200 0,80 5356 6110 1,34 3997 4559 4888
30. Kukorica csőtörő adapter 610 11050 300 815 2,72 2522 2861 0,88 2866 3251 7773
31. Járvaszecskázó 250 13034 300 350 1,17 8753 9787 2,75 3183 3559 11418
32. Szálastak.és silókukorica bet.adapter 480 15501 300 960 3,20 2558 2937 0,56 4568 5244 9398
33. Szárzúzó, mulcsozó 300 2273 350 675 1,93 1084 1194 0,62 1748 1925 2302
34. Cukorrépa egymenetes betakarító 90 15241 350 105 0,30 16942 19450 4,64 3651 4192 5835
35. Burgonya kiszedő, kocsirakó 150 4890 250 75 0,30 10225 11495 1,78 5744 6458 3448
36. Burgonya egymenetes betakarító 150 31605 250 100 0,40 30452 35562 3,48 8751 10219 14225
37. Fűkasza 300 3285 250 345 1,38 2371 2605 0,53 4474 4915 3595
38. Rendsodró, rendkezelő 450 2106 250 550 2,20 1050 1150 0,28 3752 4106 2529
39. Rendfelszedő-bálázó 210 11269 300 525 1,75 4599 5085 0,84 5475 6053 8898
40. Gereblye 1025 1996 150 750 5,00 809 882 0,17 4756 5187 4409
41. Napraforgó betakarító adapter 450 7181 150 210 1,40 4159 4759 0,56 7427 8498 6663
42. Repcebetakarító adapter 450 8618 150 180 1,20 5501 6323 0,67 8210 9437 7587
43. Zöldbab, bab betak. vont. gép 150 13369 200 70 0,35 22214 25509 2,24 9917 11388 8928
44. Hagyma betakarító 160 8039 200 80 0,40 13519 15354 2,24 6035 6854 6141
45. Csemete kiemelő 120 1070 200 60 0,30 2474 2803 3,48 711 806 841
Rakodás és szállítás gépei
46. Vontatott és rászerelt rakodó mh - 2292 500 - - 1105 1234 - - - 1173
47. Két- és többteng. fixpl. pótk.*** mh - 5778 800 - - 1412 1597 1,28 997 1129 1519
48. Két- és többteng. bill. pótk. mh - 8163 800 - - 1758 2005 - - - 1909
49. Egyteng. és tendemr. bill. pótk. mh - 7862 700 - - 1591 1844 - - - 1759

Megjegyzések: * = 2016 évi átlagos árak, ennek 75%-a az értékcsökkenés alapja; ** = a II. területi kategóriában;  mh = műszakóra *** = 80 tkm/mh, és 0,42 kWh/tkm = 33,6 kWh/mh = 1,277 nha/mh.

A 2016-ra készített költségszámítás módszere az erőgépeknél (1. táblázat) és a munkagépeknél (2. táblázat) azonos volt azzal, amit az MGI évek óta alkalmazott. (A költségszámítás módszerének részletes ismertetése az MGI által a korábbi években kiadott „Mezőgazdasági gépi munkák költsége” című kiadványokban található meg.) Részletes műveleti költségszámítás azonban 2016-ra (sajnos) nem készült annak ellenére, hogy az erőgépek mérete szerinti műveleti költségek a gépüzemeltetésiköltség-számítási munka legfontosabb része. Ezt a hiányt úgy pótoltuk, hogy az erőgépek üzemeltetési költségének átlagosan 98,2%-ra történt mérséklődését és a munkagépek 104,7%-ra növekedését a műveleti költségek változásának mértéke megállapításához (kissé nagyvonalú megközelítéssel) olyan arányban vettük figyelembe, ahogyan a gazdaságokban a teljes gépüzemeltetési költségből az erő- és a munkagépek részesednek.

Erre minta a bázisgazdaságok 2014. évi tényszámai voltak, ahol a teljes gazdasági gépüzemeltetési költségből (100%) az erőgépek aránya 78,1%, a munkagépeké pedig 21,9% lett. Az ezekkel súlyozott 2016. évi erő- és munkagépek üzemeltetési költségváltozásának eredménye, hogy a műveleti költségek 99,6%-ra mérséklődtek, így a 2015. évi adatok 2016-ban is változatlanul használhatók (3. táblázat). Ez a számítás természetesen csak „tájékoztató” eredményt ad, mert az egyes műveletek költségében az erő- és a munkagépek költségének aránya eltérő, ezért a „gyakorlatban” a nagyobb arányú erőgép-költségigény esetén (pl. talajmunkák) kissé csökkennek, míg a nagyobb arányú munkagépköltségeknél (betakarítási munkák) kevéssé nőnek.

