Az elmúlt két-három évben ugrásszerűen megnőtt a kombájnokkal vonulás közben történt közúti balesetek száma, amelyek a jelentős anyagi kár mellett sokszor súlyos kimenetelűek voltak, tragédiához vezettek.
baleset

fotó: Lánglovagok

Figyelmeztető jelzések az autósok számára

Természetesen ezek nem minden esetben a kombájnos hibája miatt történtek, hiszen nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy az autósok minden figyelmeztető jelzés használata ellenére sem kellő óvatossággal közelítik meg a vonuló betakarítógépeket. Cikkünkben arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy milyen alapvető szabályokat kell betartani a kombájn vonulása során, mik azok a figyelemfelkeltő jelzések és eszközök, amelyekkel figyelmeztetni tudjuk az autósokat.

A sárga villogó

A sárga "villogóval" kezdjük a sort, mivel ennek szabályozása négy éve megváltozott és még mindig nagyon sok gazdálkodó, de legalább annyi rendőr sincs tisztában vele mind a mai napig. A 2011. július 22-től hatályos, 22/2011. (VII. 19.) BM-rendeletben módosították a figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos engedélykötelezettséget.
sárga villogó

 

Útvonalengedély

Korábban a túlméretes mezőgazdasági járművek vonulása esetén is szükség volt a közútkezelő hozzájárulása (útvonalengedély), de a 2011. július 22-től hatályos 37/2011. (VII. 19.) NFM-rendeletmódosítás lehetővé tette a túlméretes mezőgazdasági eszközök közúti vonulását útvonalengedély nélkül. Viszont a jogszabályban meghatározott 2,55 méter szélességi határ felett csak a figyelmeztető jelzés (sárga villogó) kötelező használatával közlekedhet a mezőgazdasági jármű, oly módon, hogy a sárga villogó fény a szembejövő és a követő forgalom számára egyaránt jól látható legyen.
kombájnok vonulása
A járműnek a figyelmeztető jelzés használata mellett is a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie, úgy, hogy legalább 3,0 m széles burkolt úttest szabadon maradjon a forgalom elhaladása érdekében, de amennyiben az út szélessége miatt a 3 méter nem tartható be, félreállással kell biztosítani a mögöttes forgalom zavartalan továbbhaladását.

Amennyiben a jármű vezetője az út vonalvezetése, forgalomnagysága és az általa vezetett mezőgazdasági eszköz sajátosságai miatt úgy ítéli meg, hogy közlekedése az átlagosnál nagyobb baleseti kockázattal jár, akkor a közúton történő mozgását köteles járműkísérettel is biztosítani. A járműkíséretet oly módon kell ellátni, hogy a beláthatatlan útszakaszon és a táblával jelzett veszélyes útkanyarulatban a kísérő jármű előfutó, egyenes úttestet követő biztosítást végezzen.
kombájnok vonulásaKizárólag járműkísérettel szabad közlekedni a 4,5 métert meghaladó szélességű mezőgazdasági járművel, továbbá minden lakott területen kívüli emelt sebességű útszakaszon. Egyszerűsítésre került a járműkíséret tárgyi feltételrendszere is, így az alábbiakat kell biztosítani a felvezető autón a mezőgazdasági járművek kísérete esetén:

• Jól látható módon kell elhelyezni legalább 1 db figyelmeztető jelzést adó berendezést (sárga villogó), amelynek használata a kísérés ideje alatt kötelező
• Folyamatos mobil hírkapcsolatot biztosító eszköz a kísérő és a kísért jármű között
• A fentebb már hivatkozott BM-rendeletben módosították a figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos engedélykötelezettséget is.

jelzők

Nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez a mezőgazdasági vontatóból vagy lassú járműből és mezőgazdasági vontatmányból álló járműszerelvényre, ha az a külön jogszabályban előírt hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladja. Továbbá a jogszabályban előírt szélességi vagy hosszúsági méretet meghaladó jármű vonulása esetén a felvezető kísérő járműre is külön engedély nélkül felszerelhető, illetve kihelyezhető a figyelmeztető jelzést adó készülék.
kombájnok vonulásaA fenti jogszabályok egyértelművé teszik, hogy amennyiben a kombájnunk szélessége meghaladja a 2,55 métert (szinte mindegyik nagyobb szélességű vágóasztal nélkül) kötelező a sárga figyelmeztető villogó jelzés jól látható használata, amelyet már külön engedélyhez nem kötnek. Ha így közlekedünk, akkor nincs szükség útvonalengedélyre sem. Egy-két kisebb típust kivéve szinte minden kombájn-vágószerkezet meghaladja már a 4,5 métert, így amennyiben nem tudjuk azokat külön kocsin szállítani, minden esetben gondoskodjunk külön felvezető járműről. Nagyon jó fényerejű mágnes talpas mobil sárga villogók ("kojak" lámpa) is elérhetők, melyek alkalmazásával könnyen és gyorsan  felvezető autót varázsolhatunk egy egyszerű személygépkocsiból is.
kombájn

A betakarítógépünk láthatóságának fokozása és a forgalom figyelmeztetése érdekében minden esetben alkalmazzuk a mellső és a hátsó ferde vörös/fehér csíkozású fényvisszaverő elemeket és a szélesség jelzőket. Ne feledjük ezek elhelyezését a vágóasztalszállító kocsin se. Természetesen ezek mellett a KRESZ által előírt világító és jelző berendezéseknek is tökéletesen kell működnie, használatukról sem szabad egyszer sem megfeledkezni, mert sokszor egy irányjelzés nélküli lekanyarodás is végzetes lehet, még a legnagyobb körültekintés mellett is.

Nagyon fontos, ami ugyan csak az elmúlt időszak jogszabály változása és nagyon sokan nincsenek még tisztában vele: számtalanszor találkozunk vonulás során egyes útszakaszokon az alábbi tiltó és korlátozó táblákkal:
KRESZA fenti jelzőtábláknál a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a mezőgazdasági erőgép vagy e járműből és pótkocsiból (vontatmányból) álló járműszerelvény vezetője – mezőgazdasági tevékenység végzése érdekében – a tilalom ellenére behajthat, ha a munkavégzés helyének megközelítése érdekében ez elkerülhetetlen vagy egyéb útvonal választása 50%-ot meghaladó mértékű útvonal-hosszabbodást jelent, amennyiben a behajtás a személy és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza [137/2011. (VII. 19.) Korm. rendelet].