A Magyar Államkincstár közzétette a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet alapján a 2021/2022 borpiaci évi kifizetési kérelem benyújtásának feltételeit.

A  kifizetési  kérelem  a  www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon  keresztül,  ügyfélkapus
bejelentkezést  követően  elérhető  elektronikus  kérelemkitöltő  felületen tölthető  ki,  és
kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be.


A kifizetési kérelmet – az előírt mellékletek csatolásával együtt – a 2021/2022 borpiaci évben

2021. november 30. és 2021. december 21. között

kell benyújtani.

A kifizetési kérelemhez csatolni kell:

  • a borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez kapcsolódó adásvételi szerződés, illetve hitelszerződés másolatát, számla és annak kifizetését igazoló bizonylat másolatát, átadás-átvételt igazoló dokumentum másolatát, a  gyártó  által  kiállított,  a  borászati  gép,  technológiai  berendezés  gyártási időpontját igazoló dokumentum másolatát, üzembe helyezési jegyzőkönyv másolatát, a borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a gyártó által kiállított dokumentum másolatát;
  • a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009.  (IX.  29.)  FVM rendeletben  meghatározott  szüreti,  termelési  vagy készletjelentési kötelezettségének a kifizetési kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett;

acél borászati eszközök

Borászati gépek elszámolása: 2021. december 21-ig! – Fotó: Agroinform

  • az üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott borászati gép, technológiai berendezés  szabályszerű  működtetését  lehetővé  tevő,  a  kérelmező  nevére  kiállított működési engedély másolatát;
  • az  angoltól  eltérő  idegen  nyelven  kiállított  dokumentum  esetében  a  szakfordítói szakképesítéssel rendelkező személy  által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a fordítást végző személy szakfordítói szakképesítésének igazolását;

A közlemény elérhető a Magyar Államkincstár honlapján.

További támogatásokkal kapcsolatos hírek a Pályázatok rovatban.