A 170 kW (230 LE) teljesítményű erőgép (VTE) eddig csak hátsó hidraulikával rendelkezett, most azonban kapott egy első hidraulikus rendszert is. Ennek célja, hogy növelje a vezető nélküli traktor felhasználási lehetőségeit és ütőképességét.

A hátsó és az első emelők segítségével most már elvégezhetők az autonóm eszközzel a traktorok hagyományos munkái is. Az első hidraulikával hordozható például pillangókasza, homlokrakodó, henger, vagy tartály.

A munka – példának okáért a kaszálás – intelligens módon is végezhető: sávokat lehet úgy kialakítani, hogy azok kedvezőek legyenek a vadnak, melyek így könnyebben elmenekülhetnek a gép elől. Az a megoldás is működőképes, hogy az őzgidák tartózkodási helyeit a területen egy drón feltérképezi, majd továbbítja az adatokat a gépnek, mely az érintett területeket kihagyja a kaszálás során.

Önvezető traktor

Immár első hidraulikát is kapott az önvezető erőgép, mely most mindent tud, amit egy "normál" traktor – forrás: KRONE

Az eredetileg koncepciójárműnek indult autonóm erőgép a Lemken és a Krone számára akár piacképes termékké is válhat. A közös projekt kezdetén a partnerek a folyamatok biztosítására fókuszáltak, azt vizsgálták például, hogyan lehet autonóm módon kaszálni, vagy vetni, milyen szenzorokra és technológiára van szükség ahhoz, hogy biztonságosan és megbízhatóan, vezető nélkül lehessen végrehajtani ezeket a munkaműveleteket. Kezdetben tehát inkább egy eszközhordozó kifejlesztése volt a cél.

Úgy tűnik azonban, hogy az elmúlt évek próbálkozásai nemcsak az autonóm gépek szegmensét erősítették jelentősen, hanem felvillantották a bennük rejlő potenciált is.

A földekre történő kiszállítás módjának kérdése is megoldódott: az autonóm eszközt mint egy utánfutót, ki lehet vontatni traktorral a területre.

Az agrarheute híportál szerint arról még nincs információ, mikor lesz kapható az önvezető traktor.


User
You
fordíts angolról magyarra
ChatGPT
ChatGPT

Természetesen! Kérem, írja le, hogy melyik mondatot szeretné lefordítani angolról magyarra.

User
You
On 30 May, we spotlight the potato, Solanum tuberosum (L.) – a crop regularly consumed by billions of people. Potatoes are a key crop across agrifood systems globally, ranging from smallholders producing diverse heirloom varieties by hand in the Andes, to vast commercial, mechanized farms in different continents. As the third most consumed food crop globally, potatoes contribute to the food security, livelihoods and employment of people in rural and urban areas the world over. The Day is an opportunity to build on the International Year of the Potato, which was observed in 2008. The observance will also be used to underscore the importance of the crop in combating hunger and poverty and addressing environmental threats to agrifood systems. The roles of small-scale family farmers, a significant proportion of whom are women, in safeguarding the crop’s diversity will also be recognized, while the cultural and culinary dimensions of the crop’s cultivation and consumption will be celebrated. In December 2023, the United Nations General Assembly tasked the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) with facilitating the annual international observance. FAO is committed to supporting its Members to build sustainable, resilient value chains of crops that are appropriate for their context and adapted to local needs. The observance of the International Day of Potato aligns with the FAO Strategic Framework 2022-31, which supports the UN 2030 Agenda for Sustainable Development through the transformation to more efficient, inclusive, resilient and sustainable agrifood systems for better production, better nutrition, a better environment and a better life, leaving no one behind.
ChatGPT
ChatGPT

Május 30-án a burgonya, a Solanum tuberosum (L.) kerül előtérbe - egy olyan termény, amelyet milliárdok fogyasztanak rendszeresen. A burgonya kulcsfontosságú termény az agrár-élelmiszer rendszerekben világszerte, kezdve a kisbirtokosoktól, akik kézzel termelik a különböző ősi fajtákat az Andokban, egészen a hatalmas kereskedelmi, gépesített farmokig különböző kontinenseken. A burgonya a harmadik legfogyasztott élelmiszer-termény globálisan, hozzájárulva az élelmiszerbiztonsághoz, a megélhetéshez és a foglalkoztatáshoz vidéki és városi területeken világszerte.

Az esemény lehetőséget nyújt az őszirózsára vonatkozó Nemzetközi Évre építésre, amelyet 2008-ban tartottak. Az eseményt arra is felhasználják majd, hogy hangsúlyozzák a termény fontosságát az éhezés és a szegénység elleni küzdelemben, valamint az agrár-élelmiszer rendszerek környezeti fenyegetéseinek kezelésében. Felismerik a kis léptékű családi gazdák szerepét is, akik jelentős részben nők, a termény diverzitásának megőrzésében, miközben ünneplik a termesztés és fogyasztás kulturális és gasztronómiai dimenzióit is.