3. táblázat: Fontosabb munkaműveletek teljes üzemeltetési költsége az I. területi kategóriában, Áfa nélkül

A munkaművelet megnevezése Egység 21-40 41-75 76-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400
kW teljesítményű erőgépek esetén
Traktoros munkák
Szántás 20 cm-ig Ft/ha 14281 10415 8837 7890 7154 - - - -
Szántás 21-26 cm-ig Ft/ha 20743 15127 12835 11460 10390 9626 9130
Szántás 27-32 cm-ig Ft/ha 25032 18256 15490 13830 12539 11617 11018 10511 10142
Szántás 33-45 cm-ig Ft/ha - - 26981 24090 21842 20236 19192 18308 17666
Fogasolás önálló Ft/ha 4922 3570 3018 2686 2429 - - - -
Fogasolás kapcsolt Ft/ha 1391 1009 853 759 686 634 601 572 551
Simahengerezés Ft/ha 4986 3634 3082 2751 - - - - -
Gyűrűshengerezés Ft/ha 5712 4169 3539 3161 2867 - - - -
Tárcsázás sekélyen Ft/ha 8236 6105 5235 4713 4307 - - - -
Tárcsázás középmélyen Ft/ha 11190 8294 7112 6403 5851 5457 - - -
Szántóföldi kultivátorozás Ft/ha - 10167 8745 7892 7229 6755 - - -
Sorközkultivátorozás Ft/ha 6458 4914 4284 3906 - - - - -
Magágykészítés kombinátorral Ft/ha 7999 6059 5267 4792 4422 4158 - - -
Talajlazítás középmélyen Ft/ha - 27702 23328 20704 18662 17204 - - -
Talajlazítás mélyen Ft/ha - - 41191 36453 32768 30136 28426 26978 25925
Műtrágyázás középmélyen Ft/ha - - 27959 24881 22487 20777 - - -
Gabona vetés Ft/ha 7195 5916 5394 5081 4837 - - - -
Kukorica vetés Ft/ha 8430 6960 6360 6000 - - - - -
Cukorrépa vetés Ft/ha 10681 9167 8549 8178 - - - - -
Burgonyaültetés Ft/ha 22381 18515 16937 - - - - - -
Palántázás Ft/ha 34263 31867 30889 - - - - - -
Felületpermetezés szántón Ft/ha 4409 3439 3043 - - - - - -
Permetezés gyümölcsösben Ft/ha 8818 6877 6085 - - - - - -
Permetezés szőlőben Ft/ha 7882 6148 5440 - - - - - -
Műtrágyaszórás szántón Ft/ha 3874 2904 2508 2270 - - - - -
Szervestrágyaszórás szántón Ft/ha 22434 18568 16990 16043 - - - - -
Hígtrágya talajba juttatás Ft/ha 63180 47701 41383 37592 34644 - - - -
Kukorica csőtörés Ft/ha - 16495 14599 - - - - - -
Sílókukorica járvaszecskázás Ft/ha - 37158 32580 29833 27697 26171 - - -
Kukorica szárzúzás Ft/ha - 6206 5336 4814 4408 - - - -
Cukorrépa egymenetes betakarítás Ft/ha - - 47385 43594 - - - - -
Burgonya kiszedés Ft/ha 35076 28108 - - - - - - -
Burgonya felszedés, kocsirakás Ft/ha 25308 20281 - - - - - - -
Burgonya egymenetes betakarítás Ft/ha - 57597 52863 50023 - - - - -
Kaszálás rotációs kaszával Ft/ha 9002 7062 6270 5795 5425 5161 - - -
Rendsodrás, rendkezelés Ft/ha 4310 3340 - - - - - - -
Rendfelsz.-bálázás kis bál.-val 2 t/ha* Ft/ha 7602 6059 5429 - - - - - -
Rendfelsz.-bálázás kis bál.-val 4 t/ha* Ft/ha 15276 12175 10909 - - - - - -
Rendfelsz.-bálázás nagy b.-val 4 t/ha* Ft/ha - 18233 16337 15200 14315 - - - -
Gereblyézés Ft/ha 2711 2137 - - - - - - -
Szállítás műúton Ft/tkm 188,1 137,8 117,3 105,0 - - - - -
Szállítás földúton Ft/tkm 376,2 275,7 234,6 210,0 - - - - -
Vegyes munka csekély terheléssel Ft/h/kW 101,2 74,2 63,1 56,5 51,3 47,7 45,3 43,2 41,8
Vegyes munka közepes terheléssel Ft/h/kW 159,0 116,5 99,1 88,7 80,6 74,9 71,1 67,9 65,6
Vegyes munka teljes terheléssel Ft/h/kW 238,7 174,9 148,9 133,2 121,1 112,4 106,8 102,0 98,5
Arató-cséplőgép munkák
Gabona aratva-cséplés 4 t/ha* Ft/ha - - 21724 19366 17429 15956 14777 13809 -
Gabona aratva-cséplés 7 t/ha* Ft/ha - - 38029 33902 30512 27932 25869 24174 22626
Kukorica betakarítás 5 t/h* Ft/ha - - 30245 27299 24880 23039 21566 20356 -
Kukorica betakarítás 8 t/h* Ft/ha - - 48415 43700 39827 36880 34522 32585 30817
Napraforgó betakarítás Ft/ha - - 22948 21033 19460 18263 17305 16519 -
Repce-betakarítás Ft/ha - - 28277 25975 24085 22646 21495 20550 -
Vegyes munka csekély terheléssel Ft/h/kW - - 104,7 93,4 84,0 76,9 71,3 - -
Vegyes munka közepes terheléssel Ft/h/kW - - 164,1 146,3 131,7 120,5 111,6 - -
Vegyes munka teljes terheléssel Ft/h/kW - - 247,2 220,3 198,3 181,5 168,1 - -
Egyéb magajárógép munkák
Magajáró rakodógép-munka csekély terh. Ft/h/kW 120,3 94,9 83,5 76,5 70,8 - - - -
Magajáró rakodógép-munka közepes terh. Ft/h/kW 187,0 147,6 129,8 119,0 110,0 - - - -
Magajáró rakodógép-munka teljes terh. Ft/h/kW 283,8 223,9 197,0 180,5 167,1 - - - -
Cukorrépa egymenetes betakarítás Ft/ha - - - 52200 47000 43000 39900 36900 34300
Szálastakarmány járvaszecskázás Ft/ha - - - - 30192 27825 25827 23880 22145
Sílókukorica járvaszecskázás Ft/ha - - - - 43796 40363 37463 34640 32122
Szálastakarmány rendre kaszálás Ft/ha - 8250 - - - 5491 - - -
Egyéb magajárógép munka csekély terh. Ft/h/kW 175,4 139,1 119,2 106,0 95,4 87,3 81,0 74,9 69,6
Egyéb magajárógép munka közepes terh. Ft/h/kW 274,8 217,8 186,7 166,0 149,5 136,7 126,9 117,3 109,1
Egyéb magajárógép munka teljes terh. Ft/h/kW 413,9 328,1 281,2 250,0 225,1 206,0 191,1 176,8 164,3

