A Mezőgépgyártók Országos Szövetsége (MEGOSZ) munkaértekezlet keretében évente más-más szakmai problémakört dolgoz fel. Így régebben sor került a hidraulikus vezérlő rendszerek legújabb fejlesztéseinek, az elmúlt évben pedig az ISOBUS vezérléstechnika eredményeinek áttekintésére.

Az idén több mint 60 aktív résztvevővel a „Nemzetközi előírások a mezőgépészetben” címmel rendezték meg az értekezletet a FLIEGL-ABDA GÉPGYÁRTÓ KFT. székhelyén.

MAGOSZ

A munkaértekezlet résztvevői Ackerman Tamás igazgató úr megnyitó beszédét hallgatják.

A rendezvények tematikája azonos: a szükséges szakmai (elméleti) ismeretek átadása, gyakorlati példák bemutatása a tagvállalatok tapasztalatai által, a döntéshozók, kormányzati szereplők állásfoglalása.

Ackerman Tamás igazgató úr köszöntése után Kovács Tamás úr, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetője a közúti forgalomban részt vevő mezőgazdasági gépek engedélyezésével kapcsolatos tudnivalókat ismertette.

Gerald Kopold úr a Fliegl GmbH Homologizációs Osztályának vezetője már több problémát vetett fel az Európai Unió (167/2013/EU rendelet szerinti) jóváhagyással rendelkező járművek (mezőgazdasági pótkocsik) forgalomba helyezésének menetével kapcsolatosan. A hazai gépgyártók vonatkozásában érdekes pótkocsik esetében számos besorolás van, amelyek értelmezését a hatósággal együttműködve alakították ki. Ennek ellenére, még Németországban is, az akkreditált tanúsítók között célszerű válogatni.

MAGOSZ

Gerald Kopold úr a Fliegl GmbH Homologizációs Osztályának vezetője (Ackerman Tamás (jobbra) tolmácsol).

A megfelelőséget vizsgáló TÜV Rheinland KTI Kft. részéről Finszter Ferenc úr és a MEGOSZ tagvállalat BPW Hungária Kft. képviseletében Andrási Mátyás úr sikeres együttműködésről számoltak be, amelynek eredményeképpen kialakított fékpadi vizsgálati rendszer jelentősen megkönnyítette a hatósági eljárásokat. Mindezek ellenére számos ellentmondás, tisztázatlan kérdés vetődött fel, nagy vitát kiváltva. Ezek közül sok problémára megoldást nyújtott Dikán András úr előadása, de így is maradtak nyitott kérdések.

Kis Gergely előadásában a Haldex Wien Ges.m.b.H, mutatott be példákat, a hatósági megfelelőségnek a tervezés során történő figyelembe vételére.

A MEGOSZ Elnöksége úgy döntött, hogy a mezőgazdasági gépgyártást érintő hatósági, engedélyezési, törvényességi eljárások, előírások megismerése érdekében, valamint az egységes állásfoglalás érdekében külön menüpontot alakít ki a Szövetség honlapján (www.megosz.eu), ahol az előadások, háttéranyagok már megtekinthetők. Olyan tanulmányt állítottak össze, amely megoldást nyújt a számos vitás kérdés tisztázására.

MEGOSZ