Az ENSZ Közgyűlése 2023 decemberében felkérte az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetét (FAO), hogy szervezze meg az éves nemzetközi megemlékezést. Az FAO elkötelezett támogatni tagjait abban, hogy fenntartható, ellenálló értékláncokat építsenek ki olyan növényekből, amelyek megfelelnek a helyi igényeknek és körülményeknek. A Burgonya Nemzetközi Napja megünneplése az FAO 2022-2031-es Stratégiai Keretével egyezik, amely támogatja az ENSZ 2030-as Fenntartható Fejlődési Céljait a hatékonyabb, inkluzívabb, ellenállóbb és fenntarthatóbb agrár-élelmiszer rendszerek átalakításával jobb termelés, jobb táplálkozás, jobb környezet és jobb élet érdekében, mindenkit maga mögött hagyva.

User
You
Potatoes and the Sustainable Development Goals (SDGs) The potato is a crop of enormous global significance. Through its widespread cultivation and consumption, the crop contributes to key objectives of the SDGs, such as achieving zero hunger, promoting sustainable agriculture, and advancing economic opportunities. Potatoes are not just a staple in the diets of many people but also provide opportunities for employment and sustainable economic growth along their value chains
ChatGPT
ChatGPT

A burgonya egy olyan termény, amely hatalmas globális jelentőséggel bír. Széleskörű termesztése és fogyasztása révén hozzájárul a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) fontos céljaihoz, mint például a éhezés megszüntetése, a fenntartható mezőgazdaság elősegítése és gazdasági lehetőségek előmozdítása. A burgonya nemcsak sok ember étrendjének alapvető része, hanem lehetőségeket is kínál a foglalkoztatásra és fenntartható gazdasági növekedésre az értékláncok mentén.

User
You
There are currently over 5 000 improved varieties and farmers’ varieties/landraces, many of which are only produced and consumed by the Indigenous Peoples in the crop’s centre of genetic diversity, the Andean highlands. Remarkably, there are about 180 wild relatives of the cultivated potato, with a wide range of desirable heritable traits, including adaptability to different environments and production systems; resistance to pests and diseases; and high densities of nutrients. The variations in size, colour and shape of the tubers are also astounding. These wild relatives, though many may be unsuitable for human consumption, are therefore a veritable pool of ‘raw materials’ for breeding progressively superior varieties of potato that are adapted to changing environmental conditions; resistant to new biotypes of pests and diseases; and meet market demands and consumer preference
ChatGPT
ChatGPT

Jelenleg több mint 5000 fejlesztett fajta és gazdák által őrzött/földrajzi változat létezik, amelyek közül sokat csak az őslakosok termelnek és fogyasztanak a burgonya genetikai változatosságának központjában, az Andok magas vidékein. Különösen figyelemre méltó, hogy mintegy 180 vad burgonyafajta van, amelyek széles körű kívánatos örökölhető tulajdonságokkal rendelkeznek, ideértve a környezetek és termelési rendszerek alkalmazkodóképességét; ellenállást a kártevők és betegségek ellen; valamint magas tápanyagtartalmat. A gumók méretének, színének és formájának változatossága is lenyűgöző.

Ezek a vad burgonyafajták, bár közülük sok nem alkalmas az emberi fogyasztásra, valódi „nyersanyag-tárat” jelentenek a folyamatosan fejlettebb burgonyafajták tenyésztéséhez, amelyek alkalmazkodnak a változó környezeti feltételekhez; ellenállnak az új kártevők és betegségek biotípusainak; és megfelelnek a piaci igényeknek és fogyasztói preferenciáknak.

User
You
Potato is a crop that contributes to better agricultural production, better nutrition for people, a better environment and life.
ChatGPT
ChatGPT

The potato is a crop that contributes to improved agricultural production, enhanced nutrition for people, a healthier environment, and overall quality of life.

User
You
Potato is a crop that contributes to better agricultural production, better nutrition for people, a better environment and life.
ChatGPT
ChatGPT

The potato is indeed a crop that makes significant contributions to various aspects of agriculture, nutrition, the environment, and overall quality of life:

 1. Better Agricultural Production: Potatoes are a versatile and high-yielding crop that can thrive in diverse climates and soils. They contribute to agricultural productivity by providing a reliable source of food and income for farmers. Potatoes also play a role in crop rotation strategies, helping to improve soil health and reduce pest and disease pressures for other crops.

 2. Better Nutrition for People: Potatoes are a nutritious food source, rich in carbohydrates, vitamins (such as vitamin C and B vitamins), minerals (like potassium and magnesium), and dietary fiber. They can contribute to a balanced diet and provide essential nutrients that support human health.

 3. A Better Environment: Potatoes have relatively low environmental impact compared to some other crops. They require less water and fertilizer inputs per unit of production compared to cereals like wheat or rice. Additionally, the potato plant's dense foliage can help control soil erosion and improve soil structure, contributing to overall environmental sustainability.

 4. Improved Quality of Life: Potatoes are a staple food for millions of people worldwide, especially in regions where they are a dietary mainstay. They are affordable, versatile, and can be prepared in various ways, offering culinary diversity and satisfaction. Potatoes also contribute to food security, livelihoods, and economic stability in many rural and urban communities.

In summary, the potato's significance extends beyond its role as a basic food crop. It serves as a cornerstone of agricultural systems, nutrition programs, environmental sustainability efforts, and overall well-being in societies around the globe.

