„A szőlő öntözésének és öntözésvezérlésének lehetőségei" című szakmai napra és gyakorlati bemutatóra a KITE Zrt, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, valamint a Netafim szervezésében került sor Tatán, a Mikóczy Családi Szőlőbirtok területén.

Az Agroinform.hu is meghívást kapott a hiánypótló rendezvényre, amelyről videó is készült:

A bemutatónak helyt adó Mikóczy családi szőlőbirtok 80 ha ültetvénnyel rendelkezik a Neszmélyi Borvidéken. Az Agroinform.hu riportjában elsőként a rendezvény házigazdáját, Mikóczy Nárciszt kérdeztük.

– Nem csupán házigazdaként, hanem ötletgazdaként is üdvözölhetjük ezen az eseményen. Miért tartja fontosnak, hogy megmutassák a gazdaságunkban elért eredményeket és megosszák a tapasztalataikat?

– Szőlőtermeléssel- és értékesítéssel foglalkozunk, így rendkívül fontos, hogy nagy mennyiségű és magas minőségű szőlőt termeljünk az aszály ellenére is.

Amikor megfogalmazódott a gondolat, hogy az ültetvényeinket öntözni szeretnénk, hazánkban még nem volt olyan gyakorlatban bevált, működő technológia, amelyet meg tudtunk volna nézni, vagy amelyből okulva ki tudtuk volna alakítani a saját öntözési rendszerünket. Ezért a KITE Zrt. tervezésével és kivitelezésével, valamint a Netafim technológia alkalmazásával egy saját ültetvényünkre adaptált rendszert kellett megvalósítani. A Látó-hegyi területeinket – mintegy 23 ha felületen – felszín alatti mikroöntözéssel láttuk el 2018-ban. A mikroöntözéses rendszer vízpótlással, tápoldatozással és precíziós eszközök alkalmazásával környezettudatosan és fenntartható módon segít minket nagyobb hozamokhoz és a magasabb minőség eléréséhez.

Azóta már kiválóan működik a rendszer, látjuk a pozitív eredményeket, azonban a kezdet nehéz volt számunkra és a KITE professzionális munkája ellenére rengeteg kérdés és kételkedés fogalmazódott meg bennünk a projekttel kapcsolatban. Úttörőként nehéz dolgunk volt, de szerencsére a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szakemberei is mellénk álltak, így egy komplex, professzionális csapat állt mögöttünk, akik azóta is segítenek minket a tanácsadásban.

Mivel a szőlő öntözésével kapcsolatos modern kutatások nincsenek hazánkban, így önerőből, a KITE Zrt.  a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem közreműködésével kísérletekkel is foglalkozik. Eredményeik igazolják, hogy mind a szőlő élettani paraméterei, mind a levelek tápanyagtartalma, vagy akár a szőlővesszők tömege és a termés mennyisége, minősége – összességében a növény vitalitása is – jelentősen javul az öntözés hatására.

Jelenleg több öntözési technológiai kísérletet is beállítottunk már a területeinken és olyan hasznos adatokkal, információkkal, tapasztalatokkal rendelkezünk, amelyeket szeretnénk közkinccsé tenni és biztatni minden termelő társunkat arra, hogy ne idegenkedjenek a szőlő öntözésétől, hiszen ennek aktuális létjogosultságát a változó klímánk és az egyre gyakoribb aszályos időszakok is igazolják.

Szőlő öntözési bemutatóra érkező termelők

Rendkívül nagy érdeklődést tanúsítottak a bemutatóra érkező termelők – fotó: Agroinform.hu

Hatalmas öröm volt számunkra, hogy ilyen szép számmal látogattak el erre a rendezvényre a szőlészek és ültetvényes gazdálkodók. Ez is bizonyítja, hogy időszerű a szőlő öntözésével foglalkozni sőt, az egyik mentorunkat idézve érdemes azon is elgondolkodni, hogy

"Vajon lehet-e versenyképesen szőlőt termeszteni a jövőben öntözés nélkül?"

Bárhogy is alakul a jövő, számunkra fontos, hogy az eddig kitaposott utat, a jól bevált technológiákat és az értékes tapasztalatokat meg tudjuk osztani a termelő társainkkal. Reméljük, hogy sokan elköteleződnek az öntözés mellett, ha látják, hogy nincsenek egyedül és ilyen komoly szaktanácsadási- és technológiai háttér támogatja majd őket. – fűzte hozzá bizakodva Mikóczy Nárcisz.

A bemutatón Hadászi László, a KITE Zrt. innovációs főigazgatója vázolta fel vállalatuk szőlőtermesztést érintő fejlesztési irányait a szőlő öntözése, tápoldatozása és növényvédelme tekintetében. Ez utóbbi témakörben a jövőben egyre nagyobb szerepe lehet a drónokkal végrehajtott növényvédelmi kezeléseknek, amelyek végrehajtásának módja és a felhasználható szerek köre kapcsán számos kérdés merülhet fel.

agrár drón bemutató KITE

Ültetvényekben is kiválóan alkalmasak a drónok térképezési és permetezési célokra – fotó: Agroinform.hu

A rendezvényen bemutatásra került egy DJI Phantom 4 Multispectral felvételező drón és egy DJI Agras T30-as permetező drón is, amelyek erősségeiket a szántóföldi környezetben már bizonyították. Emellett a szőlészetekben és gyümölcsösökben is hasznát vehetjük, hisz különleges dönthető permetezőkarjai segítségével a lombkoronákat teljes mértékben átpermetezhetjük. Hadászi László az előadásában kifejtette, hogy a KITE Zrt. Innovációs Főigazgatóságán az utóbbi években történt fejlesztéseknek és a cég már meglévő meteorológiai állomáshálózatának köszönhetően a jövő évtől elérhetővé válik mind a szántóföldi, mind az álló kultúrákban a KITE  öntözési szaktanácsadási alkalmazása.

