Az autólopásról általánosságban

Az autólopás jelensége létező, valós állapot. Az autólopásra szakosodott bűnözői körök komoly anyagi, kapcsolati és szellemi tőkét fektettek be ebbe a tevékenységbe. Egy autótolvaj egy nap alatt bőven megkeresi azt a pénzösszeget, amit egy átlag ember egy hónap alatt sem tud. Az autótolvajok profik, felkészültek. Egy start/stop gombos autó ellopása gyártmánytól és típustól függetlenül a legrosszabb esetben is csak egy, két perc. Ha hibrid, vagy elektromos gépjárműről beszélünk, azt még gyorsabban lehet ellopni és csendben, hang nélkül. Az autólopás még sokáig velünk élő jelenség marad. Aki ezt másképp látja, tévhitben ringatja magát.

Előrejelzés: mi várható a jövőben?

A világban tapasztalható romló gazdasági állapotok kedveznek a bűnözésnek. Már most óriási hiány tapasztalható az autógyártás és alkatrész ellátás területén. Ennek egyértelmű következménye, hogy felélénkül a kereslet a fekete piacon a lopott gépjárművek és a lopott gépjármű alkatrészek iránt. Meglátásunk szerint a gépjármű tulajdonosokkal szemben elkövetett bűncselekmények aránya és száma növekedni fog. Az, aki nem gondoskodik a saját gépjárműve hatékony védelméről, áldozata lehet az egyre csak romló állapotoknak.

Mi lehet ez ellen a megoldás?

A Pajzs Technológiájú gépjárművédelemmel önerőből lophatatlanná tesszük gépjárművét!


Mi a hatékony gépjárművédelem, autóvédelem alapja?

A hatékony gépjárművédelem, autóvédelem alapja az, hogy nem eszközben, vagy eszközökben, hanem rendszerben gondolkodunk. Az eszközök önmagukban nem képesek a hatékony gépjárművédelem megteremtésére. Még akkor sem, ha egymástól függetlenül több eszköz van egy gépjárműbe telepítve. Az ok egyszerű: az eszközök szinte minden esetben a gépjármű motorjának a leállítása után mechanikusan illeszthetőek fel a rendeltetési helyükre, ezért hatástalanításuk a felkészült tolvajok számára sokszor gyors és egyszerű is.

A hatékony gépjárművédelem, autóvédelem megteremtése céljából kizárólag csak rendszerben szabad gondolkodni, amely rendszer a védeni kívánt gépjárműbe történő beépítés után több funkcióból álló és egyben összefüggő rendszert kell, hogy alkosson.

Mint az indítás gátló, a rablás gátló, illetve a hang és fényjelzést keltő funkciók. Elengedhetetlen feltétel, hogy a védelmi rendszer részegységeit minden esetben kizárólag a védeni kívánt gépjármű motorterébe kell beépíteni. Ettől eltérni nem szabad! Ha a gépjármű utasterébe építik be a védelmi rendszer részegységeit, mint ahogyan ezt teszik is sokan, akkor a tolvaj a gépjármű utasterébe történő bejutás után hatástalaníthatja azt és ellopja a gépjárművet.

A gépjárművédelemhez való hozzáférhetetlenség megteremtése elengedhetetlen alapfeltétel egy hatékonyan és minden élethelyzetben valós védelmet biztosító gépjárművédelemnél!

A gépjármű motorterébe beépített gépjárművédelmi rendszer részegységeit is magától értetődően meg kell védeni, azaz hozzáférhetetlenné kell tenni az illegális cselekmények elkövetőivel szemben. Ez oly módon érhető el, hogy a védeni kívánt gépjármű motorháztetejét el kell zárni a külvilág elől. Ami fontos: kizárólag elektro-mechanikus módon! Az elektro-mechanikus módon történő motortér zár a védelmi rendszer részegységét képezi. Nincs mechanikus zár, ami függetlenítené a motortér zárat a rendszertől, amit a tolvaj kinyithatna.

A hatékony gépjárművédelem, autóvédelem további elengedhetetlen feltétele, hogy annak a működtetését egy kódcserélős, azaz ugrókódos és egyben nyomógombos távvezérlővel kell biztosítani, aminek a kódolása teljességgel eltér a gépjármű gyári kialakításától.

Erről részletesen a „Létezik e olyan, hogy kulcs nélküli indítás?" menüben tájékozódhat.

Hatékony gépjárművédelemről csak abban az esetben beszélhetünk, ha a fentebb leírtak alapján történik a gépjárművédelem, autóvédelem kialakítása.

traktor

A lopás elleni védelem mezőgazdasági gépeknél is fontos – fotó: pajzs.hu

Félrevezetés és hozzá nem értés

Vannak szolgáltatók, akik a termékeik összetevőit a védeni kívánt gépjárművek utasterébe szerelik, illetve azt úgy hirdetik, hogy „kulcs nélküli indítás". Akkor a Tisztelt Olvasó most képzeljen el egy olyan gépjárművédelemre szánt valamit, amit nem lehet, illetve nem kell sem kikapcsolni, sem bekapcsolni, mert ezek szerint nincs is mit, ami ezen felül terülj, terülj asztalkám módjára hozzáférhető a tolvajok számára. Egy felkészültséggel, illetve eszköztárral rendelkező tolvaj egy ilyen valamivel ellátott gépjárművet másodpercek alatt képes ellopni. Az ok egyszerű. Az ilyen kialakítás gépjárművédelemre teljességgel alkalmatlan.

Az, a cég, szerelőműhely, szolgáltató, aki ilyet kínál, magas szinten tesz tanúbizonyságot a gépjárművédelemmel kapcsolatos szakmai hozzá nem értéséről. Egy ilyen vállalkozás az érdeklődőit és ügyfeleit csúnyán félrevezeti.

Fontos!

Ha valaki csupán csak mechanikus módon zárja le a gépjármű motorház tetejét, akkor az a gépjárművédelem többi részétől függetlenül fog működni és már nem beszélhetünk egy rendszerről. A gépjármű utasterében lesz egy zárszerkezet, amivel nyitni, zárni kell a mechanikus motortér zárat, ami a gépjármű utasterébe való bejutás után a felkészült tolvaj számára így kiiktatható és a gépjármű így ellophatóvá válik!

Nem mellékes információ, hogy a motortér zár önmagában semmit sem ér. A motortér zár kizárólag csak elektro-mechanikus formában és egy rendszer részegységeként képes a hatékony gépjárművédelem kialakítására.

További információ:

www.pajzs.hu

Email: info@pajzs.hu