User
You
fordíts angolról magyarra
ChatGPT
ChatGPT

Természetesen! Íme a fordítás:

A burgonya valóban egy olyan termény, amely jelentős mértékben hozzájárul különböző területekhez az agrártermelésben, táplálkozásban, környezetvédelemben és az általános életminőség javításában:

 1. Jobb agrártermelés: A burgonya sokoldalú és magas hozamú növény, amely képes különböző éghajlati és talajviszonyok között is jól fejlődni. Hozzájárul az agrártermelés növekedéséhez, mivel megbízható élelmiszer- és jövedelemforrást biztosít a termelőknek. A burgonya szerepet játszik a vetésforgó stratégiákban is, segítve a talaj egészségének javítását és más növények számára a kártevők és betegségek nyomásának csökkentését.

 2. Jobb táplálkozás az emberek számára: A burgonya tápláló élelmiszerforrás, gazdag szénhidrátokban, vitaminokban (például C- és B-vitaminokban), ásványi anyagokban (például káliumban és magnéziumban) és rostokban. Hozzájárul egy kiegyensúlyozott étrendhez és esszenciális tápanyagokat biztosít az egészség támogatásához.

 3. Jobb környezet: A burgonya viszonylag alacsony környezeti hatással rendelkezik más növényekhez képest. Kisebb víz- és műtrágyaigényű termény, mint például a búza vagy a rizs. Emellett a burgonyanövény sűrű levele segíthet a talajerózió ellenőrzésében és a talaj szerkezetének javításában, hozzájárulva az általános környezeti fenntarthatósághoz.

 4. Javult életminőség: A burgonya milliók számára alapélelmiszer, különösen azokban a régiókban, ahol jelentős szerepet játszik az étrendben. Megfizethető, sokoldalú és különböző módon elkészíthető, kulináris sokféleséget és elégedettséget kínál. A burgonya hozzájárul az élelmiszerbiztonsághoz, megélhetéshez és gazdasági stabilitáshoz sok vidéki és városi közösségben.

Összefoglalva, a burgonya jelentősége túlnyúlik az alapvető élelmiszernövény szerepén. Ez egyfajta sarokköve az agrárrendszereknek, táplálkozási programoknak, környezeti fenntarthatósági erőfeszítéseknek és az általános jólétnek a világ számos társadalmában.

User
You
From the Andes to world stage: the remarkable journey of the potato Originating in the Andes Mountains, potato was known as the “flower of ancient Inca civilization”, for whom it was a staple crop. Potato was introduced to Europe in the 16th century, from where it spread to the rest of the world subsequently. In just five centuries, potato has become a key food crop for diverse farmers and consumers across the globe. In Europe, the potato reduced reliance on cereal crops as a staple and contributed to the process of urbanization by increasing food supply. In the Qing Dynasty in China, potato was credited with saving lives by helping to curb starvation. During times of conflict, with World War II as a notable example, potatoes played a crucial role in assuring food security thanks to their ability to produce relatively high yields and be consumed with minimal processing. The potato’s role during such times underscores its importance in sustaining populations in crisis-affected regions, providing a source of sustenance when supply chains are disrupted and food access is compromised. Every coin has two sides – an apt expression to reflect the history of potato. Ireland’s Great Famine of the 1840s is a stark example of how a lack of diversity in the genetic base and cropping systems can lead to disastrous outcomes. The potato late blight, caused by Phytophthora infestans, decimated potato crops uniformly due to a lack of genetic diversity, resulting in poor yields leading to widespread famine and waves of emigration. Fostering and protecting diversity, both in terms of on-farm and farming systems diversity, is essential to avoid crises in the future, as well as to ensure that potatoes make positive contributions to healthy and dynamic agrifood systems. The approximately 5 000 unique potato accessions are resources for the continued diversification of the crop’s genetic base to take advantage of the crop’s diverse characteristics and thereby reduce susceptibility to pests, diseases and the effects of climate change, and with greater adaptation to an ever-increasing range of environmental conditions. Innovations in cropping systems management and mechanization offer further possibilities to better integrate potatoes into more diversified, resilient farming systems. Today, some estimates suggest that the consumption of fresh potatoes is on the decline, while consumption of highly processed foods, including those made from potatoes, are on the rise in most countries around the world – a trend that unfortunately is contributing to several forms of malnutrition. Global agrifood systems are now at a crossroads, calling for a drastic reimagining of how we produce, process and consume foods. With its global availability, versatility in culinary traditions and potentially high yields in temperate and highland areas, potato can play a critical role in the ongoing quest to develop more environmentally sound, profitable and just production systems. 6 International Day of POTATO ©Lukasz Rawa/Unspl
ChatGPT
ChatGPT

