Világtermelés
Az elmúlt kilenc év alatt folyamatosan nőtt a mezőgépipari termelés a világon. Ezen idő alatt 54 milliárd euróról 96 Mrd euróra emelkedett, amely 77,8 %-as bővülést jelent. A 2008-as év egy kiemelkedően jó év volt az előző évtizedben, az azt követő két év ezt már nem tudta megismételni, de 2011-től újabb és újabb termelési rekordok dőltek meg. 2013-ban a nem végleges adatok szerint 96 milliárd euró lehet a világtermelés értéke.

A legnagyobb mezőgép-előállító a világon az Európai Unió, amely az elmúlt években 20,6 és 28,2 %-között részesedett a világtermelésből, 2013-ban pedig várhatóan meghaladja a részesedése a 31 %-ot is. Észak-Amerika részesedése 2005 és 2012 között 15 %-ról 23,3 %-ra nőtt, 2013-ban pedig meghaladhatja a 25,5 %-ot is.

Az ipari termelés növelésében élenjáró Kína nyolc év alatt 4 %-ról 17,5 %-ra növelte a részesedését a világ mezőgépgyártásából és 2013-ban várhatóan 19 %-fölé emelkedik a részesedése. Ezzel Kína a harmadik legnagyobb mezőgazdasági gépgyártó nagyhatalom a világon.

A latin-amerikai mezőgépgyártás az elmúlt nyolc év alatt 2,2 és 5,2 % közötti, 2013-ban 5,7 %-os részesedést mondhat magáénak. Közel hasonló arányokat képvisel az indiai mezőgépipar is. Törökország a mezőgépgyártás területén megelőzte Japánt 3,2 %-os részesedésével, a 2,8 %-os Japán részesedéssel szemben. Kelet-Európa mezőgépipara 3,8 %-kal részesedik várhatóan a 2013 évi termelésből. Ez a kilenc régió, ill. ország adja a világtermelés 96,4 %-át. A többi hiányzó régió (Afrika, Ausztrália, Új-Zéland, Óceánia stb.) részesedése összesen 3,4 %-ot tesz ki.


Az európai mezőgépipari termelés
Az Európai Unióban 2012-ben 28.226 millió euró értékben állítottak elő mezőgazdasági gépeket, 6,6 %-kal többet, mint egy évvel korábban. Az új tagállamokban nagyobb mértékű (+9,9 %-os) volt a növekedés, mint a régi tagállamokban (+6,3 %).

Az összes EU-s tagország 24.200 millió euró értékben exportált és 20.650 millió euró értékben importált mezőgazdasági gépeket. Az EU 27 tagországa közül a régi tagállamok (EU-15-ök) állították elő a értékben mezőgazdasági gépek 90,7 %-át, az újonnan csatlakozott országok (EU-12-ek) pedig annak 9,3 %-át. Az EU legnagyobb mezőgépgyártó országa Németország, amely 2012-ben 7.662 millió euró értékben állított elő mezőgazdasági gépeket, elsősorban a prémium kategóriákban.

A termelésének 72,2 %-át exportálta. Olaszország az unió második legnagyobb mezőgazdasági gépeket előállító országa, amely 4.972 millió euró értékben termelt mezőgazdasági gépeket 2012-ben, amelynek 80,3 %-át külföldön értékesítette. A harmadik legnagyobb mezőgépgyártó az Unióban Franciaország 3.948 millió eurós mutatóval. Ennek 75,5 %-át exportálta, de az importja +32 %-kal meghaladta az exportját, míg Németország és Olaszország lényegesen kevesebbet importált, mint exportált.

A vezető három ország adja az uniós mezőgépipari termelés 58 %-át, Németország egymaga pedig több mint 27 %-át. Mindhárom országban az előző évhez képest nőtt a mezőgazdasági gépek termelése közülük is legnagyobb mértékben (10,7 %-ban) Franciaországban, amelytől alig (1 %-kal) maradt el Németország. Kétmilliárd euró feletti az Egyesült Királyság (UK) mezőgépipari termelése. Közel másfél milliárd euró értékben állítanak elő mezőgazdasági gépeket Ausztriában és egymilliárd euró felett Hollandiában, Finnországban és az újonnan csatlakozott országok közül Lengyelországban. Jelentős (700-900 millió euró) még a mezőgépipari termelés Belgiumban, Dániában, Spanyolországban és Csehországban is.

Magyarországon 2012-ben 519 millió euró értékben állítottak elő mezőgazdasági gépeket (értékben zömét a Claas Hungária, a Vogel & Noot és a Linamar), amelynek 90 %-a exportpiacokon talált gazdára. 2012-ben az előző évhez képest a legnagyobb mértékben Csehország (+16,5 %), Ausztria (+14,2 %), Belgium (+11,6 %) és Lengyelország (+11,0 %) növelte a mezőgazdasági gépek gyártását, nem számítva Romániát (+20 %), amelynek az összes mezőgépproduktuma azonban csak 54 millió eurót tesz ki. A legnagyobb visszaesés Finnországban (-9,8 %), Dániában (-6,0 %) és Görögországban (-5,3 %) következett be. A régi EU-s tagállamok közül még több mezőgépet exportál mint importál Dánia, Hollandia, Ausztria, Finnország és Belgium, az újak közül pedig csak Magyarország. Fordítottan többet importál, mint exportál a régiek közül Nagy-Britannia, Spanyolország, Írország, Portugália, Svédország és Görögország, az újak közül pedig Lengyelország, Csehország, Románia, Bulgária és az összes többi kisebb tagállam (Litvánia, Lettország, Észtország, Szlovákia és Szlovénia). 2012-ben az EU-s tagállamok zömében növekedett a mezőgazdasági gépek exportja, kivéve azokat, amelyeknél a termelés csökkenése volt tapasztalható.

A régi tagállamok többségében 2,5 és 15,3 % között nőtt az export, ezen belül is legnagyobb mértékben Nagy-Britanniában. A vezető mezőgépgyártó országok esetében 8,1 és 10,8 %-os volt az export növekedése. Az új tagállamok közül 21 % feletti exportbővülést könyvelhetett el Lengyelország és Csehország, a magyar mezőgépexport pedig 5,7 %-kal növekedett 2012-ben. A mezőgépek importja az EU régi tagországai közül Németországban (+18,3 %), Franciaországban (+14,0 %) és Belgiumban (+12,2 %) emelkedett leginkább. Az új tagállamok közül Magyarországon +23,3 %-os, Lengyelországban +21,8 %-os, Csehországban +10,6 %-os volt a mezőgazdasági gépek importjának növekedése. Az újonnan csatlakozott 12 tagállam mezőgépimportja 32,2 %-kal haladta meg a saját termelésüket és 80 %-kal az exportjukat. A régi tagállamok esetében két és félszerese az export az importnak, amelyből egyértelműen következik, hogy a kelet-európai országok fontos piacnak számítanak a fejlettebb uniós országok mezőgépiparának.