Megjegyzés: * a beírt termésátlag esetén

A hiba azonban csak mintegy +- 0,5-1,5% lehet, tehát az így nyert műveleti költség mint „irányszám” elfogadható. Mivel a 3. táblázat számai az I. területi kategóriára vonatkoznak, az itt közölt költségeket a II-IV. kategóriába tartozó területeken végzett műveletek esetében a kategóriák „vonóerőigényét” jellemző arányszámmal növelni kell.

A gépüzemeltetési költségek mérséklésének lehetőségei
A táblázatokban közölt teljesítések és költségek a nagyüzemi gazdasági körülményeket jellemzik, ezért az ennél gondosabb gépüzemeltetés esetén mintegy 20-25% költségmegtakarítás is elérhető. Ennek talán a legfontosabb módja a gépek kihasználásának javítása, illetve az éves teljesítések fokozása. Az éves műszakórák száma és a műszakórára jutó nha-teljesítések a gépi munka jobb szervezésével javíthatók, így a fajlagos gépüzemeltetési költség szinte minden tényezője, de különösen az amortizáció, az egyéb költség, valamint a tőkehozadék fajlagos értéke csökkenhet, mert ezek az „állandó” költségek több teljesítésre oszlanak el. Nagyobb figyelemmel az üzemanyag-felhasználás is mérsékelhető, mert az 1. táblázatban a teljesítés egységére jutó hajtóanyag mennyisége esetenként az átlagosnál 5-20%-kal több, és ez a gépek jobb kihasználásával, a műszaki színvonal javításával, optimális erő- és munkagépkapcsolással, a takarékos vezetési stílus alkalmazásával mérsékelhető. 