Az Andoktól a világ színpadáig: a burgonya figyelemre méltó útja A burgonya eredete az Andokban, ahol az „ősi Inka civilizáció virága”-ként ismerték, amely számukra alapvető termény volt. A burgonya a 16. században került Európába, ahonnan később elterjedt az egész világra. Mindössze öt évszázad alatt a burgonya kulcsfontosságú élelmiszernövénnyé vált sokféle termelő és fogyasztó számára világszerte. Európában a burgonya csökkentette a gabonafélékre való támaszkodást mint alapélelmiszert, és hozzájárult az urbanizációs folyamathoz azzal, hogy növelte az élelmiszerellátást. Kínában a Csing-dinasztiában a burgonyát az életmentés egyik eszközeként tisztelték meg, mert segített a éhínség megfékezésében. Konfliktusok idején, a második világháború különösen említésre méltó példa, a burgonya kulcsszerepet játszott az élelmiszerbiztonság biztosításában, köszönhetően a viszonylag magas terméshozamának és a minimális feldolgozással történő fogyasztásának képességének. A burgonya szerepe ilyen időszakokban aláhúzza fontosságát a válság sújtotta területeken élő népességek fenntartásában, biztosítva az élelemforrást, amikor a ellátási láncok megszakadnak, és az élelmiszerhozam kompromisszum alá esik. Minden érmnek két oldala van - egy találó kifejezés a burgonya történelmének tükrözésére. Írország Nagy Éhínsége az 1840-es években egy szomorú példa arra, hogy a genetikai bázis és a termesztési rendszerek változatosságának hiánya milyen katasztrofális következményekhez vezethet. A burgonya késői lisztharmatja, amit a Phytophthora infestans okozott, egységesen elpusztította a burgonya terméseket a genetikai változatosság hiánya miatt, alacsony terméshozamokhoz vezetve, ami széleskörű éhínséget és kivándorlási hullámokat eredményezett. A változatosság támogatása és védelme, mind a gazdasági, mind a termesztési rendszerek változatosságában, alapvető fontosságú a jövőbeli válságok elkerüléséhez, valamint annak biztosításához, hogy a burgonya pozitív hozzájárulást tegyen az egészséges és dinamikus agrár-élelmiszer rendszerekhez. Az mintegy 5000 egyedi burgonya hozzáférés lehetőséget kínál a természetes változatosság folyamatos növelésére, hogy kihasználják a burgonya változatos jellemzőit, és ezzel csökkentsék a kártevők, betegségek és a klímaváltozás hatásait, és nagyobb alkalmazkodóképességet biztosítsanak az egyre változatosabb környezeti feltételekhez. Az ültetési rendszerek kezelésében és a mechanizáció terén történő innovációk további lehetőségeket kínálnak a burgonya jobb integrálására az egyre változatosabb, ellenállóbb termelési rendszerekbe. Ma néhány becslés szerint a friss burgonya fogyasztása csökken, míg a feldolgozott ételek, ideértve azokat is, amelyeket burgonyából készítenek, növekvő tendenciát mutatnak világszerte - egy trend, amely sajnos hozzájárul többféle alultápláltsághoz. A globális agrár-élelmiszer rendszerek most keresztutakon állnak, sürgetve az élelmiszerek előállításának, feldolgozásának és fogyasztásának radikális újragondolását. Globális elérhetőségével, sokoldalúságával a kulináris hagyományokban és potenciálisan magas terméshozamával mérsékelt és magas területeken a burgonya kritikus szerepet játszhat az életképesebb, jövedelmezőbb és igazságosabb termelési rendszerek folyamatos kialakításában.

1 / 2
User
You
When we consume a range of potato varieties, we not only enrich our culinary cultures but also support the conservation of agricultural biodiversity. With thousands of varieties – each unique in colour, size, taste and nutritional properties, potato is more than just a staple crop, it is often the basis for culinary creativity and a key element in diverse agrifood systems. There is something that each of us can do to promote lasting change. Initiatives to promote sustainable potato production and consumption may start on the International Day of Potato while their impacts could go well beyond. Here are examples of such actions.
ChatGPT
ChatGPT

Amikor különböző burgonyafajtákat fogyasztunk, nemcsak gazdagítjuk kulináris kultúránkat, hanem támogatjuk is az agrárbiológiai sokféleség megőrzését. A több ezer változat - mindegyik egyedi színben, méretben, ízben és táplálkozási tulajdonságokban - a burgonyát többé teszi, mint egy egyszerű alapvető terményt; gyakran a kulináris kreativitás alapja és egy kulcsfontosságú elem a változatos agrár-élelmiszer rendszerekben.

Mindenkinek van lehetősége tartós változásokat elősegíteni. Az olyan kezdeményezések, amelyek a fenntartható burgonyatermelés és fogyasztás elősegítését célozzák, elindulhatnak a Burgonya Nemzetközi Napján, hatásuk azonban jóval túlmutathat ezen. Íme néhány példa ilyen intézkedésekre.

User
You
Governments and international bodies: • Create an enabling environment, including legal and institutional frameworks, to encourage sustainable production and consumption of multiple varieties of potatoes as part of healthy diets. • Support research and development for more productive, resilient and dynamic production systems where potatoes are grown with complementary crops. • Support research to develop potentially gamechanging technologies, such as the hybrid diploid potato and hybrid true potato seed. • Promote the development of cold storage and potato seed multiplication so that farmers can reliably access and use suitable varieties.
ChatGPT
ChatGPT

Kormányok és nemzetközi szervezetek:

• Hozzanak létre olyan ösztönző környezetet, amely magában foglalja a jogi és intézményi kereteket, hogy ösztönözzék a több burgonyafajta fenntartható termelését és fogyasztását az egészséges étrend részeként.

• Támogassák a kutatás-fejlesztést olyan termelési rendszerekért, amelyek termékenyebbek, ellenállóbbak és dinamikusabbak, ahol a burgonyát kiegészítő növényekkel termesztik.

