Kiszely Katalin – Sándor István : Integráció, jogharmonizáció, mezőgazdasági politika

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
1200 Ft,-
ISBN:
Oldalak száma:
0
Könyv mérete:
140x220 mm x mm
Leírás:

A magyar mezőgazdaság EU-konformitását csak a közösségi jogi keretek között lehet megvalósítani.

A kötetben a szerzők részletesen áttekintik a támogatási rendszer legfőbb jellemzőit, szabályozóit, és átfogó képet adnak a magyar agrárium európai színvonalú megőrzéséhez és működtetéséhez szükséges támogatási formákról.

Kellő segítséget nyújt a magyar mezőgazdaság és vidékfejlesztés támogatási rendszere iránt érdeklődőknek.


Tartalom


Előszó          

I.   Az Eu­ró­pai Unió in­téz­mény­rend­sze­re és a kö­zös­sé­gi jog    
II.  A kö­zös­sé­gi ag­rár­po­li­ti­ka rendszere     
III. Az Eu­ró­pai Unió pén­zü­gyei és az ag­rár­tá­mo­ga­tás rend­sze­re      
IV.  Mezőgaz­da­sá­gi tá­mo­ga­tá­sok az Eu­ró­pai Unió­ban    
V.   Ag­rár­tá­mo­ga­tá­si for­mák a csat­la­ko­zók szá­má­ra       
VI.  Az Eu­ró­pai Unió ag­rárin­for­má­ciós rendszere      

Iro­da­lom­  

1200 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

[bezárás x]