Az ültetésre szánt növények (köztük a lágy és fás szárú dísznövények, számos erdészeti faj, valamint a zöldségpalánták) távértékesítése esetén kötelező a növényútlevél – írja a Nébih

növény

A növényútlevél nem közvetlenül a forgalmazáshoz, hanem a szállításhoz szükséges – fotó: pixabay.com

Rendelet szabályozza a növények szállítását

Az unió vonatkozó rendelete1 előírja, hogy minden ültetésre szánt növénynek növényútlevéllel kell rendelkeznie az Európai Unión belüli szállítás során. A 2019. december 14-től hatályban lévő rendelet XIII. és XIV. melléklete tartalmazza mindazon növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzékét, amelyek unión belüli szállításához, forgalmazásához növényútlevél szükséges, valamint magába foglalja a növényútlevél-köteles áruk listáját is.

A növényútlevél nem közvetlenül a forgalmazáshoz, hanem a szállításhoz szükséges, ezért még a szállítást megelőzően kell elhelyezni az értékesítési vagy a csomagolási egységeken.

Fontos követelmény, hogy ne legyen megváltoztatható, vagyis semmilyen módon ne lehessen rá utólag adatot felvinni, sem pedig törölni róla. Két további rendelet is kapcsolódik a növényútlevél szabályozásához, melyek annak tartalmi követelményeit2, valamint a formátumát3 rögzítik – olvasható a Nébih cikkében.

növény

A növényútlevelet még a szállítást megelőzően kell elhelyezni az értékesítési vagy a csomagolási egységeken – fotó: pixabay.com

Minta a növényútlevél (rendelet3 szerinti) formátumára – forrás: Nébih

A növényútlevélnek az EU zászlaját, valamint az alábbi információkat kell tartalmaznia a megfelelő pontokban (a; b; c; d) feltüntetve:

Plant Passport / Növényútlevél felirat (angol nyelvű feltüntetése kötelező)

  • A - botanikai név (+ fajta)  A lehető legalacsonyabb rendszertani besorolás feltüntetése szükséges, amely nem lehet nagyobb a Családnál
  • B - kiállító ország kódja vagy regisztrációs szám
  • C - nyomonkövetési kód (nincs kötött forma, lehet vonalkód vagy QR kód) A nyomonkövetési kód feltüntetése nem kötelező, attól el lehet tekinteni.
  • D - származási EU tagállam kódja vagy származási harmadik ország neve vagy kódja.

A növényútleveleket érintő  alapvető tudnivalókról, annak kiadásáról, valamint a rendeletben meghatározott formai és tartalmi követelményekről szóló információkat a Nébih korábbi cikke részletezi: https://portal.nebih.gov.hu/-/megujul-a-novenyutlevel-rendszer-is

virág

Az ellenőrzések során a növényegészségügyi előírások betartását és dokumentálását, valamint a növényeket kísérő növényútlevelek meglétét és megfelelőségét ellenőrzik a szakemberek – fotó: pixabay.com

A távértékesítés szabályai a növényútlevél vonatkozásában

Fontos kiemelni, hogy a rendelet tartalmaz némi engedményt a növény végfelhasználó részére történő, közvetlen értékesítése esetén, ez azonban nem vonatkozik a távértékesítésre. A hatósági címkének az internetes oldalakon, közösségi platformokon történő árusítás során is kísérnie kell a növényeket (például pozsgások, cserepes növények, Yukka, Aloe vera, Nerium oleander stb).

A vármegyei kormányhivatalok növényvédelmi szakemberei számos esetben találkoztak olyan szabálysértéssel, melyek során az internetes növényárusítás növényútlevél nélkül történt. Emiatt az érintett értékesítési felületek ellenőrzésére a továbbiakban fokozott figyelmet fordítanak majd annak érdekében, hogy megakadályozzák, illetve visszaszorítsák a növényegészségügyi szempontból veszélyes áruk értékesítését. Az ellenőrzések során a növényegészségügyi előírások betartását és dokumentálását, valamint a növényeket kísérő növényútlevelek meglétét és megfelelőségét ellenőrzik a szakemberek – írja a Nébih

Hivatkozott jogszabályok:
1 (EU) 2019/2072 számú végrehajtási rendelet XIII. számú melléklete
2 2016/2031/EU rendelet
3 2017/2313/EU rendelet