• Támogassák a kutatást annak érdekében, hogy új, forradalmianak ígérkező technológiákat fejlesszenek ki, például a hibrid diploid burgonya és a hibrid igazi burgonyamag (true potato seed) területén.

• Ösztönözzék a hidegtároló létesítmények és a burgonyamag szaporításának fejlesztését, hogy a gazdák megbízhatóan hozzáférhessenek és használhassanak megfelelő fajtákat.

User
You
Food business operators: • Be a potato-pioneer! Make nutritious potato products available for consumers and minimize waste. • Work with producers to explore new healthy preparations, eco-friendly packaging and distribution methods that reflect the potato’s environmental benefits
ChatGPT
ChatGPT

Élelmiszeripari szereplők:

• Legyen burgonya-pionír! Tegyenek rendelkezésre tápláló burgonyatermékeket a fogyasztók számára, és minimalizálják az ételhulladékot.

• Dolgozzanak együtt a termelőkkel, hogy új, egészséges elkészítési módokat, környezetbarát csomagolást és terjesztési módszereket fedezzenek fel, amelyek tükrözik a burgonya környezeti előnyeit.

User
You
Parents and educators: • Grow healthy habits! Potatoes can be part of a healthy diet considering the principles of diversity, balance, moderation and adequacy. When culturally appropriate, potatoes can be included in menus as components of nutritious and healthy meals in schools and households. Ensure children are motivated and learn how to follow healthy diets. • Choose locally sourced potatoes to back the farmers who grow them and contribute to the health of the planet.
ChatGPT
ChatGPT

Szülők és oktatók:

• Neveljék az egészséges szokásokat! A burgonya része lehet az egészséges étrendnek, ha figyelembe vesszük a sokféleség, az egyensúly, a mérsékelt fogyasztás és az elegendőség elveit. Amikor kulturálisan megfelelő, a burgonya beépíthető az étrendbe, mint tápláló és egészséges ételek összetevője az iskolákban és a háztartásokban. Biztosítsák, hogy a gyerekek motiváltak legyenek és megtanuljanak egészségesen étkezni.

• Válasszanak helyben termelt burgonyát, hogy támogassák azokat a gazdákat, akik termesztik, és hozzájáruljanak a bolygó egészségéhez.

User
You
Non-governmental organizations and civil society: • Organize community events that celebrate the cultural significance of potatoes, address food security issues, and develop fair and profitable potato value chains. • Work with policymakers and farmers, including women, youth and Indigenous Peoples to ensure their needs are met in agricultural planning and development agendas. • Highlight case studies, successes and lessons learned from projects implemented in the field, and innovations worthy of scaling
ChatGPT
ChatGPT

Nem kormányzati szervezetek és civil társadalom:

• Szervezzenek közösségi eseményeket, amelyek ünneplik a burgonya kulturális jelentőségét, foglalkoznak az élelmiszerbiztonsági kérdésekkel, és fejlesztik az igazságos és nyereséges burgonya-értékláncokat.

• Dolgozzanak együtt döntéshozókkal és gazdákkal, ideértve a nőket, a fiatalokat és az őslakosokat is, hogy biztosítsák az ő igényeik kielégítését az agrártervezés és fejlesztési programok terén.

• Emeljék ki a területen megvalósított projektek esettanulmányait, sikereit és tanulságait, valamint azokat az innovációkat, amelyek méretarányosak lehetnek.

User
You
Organize an event Celebrate the International Day of Potato by organizing an activity for the general public. You can host a webinar, panel or roundtable discussion with political leaders, educators, scientists, farmers and students followed by a question and answer session to encourage involvement. Share your knowledge and expertise with the public. Home and community gardening Start a group initiative to grow potatoes in a community garden or at a school garden to teach youth about how to grow potatoes and the health benefits, encouraging their healthy consumption. Learn about locally available potato varieties. Engage your community Contact your favourite local restaurant, community centre, office or school cafeteria and tell them about the International Day of Potato. Encourage them to promote and feature dishes with different potato varieties. Get cooking Match your local varieties to the cooking methods suggested in recipes. Find out which potatoes varieties are the most suitable. Chefs and food influencers can show their networks how to include different potatoes in dishes, according to taste and texture. Families can continue culinary traditions that feature potatoes. Encourage friends and coworkers to share delicious and healthy potato recipes. Innovate! If you are working on an innovative technology or have ideas to transform the potato value chain, share with the world! Share it with us at International-Day-of-Potato@fao.org, and we will feature them on the official website as they come in. Get the media involved Use your media contacts to spread International Day of Potato messages via newspapers, news sites, talk shows or at press conferences. Spread the word Join the online conversation and post using the hashtag #InternationalDayOfPotato! Amplify the messages on social media. How to participate International Day of POTATO ©FAO/Hashim Azizi 10 International Day of POTATO With around 5 000 varieties, the diversity of potatoes plays a vital role in global food security and nutrition. This range is essential in adapting to different environments and production systems and tackling climate change, as each variety has unique resilience traits. As the third most consumed food crop globally, after rice and wheat, potatoes are a staple in the diets of billions. Facts and figures About two-thirds of the world’s population includes potatoes as an element in their diet, indicating the widespread reliance on this tuber for nourishment. Despite a 17 percent decrease in the global potato area from 2000 to 2020, total production increased by 11.25 percent. This enhanced efficiency, due to improved varieties and agronomic practices, means that potatoes allow for more production with less land, contributing to sustainable cropping systems. Around the world, rural women are vital for the conservation, planting, harvesting and marketing of potatoes. Traditionally, women in developing countries provide most of the labour for potato production. A total of 159 countries in the world have potato crops on a total of 17.8 million hectares. 374 million tons of potato are produced in the world annually. Potatoes contain antioxidants, which are natural compounds that help protect the body against damage. These antioxidants can contribute to maintaining healthy cholesterol levels, with the potential to support heart health. Potatoes are also used to produce bio-based products like biodegradable plastics. Potato starch is being creatively used as a sustainable alternative to traditional plastics. These materials based on potato proteins and starch can be used for various packaging, like food containers and medicine capsules. Plus, they’re gluten-free and environmentally friendly, making them a smart choice for the food industry. A potato park in the Andes. The 12 000-hectare potato park located in the Andes near Cusco, Peru is one of the few conservation initiatives in which local Indigenous communities are managing and protecting their potato genetic resources and traditional knowledge of cultivation, plant protection and breeding. The approach could serve as a model for other indigenous communities because biological diversity is best rooted in its natural environment and managed by Indigenous Peoples who know it best.
ChatGPT
ChatGPT

