Rédei Károly : Bevezetés az ültetvényszerű fatermesztés gyakorlatába

Kiadó:
Agroinform
Ára:
2000 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
128
Könyv mérete:
140x200 mm x mm
Leírás:

A kézikönyv a témával foglalkozó gazdag szakirodalmi hátérrel és gyakorlati tapasztalatok, valamint az újabb kutatás-fejlesztési eredmények felhasználásával ismerteti az ültetvényszerű fatermesztésben alkalmazott technológiai munkaműveleteket, továbbá az ültetvényszerűen termeszthető állományalkotó fafajokat, s azok állományainak termesztési technológiáját (termesztési modelljét). Tárgyalja továbbá a kiadvány a megújuló energiaforrások terén fontos szerepet betöltő energetikai faültetvények termesztésével kapcsolatos újabb ismereteket is. A könyv további fejezetei az ültetvényszerűen termeszthető fafajok hozama meghatározásának módszereit és hézagpótló jelleggel az agro-erdészeti alaptechnológiákat tekintik át. Az utolsó fejezet az ültetvényszerű fatermesztés jogi szabályozásának legfontosabb ismérveit tartalmazza a 2009-ben megjelent új erdőtörvény szellemiségének megfelelően.

Rédei Károly

 

2000 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐSZÓ          7

BEVEZETÉS (AZ ÜLTETVÉNYSZERŰ FATERMESZTÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE  A MAGYAR AGRÁRIUMBAN)          9

AZ ÜLTETVÉNYSZERŰ FATERMESZTÉSBEN HASZNÁLATOS ALAPFOGALMAK          12

AZ ÜLTETVÉNYSZERÜ FATERMESZTÉSBEN ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIAI MUNKAMŰVETEK ISMERTETÉSE          15

       Terület-előkészítés          15

       Teljes talaj-előkészítés nem tuskós vagy kituskózott területen          17

       Részleges talaj-előkészítés tuskós vagy nem szántható  területen           20

       Az erdősítési hálózat (növőtér)          17

       Elegyes faállományok létesítése, az elegyítés szabályai és típusai          26

       Erdősítés ültetéssel          28

       Erdősítés vetéssel          32                   

       Erdősítés dugványozással          33

       Az erdősítések pótlása           33

       Az erdősítések ápolása          34

       Az erdősítések védelme          35

       Erdősítések műszaki átvétele          37

  ÜLTETVÉNYSZERűEN TERMESZTHETŐ FAFAJOK ÉS AZOK CÉLÁLLOMÁNYAI          39

       Nemes nyár fajták (Populus x cultivars)          39

       Fehér nyár (Populus alba L.)          46

       Fehér fűz (Salix alba L.)          53

       Mézgás éger (Alnus glutinosa L.)          57

       Fehér akác (Robinia pseudoacacia L.)          58

       Vörös tölgy (Quercus rubra L.)          72

       Közönséges dió (Juglans regia L.)           78

       Fekete dió (Juglans nigra L.)          79

       Erdeifenyő (Pinus silvestris L.)           82

       Feketefenyő (Pinus nigra ARN.)          83

       A homoki erdei- és feketefenyvesek termesztési technológiája          84

AZ ÜLTETVÉNYSZERŰ FATERMESZTÉS KÜLÖNLEGES ESETEI          92

       Energetikai célú faültetvények          92
Szennyvíztisztító faültetvények          97

HOZAMVIZSGÁLATI MÓDSZEREK AZ ÜLTETVÉNYSZERŰ FATERMESZTÉSBEN           102

       Egyes fák térfogatának meghatározása          102

       Faállományok fatérfogatának meghatározása          105

AGRO-ERDÉSZETI rendszerek          109

       Az agro-erdészeti rendszerek jellemzői           109

       Elterjedtebb agro-erdészeti rendszerek (technológiák) 
      Magyarországon           110

       Mezővédő erdősáv rendszerek           110     

AZ ÜLTETVÉNYSZERŰ FATERMESZTÉS JOGI SZABÁLYOZÁSA          115

       Erdőtervek          117

             A körzeti erdőterv          117

             Erdőterv (gazdálkodási szintű)          118

       Erdőtelepítések (faültetvények) létesítésének tervezési eljárása     119      

IRODALOM      122
KÉPEK            

[bezárás x]