A legmegfelelőbb erőgépféleség és a legalkalmasabb motorteljesítményű erőgép megválasztása is a takarékosság fontos része. A táblázatok alapján ugyanis egyértelműen látható, hogy a nagyobb teljesítményű erőgépek üzemeltetési költsége kedvezőbb. Ezért a kisebb vonóerőt igénylő szántóföldi munkákat (pl. rendsodrás), a vegyes munkákat és a majoron belüli csekélyebb volumenű szállításokat 40-60 kW teljesítményű traktorokkal, míg a nagyobb vonóerőt igénylő munkákat 100 kW körüli vagy e feletti traktorokkal kellene végezni. Mivel ilyen nagy gépek a kisgazdaságokban és kisebb táblákon nem használhatók, ezért a táblák méretének növelése feltétlenül célszerű (4. táblázat). Nagyobb gazdaságban, ahol több gép van, ezek közül ki lehet választani az adott munkára legmegfelelőbbet, kisgazdaságban viszont többnyire csak egy erőgép van, ezért nincs választási lehetőség. A nagy táblák esetén nemcsak a gépek fajlagos teljesítése jobb, hanem a termelés összes körülménye kedvezőbben alakul, így a nagyobb táblákon olcsóbban lehet termelni, jobbak lehetnek a terméseredmények, és kellő figyelemmel jobb minőséget lehet elérni.

4. táblázat: A középmélyszántás várható önköltsége és aránya a tábla méretétől függően

A tábla Önköltség Ft/ha Arány %
mérete 45-50 70 125 175 45-50 70 125 175
ha kW teljesítményű traktor kW teljesítményű traktor
0,5 55021 51266 41772 47546 506,2 471,6 384,3 437,4
2 38248 32895 22436 22514 351,9 302,6 206,4 207,1
4,5 34031 28390 17959 16910 313,1 261,2 165,2 155,6
18 30503 24695 14465 12675 280,6 227,2 133,1 116,6
50 29284 23444 13343 11365 269,4 215,7 122,8 104,5
98 28795 22947 12911 10870 264,9 211,1 118,8 100,0

Megjegyzés: Áfa nélkül

Mivel a „korosabb” gépek üzemeltetése a fajlagos költségek jelentős emelkedéséhez vezet, ezért gondot kell fordítani a géppark fiatalítására és korszerűsítésére is. Napjainkban a gazdaságokban a gépek „kora”, illetve állapota többnyire nem megfelelő. Az MGI adatai szerint az egyes különleges esettől eltekintve a 10 évesnél nem „öregebb”, tehát átlagosan mintegy 5 éves gépek esetén minden segédüzemágnál az éves teljesítés több, a fajlagos kihasználás, a kenőanyag-felhasználás, a javításióra-igény és a karbantartási-javítási költség pedig kedvezőbb, mint a hosszabb használat esetén. A bázisgazdaságok teljes erőgépparkjának mintegy tízévi fajlagos karbantartási-, javításiköltség-ráfordítása szerint a 10 évesnél „korosabb” gépek szinte minden segédüzemágnál fele kihasználással és kb. kétszer nagyobb Ft/nha karbantartási-javítási költséggel dolgoztak, mint a 10 évesnél „fiatalabb” gépek.

A termelés költségét természetesen nemcsak az eddig felsoroltak, hanem egy sor más tényező is befolyásolja. Ezek közül most csak a talajok minőségét célszerű kiemelni, mert a „gyengébb” talajokon az alacsonyabb termésátlag miatt is nő az önköltség. Ezeknél tehát még fontosabb, hogy nagyobb táblákon, nagyobb teljesítményű gépekkel, olcsóbban végezzük a gépi munkákat azért, hogy a termelés költsége elfogadható legyen. Erre mind a gépek kihasználásának fokozása, mind a költségek mérséklése terén többféle mód lehet, pl. a ritkábban előforduló munkák vállalkozókkal történő elvégeztetése, vagy a csak esetenként szükséges gépek időleges bérlése, stb.

Összegzés
A mezőgazdasági termelés költsége, ezek között a gépek üzemeltetési költsége is folyamatosan emelkedik. Ennek ellenére a gazdálkodók még ma is a szükségesnél kevesebb figyelmet fordítanak a gépüzemeltetésre. Ez azonban nem helyes, mert a takarékos gazdálkodáshoz a gépüzemeltetési alapadatok figyelemmel kísérése és a hibák mielőbbi korrekciója elengedhetetlen. A géphasználat eredményességét nagyon sok tényező befolyásolja. Tény azonban, hogy kedvező termelési költséget csak megfelelő hozzáértéssel, nagyobb birtokokon, nagyobb táblákon, nagyobb teljesítményű és jó műszaki állapotú gépekkel, valamint a legkorszerűbb technológiai megoldások alkalmazásával lehet elérni.