To celebrate the International Day of Potato and engage the general public, here are some exciting activities you can organize:

 1. Webinar or Panel Discussion: Host a virtual webinar or panel discussion featuring political leaders, educators, scientists, farmers, and students. Discuss the cultural significance, nutritional benefits, and importance of potato diversity in global food security and nutrition. Include a Q&A session to encourage participation and sharing of knowledge.

 2. Home and Community Gardening Initiative: Start a community gardening project or school garden focused on growing potatoes. Teach youth about potato cultivation, health benefits, and encourage healthy consumption. Learn about and cultivate locally available potato varieties.

 3. Engage Local Businesses and Institutions: Reach out to local restaurants, community centers, offices, or school cafeterias. Inform them about the International Day of Potato and encourage them to feature dishes with different potato varieties on their menus or in special promotions.

 4. Cooking Demonstrations and Recipe Sharing: Encourage cooking with diverse potato varieties. Match local potato varieties with suitable cooking methods according to recipes. Chefs and food influencers can demonstrate creative ways to incorporate potatoes into dishes and share recipes on social media.

 5. Innovative Technology Showcase: If you have innovative ideas or technologies related to potato production or value chain improvement, share them with the world! Submit your innovations to International-Day-of-Potato@fao.org to be featured on the official website.

 6. Media Outreach: Utilize media contacts to spread awareness about the International Day of Potato through newspapers, news sites, talk shows, or press conferences. Highlight the importance of potatoes in global food systems and the need for sustainable potato production.

 7. Social Media Campaign: Join the online conversation by using the hashtag #InternationalDayOfPotato. Share interesting facts, recipes, and stories about potatoes to amplify messages about their significance in food security, nutrition, and sustainable agriculture.

By organizing these activities, you can raise awareness about the importance of potatoes, promote sustainable practices, and celebrate the rich cultural heritage and nutritional value associated with this versatile crop. Let's come together to celebrate the potato and its contributions to our lives and the planet!

User
You
Fordíts angolról magyarra
ChatGPT
ChatGPT

Az International Day of Potato ünnepélyes megünnepléséhez és a nagyközönség bevonásához íme néhány izgalmas tevékenység, amelyet szervezhetsz:

 1. Webinárium vagy Beszélgetés panelen: Rendezz egy virtuális webináriumot vagy beszélgetést politikusokkal, oktatókkal, tudósokkal, gazdákkal és diákokkal. Beszéljetek a burgonya kulturális jelentőségéről, táplálkozási előnyeiről és a burgonya változatosságának fontosságáról a globális élelmiszerbiztonság és táplálkozás szempontjából. Tartalmazz egy kérdés-válasz részt is az részvétel és a tudás megosztásának ösztönzése érdekében.

 2. Otthoni és Közösségi Kertészeti Kezdeményezés: Indíts egy közösségi kertészkedési projektet vagy iskolai kertet, amely a burgonya termesztésére összpontosít. Tanítsd meg a fiatalokat a burgonya termesztésére, az egészségügyi előnyökre, és ösztönözd az egészséges fogyasztást. Ismerkedjetek meg a helyi burgonyafajtákkal és termesszetek azokból.

 3. Lokális Vállalkozások és Intézmények Bevonása: Fordulj a helyi éttermekhez, közösségi központokhoz, irodákhoz vagy iskolai kantinokhoz. Tájékoztasd őket az International Day of Potato-ról, és ösztönözd őket, hogy tegyenek különböző burgonyafajtákkal készült ételeket az étlapjukra vagy különleges promóciókba.

 4. Főzőbemutatók és Receptmegosztás: Ösztönözzétek a főzést különböző burgonyafajtákkal. Párosítsátok a helyi burgonyafajtákat megfelelő főzési módszerekkel receptek alapján. A séfek és gasztroinfluenszerek bemutathatják a burgonya kreatív felhasználását az ételekben és recepteket oszthatnak meg a közösségi médiában.