A szőlő öntözési és tápoldatozási kérdéseit Dr. Szabó Emese, a KITE Zrt. fejlesztési osztályvezetője járta körül. Előadásában kitért arra, hogy a klímamodellek szerint a következő évtizedekben az evapotranspiráció aránya a csapadékmennyiséghez viszonyítva növekedni fog, így a korábbi évtizedekben megszokott termésmennyiség és -minőség nem biztosítható majd stabilan öntözés nélkül. Az öntözés célja ugyanis a borszőlő termesztésében nem a maximális termés elérése, hanem a kedvezőtlen évjáratok hatásának kivédése és a szőlő vegetatív fejlődésének, valamint termésmennyiségének a termesztési célnak megfelelő szabályozása, ami garantálja az elérni kívánt minőséget. Bemutatta, hogy milyen módon segíthetik a mért légköri paraméterek és talajnedvességi értékek, valamint az ezekből származtatott mutatók a termelőket az öntözési kérdésekben hozott döntéseikben. A tápoldatozásnak, ezen belül is kiemelten a nitrogén-ellátásnak a vegetatív-generatív egyensúly kialakításában betöltött szerepe és a minőségre gyakorolt hatása is szóba került.

Pellenc szüretelő és eszközhordozó precíziós gép

Pellenc precíziós eszközhordozó- és szüretelőgép – fotó: KITE Zrt.

Lizák Gábor kertészeti gépértékesítési menedzser szerint a Pellenc cég precíziós megoldásainak köszönhetően a szőlőtermesztésben is megvalósulhat a szántóföldön mára már bevett gyakorlatnak számító precíziós gazdálkodás. A valós idejű fedélzeti súlymérést lehetővé tevő Dynamic Onboard Weighing és a Telematics vezérlődoboz segítségével ezek a kombájnok képessé váltak a hozamtérképezésre. A folyamatos precíz mérés a GPS alapú helymeghatározással együtt pontos hozamtérképet eredményez a területről, amely megmutatja, hogy a betakarított termésmennyiség szempontjából mennyire heterogén a tábla. A nyert adatok jó alapot szolgáltathatnak a jövőben a helyspecifikus tápanyag-gazdálkodási tervezéshez is.

Sira Márk, a KITE Zrt. kertészeti üzletág-igazgatója elmondta, hogy a Mikóczy Családi Szőlőbirtok is vásárolt egy Pellenc szüretelő gépet, amely idén ősszel kezdi el a munkát a gazdaságban. Az új eszközhordozó egy multifunkciós gép, hiszen nem csak betakarításra, hanem különböző zöldmunkák elvégzésére is alkalmas. Egy géppel megvalósítható a permetezés, a sorközművelés – sőt a Pellenc traktorra erősíthető munkaeszközével előmetszeni is lehet, amelyből a szőlő növekedési erélyéről lehet egy hozamtérképhez hasonló információt nyerni („map of vigor* ").

Ezen információkkal újabb értékes adatokhoz juthatunk, amelyek a terméseredményekkel összevetve komplex képet kaphatunk a műtrágya-kijuttatás megtervezéséhez. A szüretelés eredményeiből területi heterogenitást is tudunk mérni – az így kinyert adatok pedig szintén a precíziós tápanyagutánpótlást segítik.

A rendezvényen az érdeklődők megtekinthették az ültetvényben beállított kísérleteket is, amelyek az öntözési szaktanácsadástól a növényi vízpotenciál mérésére szolgáló eszközökön keresztül az eltérő öntözési módokig több területet is érintenek.

*map of vigor: az előmetsző automatikus nyitását végző infraérzékelők látják és mérik a vessző átmérőjét, ami alapján készül egy növekedési erély vagy vesszőtömeg térkép, amelynek a megjelenése hasonlatos a hozamtérképhez.

Komplex szőlő öntözési bemutató és szakmai nap a KITE Zrt., a MATE és a Netafim közös szervezésében

Komplex szőlő öntözési bemutató és szakmai nap a KITE Zrt., a MATE és a Netafim közös szervezésében – fotó: Agroinform.hu

Dr. Bodor-Pesti Péter, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézetének docense, a Transfarm4.0 Interreg program támogatásával kialakított szenzorhálózatot mutatta be az ültetvényben. Kutatásukban az állományklíma jellemzésére és a növényélettani folyamatok vizsgálatára szolgáló precíziós eszközök segítségével hasonlítják össze az öntözött és öntözetlen parcellákat. A bemutatón Dr. Váradi Gyula a kutatás külső szakértője ismertette az egyes szenzorok működését, és azok lehetséges felhasználását az öntözés időpontjának és módjának optimalizálásában.