Bizonyos szórásszélesség felett már van elég hely és idő is arra, hogy a területen haladás közben lekövessük a szórás felülnézeti formáját, amelyhez szakaszolni kell a szórás szélességét (pl.: 36m művelő út szélesség esetén a szóráskép felülnézetből 72m széles!).

Nos eddig a pontig minden gyártó kínálata azonos. A SULKY azonban szabadalmi oltalom alá helyeztette a szóráskép valóságos alakja alapján történő szakaszolási módszert ezzel megteremtve annak az elméleti alapját, hogy ECONOV gépeivel a legmagasabb fokú precizitás legyen elérhető a forgóterületek optimalizálásakor. Arról van ugyanis szó, hogy a szakaszok szélessége nem lehet azonos, hiszen a szórás felülnézeti képe nem szabályos alakot követ.

Második szabadalom, amellyel az ECONOV gyakorlati formába öntötte az előző elméleti alapot az egyes szakaszok szórásának függetlenítése. Arról van ugyanis szó, hogy amikor a vezető a fogás végén megérkezik a tábla széléhez (ahol már egyszer járt a gépcsoport amikor a táblaszélet beszórta) a szóráskép "kifli" alakjából adódóan először a két szélső szakasz lekapcsolása szükséges még egyenes táblavég esetén is!

A szakaszok függetlenítésének második előnye azonban az, hogy elinduláskor először a szélső szakaszok beszórására van szükség oly módon, hogy a gép hátulja mögött elenyésző mennyiségű műtrágya kerüljön kijuttatásra. Majd a gépcsoport tovább haladva először a szélső két szakasz, végül a teljes szórásszélesség beszórására van szükség.

Ugyanez a helyzet, ha a tábla vége nem egyenes, hanem elkeskenyedő, ugyanis ilyen helyzetekben is a függetlenített szakaszolás szükséges ahhoz, hogy elindulásnál először a gép inkább csak a szélső méterekre szórjon és hátrafelé csak elenyésző mennyiséget.

Technikailag a gépet egy a permetező gépekre fejlesztett permetező keretszakaszoló elektronika vezérli oly módon, hogy a számítógép a szórás felülnézeti képét, mint virtuális permetező keretet veszi alapul a tolózárak nyitásához - csukásához, illetve a szakaszok szórásszélesség-állításon alapuló le-, illetve felkapcsolásához.