 5. Innovatív Technológia Bemutatása: Ha innovatív ötleteid vagy technológiáid vannak a burgonyatermeléssel vagy a burgonya-értéklánc fejlesztésével kapcsolatban, osszd meg azokat a világgal! Küldd be az innovációidat a International-Day-of-Potato@fao.org címre, hogy szerepeljenek az hivatalos weboldalon.

 6. Média Kapcsolatok Felhasználása: Használd média kapcsolataidat az International Day of Potato üzenetének terjesztésére újságokban, hírportálokon, beszélgetős műsorokban vagy sajtótájékoztatókon keresztül. Hangsúlyozd a burgonya fontosságát a globális élelmiszerrendszerekben és a fenntartható burgonyatermelés szükségességét.

 7. Közösségi Média Kampány: Csatlakozz az online beszélgetéshez a #InternationalDayOfPotato hashtaggel. Oszd meg érdekes tényeket, recepteket és történeteket a burgonyáról, hogy erősítsd az üzeneteket a burgonya fontosságáról az élelmiszerbiztonságban, táplálkozásban és fenntartható mezőgazdaságban.

Ezekkel a tevékenységekkel hozzájárulhatsz a burgonya fontosságának népszerűsítéséhez, ösztönözheted a fenntartható gyakorlatokat, és ünnepelheted a burgonya sokoldalúságát és gazdag kulturális örökségét. Gyertek össze, hogy ünnepeljük meg a burgonyát és annak hozzájárulását az életünk és a bolygó javára!

User
You
fordíts németről magyarra
ChatGPT
ChatGPT

Elnézést, de jelenleg csak angolból tudok fordítani. Ha segítségre van szükséged angol fordítással kapcsolatban, kérlek, ne habozz és keress fel újra!

User
You
fordíts németről magyarra
ChatGPT
ChatGPT

Természetesen, segítek fordítani németről magyarra. Kérlek, add meg a német szöveget, amit lefordítanál!

User
You
Roboter Traktor von Lemken und Krone: Autonomes Mähen schützt Rehkitze
ChatGPT
ChatGPT

Lemken és Krone robottraktora: Az autonóm kaszálás megvédi az őzgidákat

User
You
Autonomie ist in aller Munde. Warum selbst fahren, wenn es die Maschine besser kann? Eine Frage, die das Projekt Combined Powers von Krone und Lemken beantworten will. Das Projekt ist im Jahr 2022 mit zwei Prototypen gestartet. Jetzt gibt es für den autonomen Geräteträger eine wichtige Neuerung.
ChatGPT
ChatGPT

Az autonómia mindenki számára fontos téma. Miért vezetnénk magunk, ha a gép jobban tudja? Ez a kérdés, amire a Krone és Lemken Combined Powers projektje választ keres. A projekt 2022-ben két prototípussal indult. Most az autonóm eszköz hordozójának fontos újítása van.

User
You
Verfügte das 170 kW (230 PS) starke Trägerfahrzeug mit dem sperrigen Namen "Verfahrenstechnische Einheit (VTE)" Anfang nur über einen Anbauraum, verpasste Lemken und Krone der VTE nun eine Fronthydraulik. Die soll die Einsatzmöglichkeiten und die Schlagkraft des fahrerlosen Traktors erhöhen. Mit zwei Hubwerken im Heck und in der Front lassen sich jetzt auch klassischen Arbeiten eines Traktors mit dem VTE erledigen. Dazu gehören das Mähen mit einem Butterfly-Mähwerk oder der Frontpacker oder Fronttank vor der Sämaschine im Heck.
ChatGPT
ChatGPT

A 170 kW (230 LE) teljesítményű "Verfahrenstechnische Einheit (VTE)" nevű nehéz gépjármű kezdetben csak egy felcsatoló térrel rendelkezett. Lemken és Krone most hozzáadták a VTE-hez az első hidraulikus rendszert. Ennek célja, hogy növelje a vezető nélküli traktor felhasználási lehetőségeit és ütőképességét.

A hátsó és az első emelők segítségével most a VTE-vel végrehajthatók a traktorok hagyományos munkái is. Ide tartozik a pillangókaszálóval történő kaszálás, valamint az elülső rakodó vagy tartály a vetőgép előtt a hátsó részen.

User
You
Autonomes Mähen schützt Rehkitze Es lässt sich aber auch intelligenter Arbeiten: So können die Fahrspuren beim Mähen wildgerecht angelegt werden, um dem Wild die Fluchtmöglichkeiten zu erleichtern. Denkbar wäre auch, Fundstellen von Rehkitzen von einer Drohne direkt auf das Fahrzeug zu übertragen und die Stellen beim Mähen auszulassen. Aber auch der Auflagedruck der Mähwerk lässt sich automatisch überwachen und anpassen. Das soll den Verschleiß am Mähwerk verringern und den Rohaschegehalt senken. Diese Idee steckt hinter der Verfahrenstechnische Einheit (VTE) von Krone und Lemken
ChatGPT
ChatGPT

Az autonóm kaszálás védi az őzgidákat.

Azonban a munka intelligens módon is végezhető: például a kaszálás során a sávokat úgy lehet kialakítani, hogy azok kedvezőtlenek legyenek a vadnak, hogy könnyebben menekülhessenek. Elképzelhető az is, hogy a őzgidák felfedezési helyeit egy drón közvetlenül átadja a járműre, és ezeket a területeket kihagyják a kaszálás során. Emellett a kaszáló művelet nyomása is automatikusan figyelhető és szabályozható. Ez csökkentheti a kaszáló eszköz kopását és csökkentheti a nyers hamutartalmat.

Ez az ötlet áll a Krone és Lemken Verfahrenstechnische Einheit (VTE) elnevezésű megoldása mögött.

User
You
Was als Forschungsfahrzeug geplant war, wie der Name Verfahrenstechnische Einheit (VTE) schon zeigt, könnte sich zum marktfähigen Produkt für Lemken und Krone entwickeln. So lässt sich zumindest die letzte Pressemitteilung von Krone und Lemken lesen. Zu Beginn des gemeinsamen Projektes ging es um die Absicherung der Verfahren. Beispielsweise ging es darum, wie kann ich autonom Mähen und welche Sensoren und Technik werden benötigt, damit sicher und gefahrlos ohne Fahrer gemäht werden kann. Oder welche Sensoren werden benötigt, um störungsfrei säen zu können. Im Fokus stand also im Anfang weniger ein marktfähiges Fahrzeug zu bauen, als einen „Werkzeugträger“ für die Anbaugeräte zu haben. Scheinbar haben die Versuche der letzten Jahre nicht nur die automatische Maschinenüberwachung deutlich verbessert, sondern auch das Potenzial für ein autonomes Trägerfahrzeug gezeigt. Zum Acker oder auf die Wiese ohne Tieflader Der Transport zum Feld scheint mit der im letzten Herbst vorgestellten Zugdeichsel gelöst zu sein. Damit wird der VTE mit einem Traktor wie ein zwangsgelenkter Anhänger zum Feld gefahren. Das macht den Einsatz von Tiefladern überflüssig und verbessert die Praxistauglichkeit. Genau diese soll in dieser Saison im In- und Ausland unter Praxisbedingungen im Feld getestet werden. Kann man das autonome Zugfahrzeug VTE von Krone und Lemken kaufen? Gibt es das autonome Zugfahrzeug aus dem Projekt „Combined Powers“ bald zu kaufen? Wie beide Unternehmen mitteilen, streben beide an, das Produkt in enger Zusammenarbeit mit Landwirten weiterzuentwickeln und schnellstmöglich marktfähig zu machen. Was auch neu ist: Die Fahrzeuge sind jetzt mit neutraler Farbgebung in platingrau unterwegs. Wann und ob diese letztendlich verkauft werden, dazu haben sich die Unternehmen nicht geäußert.
ChatGPT
ChatGPT

Was als Forschungsfahrzeug geplant war, wie der Name Verfahrenstechnische Einheit (VTE) schon zeigt, könnte sich zum marktfähigen Produkt für Lemken und Krone entwickeln. Aus der letzten Pressemitteilung von Krone und Lemken geht zumindest hervor, dass dies möglich ist. Zu Beginn des gemeinsamen Projekts lag der Fokus auf der Entwicklung der Verfahren. Zum Beispiel wurde erforscht, wie autonomes Mähen möglich ist und welche Sensoren und Technik benötigt werden, um sicher und zuverlässig ohne Fahrer zu mähen. Ebenso wurde untersucht, welche Sensoren benötigt werden, um problemlos säen zu können. Anfangs lag der Schwerpunkt also weniger darauf, ein marktfähiges Fahrzeug zu entwickeln, sondern vielmehr darauf, einen "Werkzeugträger" für Anbaugeräte zu schaffen

User
You
németről magyarra fordíts
ChatGPT
ChatGPT

Ami eredetileg kutatási járműként volt tervezve, ahogyan azt a Verfahrenstechnische Einheit (VTE) neve is mutatja, az Lemken és Krone számára piacképes termékké válhat. Legalábbis ez derül ki a legutóbbi Krone és Lemken közleményéből. A közös projekt kezdetén a fókusz a folyamatok biztosítására irányult. Például vizsgálták, hogyan lehet autonóm módon kaszálni, és milyen szenzorokra és technológiára van szükség ahhoz, hogy biztonságosan és megbízhatóan, vezető nélkül lehessen kaszálni. Ugyancsak vizsgálták, hogy milyen szenzorok szükségesek a zavartalan vetéshez. Kezdetben tehát kevésbé a piacképes jármű fejlesztése volt a cél, hanem inkább egy "eszköztrágyázó" létrehozása a felszerelések számára.

Úgy tűnik, hogy az elmúlt évek próbálkozásai nemcsak az automatikus gépfigyelést javították jelentősen, hanem felvillantották az autonóm eszköz hordozó járművek potenciálját is.

A mezőre vagy a rétre történő szállítás a múlt őszén bemutatott vontatóoszloppal megoldottnak tűnik. Ezáltal a VTE-t egy traktorral úgy lehet a mezőre szállítani, mint egy kényszerített kormányú utánfutót. Ez feleslegessé teszi a lánctalpas vontatók használatát, és javítja a gyakorlati alkalmazhatóságot. Ezt a szezont mind hazai, mind külföldi körülmények között történő mezőkísérletek során tesztelik.

Lehet-e megvásárolni a Krone és Lemken autonóm vontatójárművét, a VTE-t? Hamra színű, semleges festésben közlekednek most a járművek. A vállalatok nem nyilatkoztak arról, hogy ezeket a járműveket végül eladják-e, és mikor